– Det er et nytt straffenivå innen slike type saker

Bonden (37) fra Jøa, som ikke gav dyrene sine mat på tre måneder, er dømt til ett år og to måneder i fengsel av Frostating lagmannsrett. Dette er den strengeste straffen av sitt slag i Norge noen gang.

Slik så det ut da gården på Jøa i Fosnes ble ryddet i 2014. 92 kyr sultet i hjel i fjøset. Bonden er nå dømt til ett år og to måneder i fengsel i ankesaken i Frostating lagmannsrett. Mannens forsvarer opplyser at han vil anke saken til Høyesterett.

VIDEO: Det var et grusomt syn som møtte politiet og Mattilsynet da de tok seg inn i fjøset til bonden på Jøa i Nord-Trøndelag. Til sammen fant de 92 døde kyr inne i fjøset.

Namdal tingrett dømte 37-åringen til fengsel i 120 dager for at han lot dyrene sulte ihjel i fjøset i løppet av tre måneder i 2014. Nå har lagmannsretten skjerpet dommen.

I tillegg forbys den dømte mannen å ha ansvar for husdyr i den neste 10 års-perioden.

Ifølge bondens forsvarer, er han svært skuffet over dommen, og ønsker å anke til Høyesterett.

– Han er skuffet over at straffen ble så streng. Den er jo tredobla fra tingretten, men det kom likevel ikke som et sjokk, for påstandene har jo vært i nærheten av dette, sier advokat Bertil Vilhelm Smalås til NRK.

Sluttet å mate dyrene

Aktor og Dyrevernalliansen er blant dem som har ment at den straffen var alt for lav.

– Dette er en alvorlig mishandling av et stort antall dyr. Vi må begynne å gå inn i en atskillig høyere nivå enn det vi hadde i tingretten, sa aktor Per Morten Schjetne til NRK i forbindelse med ankesaken.

Nå er han fornøyd med at lagmannsretten har skjerpet straffen.

– Vi er godt fornøyd med nivået lagmannsretten har lagt seg på. Vår påstand var 1 år og 6 måneder, og nå skal vi vurdere en eventuell anke til Høyesterett, sier han.

Bonden skal ha sluttet å mate dyrene i midten av desember 2014. Det var Mattilsynet som avdekket dyretragedien under et velferdstilsyn i mars 2015.

– Lettet over skjerpet straff

I Dyrevernalliansen er de fornøyde med at straffeutmålinga er skjerpet.

– Dommen er i nærheten av det aktor ba om, og det er en lettelse. Men det er likevel en dom som er for lav med tanke på grusomhetene i denne saken. Det bør ikke være slik at de aller groveste sakene i landet straffes med fengsel i overkant av ett år, sier jurist Live Kleveland til NRK.

Hun er fornøyd med at lagmannsretten har tatt signalene fra riksadvokaten.

– Dette er den strengeste straffen som er gitt i norsk rettshistorie for dyremishandling. Det er riktig, fordi saken er så grov. Men vi må ikke glemme at strafferammen er tre år, som er nesten tre ganger så mye som denne mannen har fått.

Psykisk knekk

Mannen forklarte i retten at han fikk en psykisk knekk i forbindelse med at hans far ble syk like før jul 2014.

– Dyrene døde på grunn av at bonden satt i kårstua i stedet for at han var i fjøset. Tingretten går seg bort fra det gunstigste faktum i denne saken, sa aktor Schjetne i ankesaken fredag.

Strafferammen er på tre år, og påtalemyndigheten står fortsatt fast ved at ett år og seks måneder bør være straffen.

Påtalemyndigheten krever også at bonden ikke får eie eller ha ansvar for noen dyrearter inntil videre.

70 døde dyr ble funnet i fjøset på Jøa.

De 92 døde dyrene ble begravet i ei massegrav på gården de ble funnet.

Foto: Kjartan Trana / NRK