Hopp til innhold

Har funnet en genvariant som beskytter mot covid-19

Funnet kan føre til nye medisiner i kampen mot viruset, mener forskere.

DNA-molekyl

GENENE VÅRE: Bildet viser en illustrasjon av et DNA-molekyl. Den har form som en lang, dobbelttråd med heliksstruktur, hvor genene ligger etter hverandre på rekke.

Foto: Colourbox

Det er et faktum at folk reagerer ulikt på koronaviruset. Noen får knapt symptomer, mens andre blir svært syke.

Man vet at en rekke forskjellige faktorer, som underliggende sykdom og alderdom, spiller en viktig rolle. Mennesker i risikogrupper er mer utsatt.

Men hva med genene våre – har de en betydning?

Ja, mener forskere.

Noen av oss har faktisk en genetisk arv som kan hjelpe.

Kan utvikle nye medisiner

I en ny studie fra Sverige har forskere funnet en spesiell genvariant som beskytter mot alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Funnet er ett skritt i å forstå hvorfor noen mennesker blir syke, mens andre bare lider av mild sykdom.

Dette betyr at vi nå har et spesifikt mål for legemiddelutvikling, sier Hugo Zeberg til NRK.

Han er forsker ved Karolinska institutet i Sverige.

Zeberg er forsiktig med å kalle funnet for et gjennombrudd, men sier oppdagelsen er svært tilfredsstillende.

– Trenger mangfold i genetisk forskning

Den nye studien har tatt utgangspunkt i et funn fra slutten av 2020. Da fant man at en bestemt del av DNA-et vårt gir 20 prosent lavere risiko for å utvikle en alvorlig infeksjon som følge av koronaviruset.

Det forskerne ikke klarte å finne ut for to år siden, var hvilket gen som helt eksakt ga denne beskyttelsen.

Men nå er også den delen av mysteriet løst.

Og dette klarte forskerne først og fremst ved å studere mennesker med ulike aner og bakgrunn.

– Dette er kanskje noe av det mest overraskende aspektet i hele studien – hvor viktig det var å inkludere ulike aner. Vi trenger mangfold i genetisk forskning, sier Hugo Zeberg.

Hugo Zeberg, forsker ved Karolinska Institut.

Hugo Zeberg er forsiktig med å kalle funnet et gjennombrudd, men mener det er et skritt i å forstå hvorfor noen mennesker blir syke mens andre bare lider av mild sykdom.

Foto: Privat

Arven fra neandertalerne

Alle er vi født med de samme genene, men ørsmå forskjeller gjør at vi har ulike egenskaper og forutsetninger. Her spiller forfedrene våre en viktig rolle.

For eksempel: Nesten alle som er født utenfor Afrika, har i dag mellom én og 4 prosent av sitt DNA fra neandertalerne.

Mennesker født i Afrika mangler deler av dette DNA-segmentet, da neandertalerne utvandret fra kontinentet før de fikk barn med moderne mennesker.

I studien fra 2020 hadde stort sett alle deltagerne europeisk bakgrunn, noe som gjorde det vanskelig å finne genvarianten som ga beskyttelse mot covid-19 på grunn av for lite variasjon.

Derfor inkluderte forskerne i den nye studien deltagere fra nettopp Afrika. På den måten kunne de enklere se om genet befant seg «innenfor» eller «utenfor» arven fra neandertalerne.

Neandertalere i fjell-landskap.

Neandertaler er en utdødd art i menneskefamilien. Nyere undersøkelser av DNA har vist at mange nålevende mennesker har noen få prosent neandertaler-DNA.

Foto: Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech

Hadde 80 prosent beskyttelse

Forskerne fant at individer med afrikanske aner hadde den samme beskyttelsen som folk med europeiske aner. Ifølge studien hadde 80 prosent av de afrikanske pasientene det beskyttende genet.

– Det faktum at individer av afrikansk avstamning hadde samme beskyttelse, tillot oss å identifisere den unike varianten som faktisk beskytter mot covid-19, sier forfatter av studien Jennifer Huffman i en pressemelding.

Den aktuelle genvarianten forskerne nå har funnet blir kalt rs10774671-G.

Hugo Zeberg forklarer det slik:

– Dette genet koder for et protein kalt OAS1. Det regulerer igjen et system som bryter ned RNA-virus. SARS-CoV-2 er et RNA-virus, derfor gir dette mening. Genet beskytter også mot andre RNA-virus som for eksempel hepatitt C.

Jo lengre det aktuelle proteinet er, jo mer effektivt motvirker det covid-19.

Nå håper den svenske forskeren at funnet kan føre til målrettet utvikling av nye medisiner og på denne måten være et bidrag til å bekjempe pandemien.

Resultatene er publisert i Nature Genetics.