Hopp til innhold

Fant perler og nagler fra jernalderen

Utgravingen av det arkeologene trodde var ei vanlig steinrøys i Overhalla i Nord-Trøndelag har avdekket sjeldne perler, bein, nagler, en ring og en sigd. Gravhaugen er trolig fra yngre jernalder og funnet så stort at staten tar kostnadene knyttet til utgravingene.

Utgraving Overhalla

Selv etter godt over tusen år i jorda, har denne dekorerte perlen bevart sin skjønnhet.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Anne Haug

Prosjektleder Anne Haug sier de har funnet bevis for handel fra øst.

Foto: Kjartan Trana / NRK
Utgraving Overhalla

Dette er en av de 12 perlene av rav arkeologene har funnet.

Foto: Kjartan Trana / NRK

På Ryggahøgda i Overhalla skal det bygges bolighus, men det er liten tvil om at det har bodd folk her i lange tider. Det er flere gravhauger i området, og steinrøysa viste seg fort å være ei gammel gravrøys.

LES: Fant langhus fra vikingtiden i Ørland

Yngre jernalder

– Grava er trolig fra yngre jernalder eller tidlig vikingtid. I dette gravfeltet har kanskje flere familiemedlemmer blitt begravd, og haugene ble bygd høyt oppe i terrenget slik at de skulle vises. Så dette var trolig lokale rikfolk, forteller prosjektleder Anne Haug fra NTNU i Trondheim.

Nå har arkeologene ved hjelp av ei gravemaskin fjernet veldig mye stein og jord. Og det dukket etter hvert opp mye spennende i haugen som trolig er fra 700-800-tallet.

– Vi har funnet 12 perler av rav. Dette er sannsynligvis perler som er importert fra områder ved Østersjøen, og viser at det har vært kontakt østover fra Overhalla i eldre tider, sier Haug.

LES: Er dette Olav den helliges grav?

Dekorerte peler

Flere av perlene er dekorerte, og fortsatt veldig fine å se på selv etter 1200–1300 år i jorda.

– Her har vi også helt hvite perler, og de er det ikke så vanlig å finne i slike graver. Vi har også funnet en bronsering, veldig mange jernnagler, en kniv eller sigd av jern samt veldig mange brente bein, forteller Haug.

Arkeologene trodde først at jernnaglene hadde vært en del av en båt.

– Men naglene er ganske små og lå spredd rundt i grava. De er nok for små til at de har vært en del av en båt. Kanskje kommer de fra et treskrin som ble satt ned i grava. Dette er noe vi skal undersøke nærmere, sier Anne Haug.

Utgraving Overhalla

Dette er en kniv eller en sigd av jern.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Tiårets oppdagelse

Kari Berg Dyrendal er utgravingsleder på Ryggahøgda i Overhalla, og har hatt noen flotte uker i steinrøysa.

– Dette har vært utrolig moro, og det er sikkert tiårets største oppdagelse for min egen del. Vi hadde ikke så store forhåpninger om å finne noe da vi startet arbeidet. Jeg trodde kanskje vi skulle finne noen brente bein, men så dukket den ene godbiten etter den andre opp etter hvert som vi gravde oss ned i jorda, sier hun.

Nå skal alle gjenstandene tilbake til laboratoriet i Trondheim for nærmere undersøkelser. Kanskje kan arkeologene finne ut mer om de menneskene som levde her for over 1000 år siden.

LES: Fant steinalder-pil i snøfonn

Gravhaugene blir fredet

Kari Berg Dyrendal

Utgravningsleder Kari Berg Dyrendal finner den ene godbiten etter den andre.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Dette er et viktig funn, og forteller en god del om den lokale historien her i Overhalla. Mange av dagens overhallinger kan være etterkommere etter menneskene som bodde her, og jeg tror nok det er stor interesse for dette, sier Anne Haug.

Det er tidligere gjort mange store arkeologiske utgravinger i Overhalla og Grong, og området er fullt av kulturminner.

– Her er det jo kulturminner nesten over alt, og et fantastisk flott område. Nå blir de gravhaugene rundt her fredet, og de kan ikke røres selv om det nå blir bygd bolighus i nærheten, sier Anne Haug.

Gravfunnet i Overhalla er så stort at staten har gått inn og betaler alle kostnadene knyttet til utgravingene.

LES: Jegerfolk fra øst til Norge for 10.000 år siden

Utgravingen av det arkeologene trodde var ei vanlig steinrøys i Overhalla har avdekket sjeldne funn trolig fra yngre jernalder

Siste fra Trøndelag