NRK Meny

Fann 3500 år gamle skattar av trekol og hol

Under eit lag matjord i Grong fann arkeologar restar av 3500 år gamle trehus frå bronsealderen.

Stolpehol

SPOR ETTER TREHUS: Her har det stått stolpar frå eit trehus i bronsealderen.

Foto: Jannika Grimbe

Artikkelen er mer enn to år gammel.

– Det er heilt sånn "wow!". Me har ikkje funne noko slikt i Nord-Trøndelag før, seier arkeologen Lars Forseth.

Han har funne restar av eit 3500 år gamalt bustadhus i Grong.

Saman med kollega Jannika Grimbe har han undersøkt fire fylte hol i bakken. Nedi dei fann dei restar av trekol og ein annan type sand enn den som er rundt hola. Det tyder på at det har stått stolpar frå eit trehus der.

– Det har truleg stått eit einskipa hus frå bronsealderen her. Det var eit bustadhus på 10-12 meter langt med eitt rom, seier Forseth.

Restane er sendt til datering til firmaet Beta Analytic i USA. Svara på prøvane kjem om to veker.

– Dette funnet er heilt unikt, seier Forseth.

Kokte vatn med stein

I tillegg har dei funne kokstein frå middelalderen i området. Det var steiner dei brukte til å varme opp vatn med.

På den tida hadde dei kokekar av materiale som ikkje tålte å stå over open eld, til dømes tre. I staden varma dei opp steinar over elden, og la dei så oppi kara med vatn. Slik fekk dei varma opp vatnet. Dette vart det slutt på på 16-1700-talet då dei fekk kokekar av jarn som tålte open eld.

– Funnet av kokstein viser at det sannsynlegvis var eit gårdstun her i middelalderen, trur Forseth.

Funnstaden på Bergsmo

MIDT I MARKA: Funnet vart gjort under eit lag av dyrka jord på Bergsmo.

Foto: Jannika Grimbe

Dyrka mark kan skjule skattar

Funna er gjort i området rundt Namsen Auto på Bergsmo i Grong. Grong kommune ynskjer å byggje ut området til næringsområde. Reguleringsplanane for alle slike utbyggingar blir sendte til arkeologar i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Ut i frå korleis området ligg til og andre kulturminner som er registrerte i nærleiken, vurderer dei om dei bør undersøkje området for arkeologiske funn før byggjearbeidet kan starte.

– Sidan det var dyrka mark i området, ville me sjå kva som låg under laga med matjord. Det var der me gjorde funna, seier arkeolog Jannika Grimbe.

Video fra Trøndelag

De siste årene har det blitt færre sjøfugler langs kysten. 
På Sklinna nord i Trøndelag leser forskerne økosystemet i skarvespy. Og kan makrellen kan være en nøkkel til å forstå det som skjer?
Kronprinsen meldte seg som frivillig i Starmus-show på Torvet i Trondheim.
Interessen for å være med på dugnad i fjellet har eksplodert. Turistforeningen har venteliste på nesten alle dugnader.