Forsker: – Høyt arbeidspress i Nav reduserer fokuset på sikkerhet

NTNU-forsker Kurt Elvegård mener Nav har jobba veldig godt med sikkerhet. Men med mange nye og krevende oppgaver har fokuset på dette havna for langt ned på lista.

NAV-kontoret på Ammerud

STOR RAPPORT: Etter drapet av en Nav-ansatt her ved kontoret i Grorud i Oslo i 2013 ble det laga en stor rapport om Navs håndtering av vold og trusler.

Foto: Ingvild Holm Tellesbø / NRK

I etterkant av drapet på en ansatt ved Nav Grorud i 2013 starta Elvegård å forske på hvordan Nav håndterer vold, trusler og sikkerhet.

Sammen med forskerkollega Gudveig Gjøsund laga han på bakgrunn av dette en rapport som kom ut i 2018.

Mye av det som kom fram i denne rapporten er brukt for å bedre sikkerheten ved Nav sine kontorer i Norge.

Sikkerheten utfordres av andre oppgaver

Kurt Idar Løkke Elvegård

STOR FORSKJELL: Forsker ved NTNU Samfunnsforskning, Kurt Idar Løkke Elvegård, har forska på sikkerheten ved Nav-kontor i Norge og sier det er stor forskjell på tiltakene som er innført ved de ulike kontorene.

Foto: NTNU

Knivstikkinga ved Nav sitt kontor i Bergen denne uka har gått hardt inn på begge forskerne. Men Elvegård mener ikke dette nødvendigvis er et tegn på at det står dårlig til med sikkerheten i Nav.

– Nei, det er ikke tid for å si om det var noen feil eller mangler med sikkerheten i Bergen.

– Men generelt vil jeg si at Nav har en utfordring med at oppgavene er litt for mange, og at sikkerhet har en tendens til å havne litt for langt ned på prioriteringslista, sier Elvegård til NRK.

Store forskjeller

I sitt arbeid har de reist rundt på flere Nav-kontor i Norge og intervjua over hundre ansatte. Tilbakemeldinga fra mange har vært at arbeidspresset er stort og at det er krevende å henge med på alt.

Men flertallet av de ansatte har vært positive til satsinga på sikkerhet. Mange av tiltakene forskerne har foreslått er også gjennomført de fleste steder.

– Vi opplevde at det var stor forskjell fra kontor til kontor. Noen hadde gjort mye, gjennomført opplæring og bygd om kontorene. Andre steder var det ikke gjort noe, sier Elvegård.

Mulige våpen må ryddes vekk

Det viktigste tiltaket har vært å opprette sikre soner. Tidligere kunne blant annet alle gå fritt mellom kontorer og publikumsmottak, noe som gjorde ting uoversiktlig og man visste ikke hvem som var inne i de ulike kontorene.

Nå er det et låst skille mellom disse sonene.

Det er også innført rutiner for å rydde og fjerne ting som kan brukes som våpen i områdene der klientene oppholder seg. Det har ifølge forskeren også vært viktig å få til oversiktlige lokaler der det er lett å trekke seg tilbake hvis det skulle oppstå en situasjon.

– Det viktigste totalt sett er at hele organisasjonen faktisk gjennomfører tiltakene. Det er når alle tar dette på alvor at du får størst effekt av sikkerhetstiltakene, sier Elvegård.

politisperring nav årstad bergen knivangrep

FOR TIDLIG: Det er ennå ikke tid for å si om det var noen feil eller mangler med sikkerheten under knivstikkinga ved Nav-kontoret i Bergen, sier forsker Kurt Elvegård, som de siste årene har forska på sikkerheten ved Nav-kontorene i Norge.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Vil ikke spekulere

Arbeids- og tjenestedirektør Sonja Skinnarland i Nav vil ikke spekulere i hvorvidt noen har hatt så stort arbeidspress at det har gått utover sikkerheten.

– Nå bruker vi tiden til å ivareta medarbeiderne. Etter dette vil alle gå gjennom sine egne rutiner og se om alt er på plass, sier Skinnarland.

Dette mener hun trengs uansett fordi mange har vært på hjemmekontor over lang tid, og det vil kreve at man frisker opp sikkerhet og beredskapsrutiner også.

Sonja Skinnarland

VIL IKKE SPEKULERE: Arbeids- og tjenestedirektør Sonja Skinnarland i Nav ønsker ikke å spekulere i om stort arbeidspress har gått utover sikkerheten ved Nav-kontorene.

Foto: Nav

Ifølge direktør Skinnarland har arbeidsmengden i NAV naturlig nok vært uvanlig høy da ledigheten i landet har vært rekordhøy over tid. Men nå har ledigheten sunket en del og koronatiltakene mykner opp.

Varsler gjennomgang

Sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) varsla mandag at det blir en ny gjennomgang av tryggheten til de Nav-ansatte.

– Politiet skal gjøre sin etterforskningsjobb, men det er naturlig å gå opp saken fra Navs side for å se på om det er noe som må eller bør forbedres, sier han.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens Midtnytt