Fant romersk gull på et jorde i Melhus

Da Karl Johan Valderhaug så det glinset i gull nede i bakken fikk han den store skjelven. Nå kan det vise seg at han har funnet en 1600 år gammel ring fra jernalderen.

Fant 1600 år gammel gullring

Gull holder seg godt. Selv etter 1600 år i bakken skulle det ikke mye rengjøring til før den var blank og fin igjen

Karl Johan Valderhaug holder opp den unike ringen

Karl Johan Valderhaug er formann i Trondheim metallsøkerforening. Søndag gjorde hans sitt livs funn etter å ha drevet med hobbyen i 2,5 år.

Foto: Morten Andersen / NRK
Den store gullringen vier nesten 30 gram

Gullringen veier nesten 30 gram og har trolig tilhørt en viktig mann.

Foto: Morten Andersen / NRK
Arkeolog Ingrid Ystgaard

Arkeolog ved, Ingrid Ystgaard, Vitenskapsmuseet sier det er et sjeldent ring-funn.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Dette funnet kommer jeg nok til å ha med meg lenge. Det er jo bare tilfeldigheter at man finner slike ting, sier Karl Johan Valderhaug.

Valderhaug er en ivrig hobbyarkeolog. Sammen med 18 personer fra Trondheim metallsøkerklubb og fire fra naboforeninga i Møre og Romsdal, var de søndag ettermiddag i Melhus, for å se hva de kunne finne gjemt i bakken.

– Området vi skulle undersøke var på 1000 mål. Når det er et så stort område som skal undersøkes så blir det til at vi går litt rundt i hytt og gevær, sier Valderhaug.

Utrustet med metalldetektorer går hobbyarkeologene rundt på jordet på søken etter historiske skatter. Jevnt og trutt gir detektoren lyd fra seg og spadene finnes fram. Men de helt store funna lar vente på seg.

De graver stort sett fram blykuler, som ikke er spesielt interessante for arkeologene.

Les også: Disse myntene har ligget i bakken i 800 år

Les også: – Dette er yttarst sjeldan

Vinkork

– Litt ut på dagen får jeg signal fra detektoren om at det ligger noe i bakken. Signalet viste, som det hadde gjort flere ganger tidligere denne dagen, at det kunne være nok en blykule, sier Valderhaug.

Han tenker som så at dette ikke er noe spennende og vurderer å bare gå videre. Likevel gjør nysgjerrigheten han nødt til å undersøke funnet nærmere.

Hobbyarkeologen begynner å grave rundt stedet signalet kommer fra og begynner å gjøre et finsøk med en annen detektor.

20 centimeter ned i jorda ser han noe.

– Til å begynne med ser jeg bare noe gult og blankt nede i bakken. Jeg tenker da at det sikkert er en vinkork, som jeg har funnet mange ganger tidligere. Men så ser jeg på fargen at dette kan være gull. Da ropte jeg på de andre som var på stedet.

Forsiktig graver de fram det glinsende objektet og ser raskt at dette er noe utenom det vanlige.

– Jeg skal innrømme at jeg ble skjelven i kroppen da jeg så at det var en stor gullring.

Den massive gullringen blir raskt tatt vare på og mandag formiddag gikk turen rett til Vitenskapsmuseet i Trondheim hvor arkeologene fikk sett nærmere på ringen.

– Dette er et praktfunn, sier en ivrig magasinforvalter ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, Jenny Kalseth.

Les også: Fann 3500 år gamle skattar av trekol og hol

Les også: Fant perler og nagler fra jernalderen

Romersk gull

Ifølge arkeologene på museet stammer ringen fra yngre romertid. Dette er en periode som strekker seg fra år 1–400 etter Kristus. Ringen er med andre ord minst 1600 år gammel.

I Norge har man bare funnet 30 lignende ringer fra samme periode. De fleste står utstilt på Vitenskapsmuseet sin forhistoriske utstilling.

– Gull fra yngre romertid, som er funnet i Norge, kommer fra Romerriket. Gullet i denne ringen stammer trolig også herfra. Soldatene fikk sin lønn i gullmynter eller gullklumper. Deretter er gullet kommet videre til Norge enten i form av mynter eller som omsmelta gull, sier arkeolog Ingrid Ystgaard.

Hvordan den store gullringen har havnet i et jorde på Melhus kan ingen foreløpig gi noe svar på. Arkeologene har foreløpig ingen oversikt over at området som ble undersøkt søndag skal være av spesiell historisk interesse.

– Som regel havner slike ting i jorda fordi den følger med sin eier i grava. Vi vet ikke så mye om området, men etter dette funnet må vi nok ta oss en tur for å se om dette er et område vi må undersøke nøyere, sier Ystgaard.

Jenny Kalseth undersøker gullringen

Jenny Kalseth, undersøker gullringen da hun fikk den overlevert på Vitenskapsmuseet.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Mitt livs funn

Etter møtet med arkeologene er Valderhaug mer motivert enn noen gang til å fortsette med hobbyen sin.

– Holdninga til oss i metalsøkerklubben er at det er viktig å ta vare på forhistorien vår. Det er jo bare tilfeldig at sånne ting blir bevart. Ting som ligger ute på jorder blir utsatt for plogen og kjemikalier som etser opp både kobber og bronse.

Et så gammelt funn havner automatisk i museets eie. Likevel venter det både heder, ære og en diplom fra Vitenskapsmuseet når de har fått registrert funnet.

– Dette blir nok et minne for livet. Ringen havner nok på utstilling og da kan jeg jo ta med meg barnebarna på museet og vise dem hva bestefar fant en gang på et jorde, sier en fornøyd Valderhaug.