Hopp til innhold

Kan ha funnet ut det mange lurer på: Hvorfor er covid-19 mer dødelig for noen?

– Resultatene er slående, sier hovedforfatteren bak den nye studien.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

TILFELDIGHETER: Studier viser at genetikken vår spiller en rolle med tanke på hvilke konsekvenser koronaviruset kan få for kroppen.

Foto: Katrine Sunde

En av de tingene som har forvirret mange når det gjelder koronaviruset, er følgende:

Det som hos noen viser seg å være sykdom preget av mindre influensalignende symptomer, kan hos andre gi alvorlig sykdom og død.

Hvorfor er det slike forskjeller?

Det har amerikanske forskere sett nærmere på. Og de mener å ha funnet nye svar.

De har nemlig oppdaget at en ganske vanlig genvariant kan føre til økt dødelighet om man blir smittet med covid-19. Og denne varianten har over 230 millioner mennesker i verden.

– Både alder, kjønn og visse sykdommer øker risikoen for skadelige utfall. Men det forklarer ikke alt. Dette er første gang vi ser at en såpass vanlig genvariant er assosiert med covid og dødelighet, sier professor Sohail Tavazoie. Han er ansatt ved The Rockefeller University og har ledet studien.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Mye å si for mange

Forskerne har utført sin nye studie ved hjelp av mus. De har tidligere vist at mus med genvarianter knyttet til Alzheimer, har større risiko for å dø om de blir smittet med koronavirus.

Nå antyder en ny analyse at også mennesker med de samme variantene kan lide samme skjebne.

Oppdagelsen kan bety mye for millioner av mennesker.

Les også Debatten om vitamin D og covid-19 fortsetter: Nye studier viser klare sammenhenger

Kapsler vitamin D, covid-19 testrør

Fire viktige bokstaver

Tavazoie og hans kolleger har tidligere studert et gen kalt APOE. Dette spiller en rolle i kreft og metastaser. Etter å ha funnet ut hva dette genet kan gjøre, begynte forskerne å se nærmere på dets ulike former.

De fleste mennesker har nemlig en form av genet som heter APOE3. Mens 40 prosent av befolkningen har minst én kopi av APOE2- eller APOE4-varianten. APOE4 er først og fremst kjent for å øke risiko for Alzheimer.

Forskerne ble nysgjerrige på om disse genvariantene også kunne knyttes til korona.

– Vi hadde kun sett på sykdommer som ikke smitter. Men hva om APOE-varianter også gjør folk sårbare for SARS-CoV-2?

Og ganske riktig ...

En koronapasient på et sykehus i Leipzig. Tyskland har nå passert 100.000 koronadødsfall.

Koronaviruset har på verdensbasis tatt livet av i underkant av 7 millioner mennesker.

Foto: Waltraud Grubitzsch / AP

Slående resultat

Resultatene av forsøkene viste at mus med genvariantene APOE2 og APOE4 hadde større sannsynlighet for å dø dersom de ble smittet med viruset.

Forskjellen mellom disse genvariantene handler om mengden aminosyrer. Og det skal ikke være snakk om særlig mange.

– Resultatene er slående. Én til to aminosyrer var tilstrekkelig til å forårsake store forskjeller i overlevelsen blant mus, sier Benjamin Ostendorf. Han er hovedforfatter av studien.

Mus med APOE2 og APOE4 hadde også mer virus som replikerte i lungene, samt flere tegn på betennelse og vevsskade.

Men hva med oss?

Les også Har funnet en genvariant som beskytter mot covid-19

DNA-molekyl

Les også Hjelper tran mot covid-19? Norske forskere har funnet klare svar

Kreves nye studier

Da dyrestudien var ferdig, begynte forskerne å se på mennesker. Her brukte de den britiske biobanken. Den inneholder helsedata fra en halv million briter.

I en analyse av 13.000 pasienter fant forskerne at personer med to kopier av enten APOE4 eller APOE2 mer sannsynlig hadde dødd som følge av covid-19.

Omtrent 3 prosent av individene har to kopier av disse variantene. Det representerer anslagsvis 230 millioner mennesker i verden.

Sohail Tavazoie understreker likevel at dette ikke er et bevis for at alle som bærer bare én av disse allelene, har økt risiko.

Han poengterer blant annet at vaksinasjonen har endret dette.

– Flere av disse individene som døde tidlig, kunne ha blitt beskyttet av en vaksine.

Fremover håper forskerne å kunne se på prospektive studier. Da kan man kanskje finne sammenhengen mellom APOE og distinkte covid-utfall.

Hvis fremtidige studier bekrefter det samme, kan for eksempel personer med disse genvariantene få den hjelpen de trenger raskere, samt bli prioritert når det gjelder vaksine.

Funn som støtter hverandre

Arne Søraas er forsker og infeksjonslege. Han forsker selv på koronaviruset med spesielt fokus på long covid. Han synes den nye studien er spennende.

– Jeg tenker at studien gir oss en slags forklaring på hvorfor noen blir mer syke enn andre av covid.

Han sier dette er funn som også støtter teorier i hans forskning.

De har blant annet sett at det å bli mer syk av korona, også oftere gir long covid i etterkant. Søraas forteller også at i finske studier har man sett at mikroblødninger i hjernen og kraftigere utmattelse oftere er å finne blant pasienter med APOE4-varianten.

– Så her er det mange funn som støtter hverandre, sier den norske legen til NRK.

Han mener likevel ikke at disse funnene bør skremme folk. Det er en liten del av den norske befolkningen som vil være bærere av de aktuelle genkopiene som øker dødeligheten.

Lege og forsker Arne Søraas ved Avdeling for mikrobiologi i Oslo universitetssykehus.

Arne Søraas har også ledet transtudien, som nylig ble avsluttet. Her har de sett på om fiskeoljen faktisk kan hindre at vi blir syke av koronaviruset.

Foto: Torstein Bøe / NRK