NRK Meny
Normal

Kvinnene inntar politiet

Å få flere kvinner til å bli politi har vært en utfordring for Politidirektoratet. Men ved høstens opptak ved Politihøgskolen var fire av ti som ble tatt opp damer.

Kvinnelige politistudenter sitter i sofaen på pauserommet i Stjørdal

Seks av sju politistudenter ved Stjørdal lensmannskontor. F.v.: Ilham Alkochari, Julie Strømholm, Karoline Villåsen, Merete Skjemstad, Janne Rudi Forbord og Trine Grøttheim.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

I et pauseområde på Stjørdal lensmannskontor sitter seks politibetjenter rundt et bord og skravler. Praten går om trening og solarium.

Felles for dem alle er at de er kvinnelige politistudenter i praksis. Ved lensmannskontoret har de tatt inn åtte studenter fra politihøgskolen. Sju av dem er damer.

– Jeg hadde nok ikke sett for meg at vi skulle bli så mange. Han gutten er nok litt ensom, men vi prøver å inkludere han så godt vi kan, sier Karoline Villåsen.

Økende trend

Sammen med de seks andre damene på lensmannskontoret er hun en del av en tydelig trend. Stadig flere kvinner søker seg til politiet. I 2006 ble 116 kvinner tatt opp ved Politihøgskolen. Det var en andel på 32,6 prosent. Ved høstens opptak ble 305 kvinner tatt opp og de utgjorde 41,7 prosent av kullet.

– Det vi gjør er å vise hva politiet er, hvilke oppgaver som politifolk driver med. Det å vise bredden i oppgavene tror jeg har vært viktig for å gjøre det attraktivt for flere jenter å komme å jobbe i politiet, sier HR-direktør, Karin Aslaksen, i Politidirektoratet.

På 70-tallet var det bare 3–4 prosent av de ansatt i politiet som var kvinner. Nå utgjør de 44 prosent, dersom man tar med de sivilt ansatte. Men fortsatt er det bare 29 prosent av de politiutdanna i etaten som er kvinner.

Derfor har direktoratet flere tiltak under opptrapping for å få opp kvinneandelen. Snart settes det blant annet i gang et mentorprogram for å få flere kvinnelige ledere.

– Vi trenger god kjønnsbalanse og mangfold i etaten vår. For at politiet skal være en attraktiv arbeidsplass, som tiltrekker seg og beholder kritisk kompetanse, så er det viktig at vi får opp kjønnsbalansen, sier Aslaksen.

Egenskaper

Tilbake på lensmannskontoret i Stjørdal er noen av studentene snart ferdige med dagens vakt, mens andre ikke har starta arbeidsdagen sin enda. I løpet av praksisperioden får de blant annet prøvd seg både på patruljearbeid og etterforskning.

– Jeg ønsker å bli politi fordi det ser spennende ut. Jeg trigges litt av det. I tillegg er det et veldig allsidig yrke hvor ingen dager er like. Jeg er ikke en sånn kontorrotte som greier å gjøre bare én ting, sier Merete Skjemstad.

Men selv om ingen av dem ble politi for å øke kvinneandelen i politiet, så er de alle tydelige på at kvinner har mye å bidra med i politiet.

– Vi kan møte publikum, og kanskje damer, som trenger hjelp på en litt annen måte enn menn vil gjøre. Ofte møter vi damer i situasjoner hvor de har hatt det vanskelig med en mann, og da kan det være lettere for dem å møte en dame i stedet for en mannlig politibetjent. Det er mye annet også, men jeg ser på oss som ganske like egentlig da, sier Ilham Alkochari.