Hopp til innhold

– Politikvinner stoppes av kameraderi

Kvinneskepsis gjør at få damer blir ledere i politiet, mener stasjonssjef.

Marit Fostervold

Stasjonssjef Marit Fostervold Johansen har skrevet en masteroppgave om rekrutteringen av ledere i politiet. – Det kom fram klare og tydelige tegn på kameraderi, forteller hun.

Foto: Ella Berit Strugstad Mathisen / NRK

– Det forventes ikke like mye av meg som av menn, beskriver Marit Fostervold Johansen.

Hun er stasjonssjef ved Heimdal politistasjon i Trondheim, og har skrevet en masteroppgave om hvordan politiet rekrutterer ledere.

Resultatene hun fant er dårlig nytt for politikvinner med ambisjoner om lederjobber.

Menn ansetter menn som de kjenner

Noe av det Fostervold Johansen oppdaget er at bekjentskap teller mye med tanke på hvem ansettelsesrådene velger.

– Det kom fram klare og tydelige tegn på kameraderi. Vi fant også at menn som har egenskaper som kanskje kan tillegges og sammenlignes med kvinner, heller ikke blir ansatt i lederstillinger, forteller hun.

Bare 2 av 10 ledere er kvinner

Politidirektoratet har som mål at 30 prosent av alle nyansatte i lederstillinger skal være kvinner.

Men nye tall viser at bare to av ti ledere i politiet er kvinner.

Det jobbes med å få flere damer til å søke slike stillinger, men antall kvinner i søknadsbunken var ikke noe problem i de ansettelsene som Fostervold Johansen sjekket.

– Det var så mange kvinnelige søkere at man kunne ha ansatt kvinner i alle ledige lederstillinger i politiet, hevder hun.

Arne Johannessen i Politiets fellesforbund

Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund mener det er viktig at ingen blir stengt ute fra en ansettelsesprosess.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Innrømmer overvekt av menn

Stasjonssjefen mener fagforeningene må ta sin del av ansvaret.

– De sitter i ansettelsesrådene, og er derfor med på dette spillet uten at de klarer å kontrollere det.

Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund innrømmer at bekjentskap kan være en faktor i en ansettelsesprosess.

– I mange ansettelsesråd er det overvekt av menn som gjerne rekrutterer menn, men jeg verken tror eller håper at det er den vanlige kulturen. Min erfaring er at ansettelsesarbeidet i norsk politi har blitt mer profesjonalisert, sier han.

Lover bedring på lederfronten

Politidirektoratet synes det er synd hvis påstandene om kameraderi stemmer.

– Jeg blir lei meg, og håper vi er mer profesjonelle enn som så, sier Arnt Inge Rolland, som er leder for arbeidsgiver- og administrasjonsavdelingen i Politidirektoratet.

– Vi ønsker oss flere kvinnelige ledere. Vi jobber målrettet og bevisst for å få det til, men det går sakte. Vi har kommet et stykke på vei, men det skal bli bedre, lover han.

Krever mangfoldig rekruttering

Stasjonssjef Fostervold Johansen mener politiets skepsis til kvinner er alvorlig.

– Hvis politiet skal ha en strategisk posisjon i samfunnet, som et sterkt og tydelig politi som skal dekke demokratiske verdier, så må man rekruttere mangfoldig.

Det er Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund enig i.

– Det må være viktig at ingen blir holdt utenfor en rekrutteringsprosess på grunn av kjønn eller andre ting. Det skal være en objektiv vurdering der menn og kvinner stiller likt, og så velger man den beste.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.