Åpner for å endre regelverk mot laksesykdom

Nærings- og fiskeridepartementet har forståelse for at oppdrettsselskapene på Namdalskysten og sør i Nordland synes det er vanskelig å drive i et område som skal være fritt for laksesykdommen.

Oppdrettslaks

Fiskeriministeren mener oppdrettsnæringa kan vokse seg fem ganger større innen 2050. Nå er Mattilsynet i gang med å revidere reglene håndteringen av laksesykdommen PD for å gjøre veksten lettere.

Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / VG

Roy Angelvik

Statssekretær Roy Angelvik håper swr kommer gode løsninger på bordet under torsdagens møte mellom departementet, Mattilsynet og SinkabergHansen.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

– Mattilsynet er nå i gang med å revidere både strategien og forskriftene for hvordan man håndterer dette. Dette følges nå opp med med et møte denne uka, med folk fra SinkabergHansen og Mattilsynet, sier statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Permitteringer

Svein-Gustav Sinkaberg

Svein-Gustav Sinkaberg frykter de må permittere flere enn 100 ansatte om de må slakte ned

Foto: Kjartan Trana / NRK

Forrige uke ble det kjent at laksesykdommen PD var oppdaga i prøver tatt hos SinkabergHansen sin lokalitet i Tosen sør i Nordland. Anlegget ligger i "buffersonen" for PD, som betyr at dersom det sykdommen blir påvist, så må all fisken flyttes lenger sør eller slaktes.

Dersom SinkabergHansen må slakte de om lag to millioner laksene i merdene, så blir trolig flere enn 100 ansatte permitteres som følge av mindre tilgang på fisk i slakteriet.

Oppdrettsselskapene i området mener dagens regelverk slår feil ut når de må ta alle konsekvensene for å holde Nord-Norge fritt for PD.

Derfor er nestleder i SinkabergHansen, Svein-Gustav Sinkaberg, fornøyd med signalene han nå får fra myndighetene.

– Vi tolker det dit hen at de er villige til å høre på oss. De samme signalene fikk vi da fiskeriminister Per Sandberg besøkte oss for to uker siden, sier Sinkaberg.

Ønsker vekst i næringa

Fiskeriministeren ønsker at oppdrettsnæringa fortsatt skal vokse. Han tror det er mulig å femdoble næringa innen 2050. Skal de vokse så mye, så må nye områder åpnes opp for oppdrett.

– Nå når vi går inn i det nye vekstregimet og produksjonsområdene som skal startes opp, så må vi se om vi greier å fange opp de konsekvensene man ser i dag slik at de ikke får de utslagene man ser i dag, sier Angelvik.

SinkabergHansen har trolig fått PD på én av sine lokaliteter