Hopp til innhold

Flesteparten av trøndere ønsker å beholde vindturbinene på Fosen

Men kun dersom samenes rettigheter samtidig blir ivaretatt. – Ubetydelig, sier lederen i Norske Samers Riksforbund.

Roan vindkraftverk, Fosen

KRAFT OG NATUR: Det er til sammen 277 turbiner i Fosen-utbyggingen. 151 av dem mangler for øyeblikket gyldig konsesjon.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Dette viser hvorfor saken er så vanskelig for politikerne. Det store flertallet vil ha i pose og sekk – både vindturbiner og ivaretakelse av samenes rettigheter.

Det sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.

Undersøkelsen er gjort av Norstat for NRK og Adresseavisen i perioden 14. til 20. mars.

Av 600 spurte i Trøndelag svarer 63 prosent at turbinene bør stå, men i samsvar med menneskerettigheter.

20 prosent mener turbinene bør rives og landskapet tilbakeføres til naturen.

17 prosent mener turbinene bør bli stående uansett.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

– Ubetydelig

– Svarene bekrefter jo bare hvorfor samene har et minoritetsvern og hvorfor det er viktig at menneskerettighetene gjelder også i Norge.

Det skriver sametingspresident Silje Karine Muotka i en e-post til NRK.

– At et flertall i befolkningen ønsker at vindkraftverket skal stå er forståelig, men gjør det også veldig, veldig krevende for oss samer å forsvare livsgrunnlaget for vår kultur, sier hun.

Silje Karine Muotka intervjues av NRK i forbindelse med Fosen-aksjonen og demonstrasjoner rundt Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet mars 2023

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier situasjonen samene på Fosen står i både skulle og kunne vært unngått.

Foto: Tom Balgaard / NRK

Flere aktivister og aktører i reindrifta har krevd at vindturbinene på Fosen må rives nå.

Muotka sier dommen i Høyesterett bekrefter at kompromissløsninger ikke er mulig, fordi det uansett vil krenke samenes rett til kulturutøvelse.

– Det er ikke fordi slike løsninger ikke har vært utredet og søk etter, sier hun.

Beatrice Føystad er leder i Norske Samers Riksforbund. Hun sier spørreundersøkelsen ikke har noen betydning for saken.

– Det er ubetydelig hva andre folk måtte mene, fordi det er samene på Fosen som er de berørte her.

– Og det er bemerkelsesverdig at man skal drive med folkeavstemninger på en høyesterettsdom. Stoler ikke folket på høyesteretten? spør hun.

Beatrice Fløystad

Beatrice Fløystad er leder i Norske Samers Riksforbund. Hun mener det ikke finnes noe annet alternativ enn å rive vindkraftanlegget på Fosen.

Foto: Dan Robert Larsen

Flere i Trondheim vil rive

Norstat har også spurt 600 velgere i Trondheim spesifikt hva de mener om Fosen-saken og turbinene.

Der ønsker 22 prosent at vindturbinene skal rives. Det er to prosentpoeng mer en resten av fylket.

– Jeg er litt overrasket over at andelen som mener turbinene må rives er så liten. Det har vært en heftig debatt og mye oppmerksomhet på saken, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Rita Ottervik smiler til kamera mens hun sitter i forsamlingen på Trondheim Arbeiderparti sitt årsmøte.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, er overrasket over at det er såpass liten andel som mener turbinene må rives.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hun viser samtidig til at folk er opptatte av strømpriser og fornybar energi.

– Det som slår ut er kanskje det at en ønsker å finne en måte å få til begge deler på, sier Ottervik.

Les også: Reineiere på Fosen åpner for kompromiss om vindkraftanlegg

Vindparken på Fosen mars 2023.
Vindparken på Fosen mars 2023.

Flest velgere fra Frp og Høyre vil la turbinene stå

Når det gjelder partitilhørighet er det størst andel velgere som støtter Frp og Høyre som mener turbinene bør bli stående uansett.

Av Frp sine velgere i hele fylket mener 41 prosent at turbinene skal stå.

Fra Høyre deler 30 prosent samme oppfatning og 23 prosent av de som stemmer Sp mener også dette.

Tone Sofie Aglen

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen sier undersøkelsen gjenspeiler noe av dilemmaet med at folk gjerne vil ha i både pose og sekk.

Foto: NRK

Utfordringen blir å finne en samlende løsning i et debattklima der det er sterke fronter og vanskelig å se hvor kompromissene ligger, sier Aglen.

Samtidig vet vi at det foran oss vil ligge mange vanskelige avveininger mellom behovet for kraft og behovet for å ivareta natur og reindrift. Derfor er også politikerne redd for å gjøre noe som vil binde opp framtidige beslutninger, sier hun.

Les også: Advokat: – Staten har medvirket til å gjøre samer til «skyteskiver»

OED på Storheia, Fosen
OED på Storheia, Fosen