Hopp til innhold

Stor konsulentsprekk for Helseplattformen – lovbrudd, ifølge juseksperter

Torsdag kveld avslørte Adresseavisen at konsulentselskapet Ernst & Young har fakturert for seks ganger mer enn det som ble anslått i anbudet. Nå varsler styrelederen ekstern gransking.

Helseplattformen, opplæring på St. Olav

KOSTNADSSPREKK: Helseplattformen har betalt seks ganger mer for konsulenttjenester enn det som var verdien i utlyst anbud.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Konsulentselskapet inngikk i 2015 en rammeavtale med Helse Midt-Norge.

Til sammen har konsulentselskapet ifølge Adresseavisen fakturert 557 millioner kroner over fem år. I kunngjøringen for anbudet ble det anslått at verdien på kontrakten var inntil 90 millioner kroner.

Helseplattformen har da blitt fakturert for 467 millioner kroner mer enn verdien i kunngjøringen.

Juseksperter avisen har intervjuet mener dette er et lovbrudd. Dette fordi Helse Midt-Norge har gått utenfor rammene for kunngjøringen, og dermed foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av konsulenter.

Adresseavisen skriver også at konsulenter fra Ernst & Young har vært leid inn i roller til ledelsen av prosjektet, og blant annet hadde direktørtitler i det enorme IT-prosjektet.

Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen varslet fredag morgen at han vil be om en ekstern gransking av konsulentbruken.

– Hvis det virkelig har vært et omfattende lovbrudd så er det sterkt å beklage. Men vi skal følge opp dette, sier Garåsen til NRK.

Les også: Nytt IT-system skaper store problemer: – Vi kaller det for «Helvetesplattformen»

Legevakta i Trondheim
Legevakta i Trondheim

Styreleder: Ekstern vurdering haster

Styrelederen i Helseplattformen mener en full, ekstern gransking er nødvendig for å vurdere om det har blitt begått lovbrudd i forhold til rammeavtalen.

– Skal vi agere må vi ha objektive fakta på bordet, sier Garåsen og legger til at det haster å få gjennomført en ekstern vurdering. Derfor vil ha foreslå dette på styremøtet på mandag.

Styrelederen sier han var kjent med en omfattende bruk av konsulenter i Helseplattformen, som ifølge ham har vært nødvendig fordi prosjektet er komplisert.

Men han har ikke har vært kjent med omfanget opp mot lovverket, sier han.

NRK forklarar

Kva er Helseplattforma?

Kva er Helseplattforma?

Det er eit digitalt system for journalføring som etter planen skal bli tatt i bruk i Helse Midt.

Alle sjukehusa i regionen skal bruke systemet og alle kommunar er invitert inn. Målet er at det skal bli lettare å samarbeide om helsa di.

Ein journal er der legen skriv ned informasjon om deg som pasient. Der kan du lese kva medisinar du går på, eller når du var hos legen sist.

Kvifor treng vi Helseplattforma?

I dag så har fastlegen din og sjukehuset kvar sine journalar for deg. Det kan skape problem om du hamnar på sjukehus, då vil ikkje legen der kunne sjå informasjon som fastlegen din har skrive.

Helseplattforma er eit felles system for alle som fører journal. Det vil seie at uansett kvar du hamnar i Midt-Noreg, så skal dei som behandlar deg få tilgang på same informasjon.

Kvifor gjeld Helseplattforma berre for Midt-Noreg?

Helse Midt fekk i oppdrag å teste ut regjeringa sitt mål, nemleg «éin innbyggjar, éin journal».

Denne gongen hadde både kommunane og sjukehusa i Midt-Noreg behov for eit nytt journalsystem. Dermed gjekk dei saman for å få til eit system som fungerer for alle partar og som følgjer pasienten.

Arbeidet med nytt journalsystem for Helse Midt starta i 2012.

Kva gjer resten av Noreg?

I samarbeid med KS så vil resten av kommunane i Noreg ta i bruk «Felles kommunal journal (FKJ)». Til forskjell frå Helseplattforma som brukar ein leverandør, vil FKJ bestå av fleire leverandørar som snakkar saman.

I Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst vil dei utvikle allereie eit eksisterande system som dei har.

– Hva vil eventuelle konsekvenser kunne være dersom det blir avdekket lovbrudd i den eksterne granskingen?

– Det får vi vurdere når vi får saken på bordet, sier Garåsen.

– Adresseavisen viser at konsulenter i Ernst & Young også har vært i ledende stillinger i prosjektet. Kan dette ha vært problematisk?

– Jeg vil ha fakta på bordet før jeg kommenterer detaljer. Så det får vi komme tilbake til, sier Garåsen.

Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør Trondheim

Styreleder Helge Garåsen mener en ekstern gransking haster.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

Klart lovbrudd

Robert Myhre er advokat og har jobbet med offentlige anskaffelser i 20 år. Han er tidligere sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Han er en av jusekspertene som mener konsulentbruken til Helseplattformen er et lovbrudd.

– Jeg kan ikke huske å ha vært borti en så stor kostnadssprekk før. Dette er enormt, sier Myhre.

I en rammeavtale er det ikke lov å kjøpe for mer enn det som er estimert i kunngjøringen, sier Myhre. Han legger til at en EU-dom som kom i 2018 slo fast at det er ulovlig å overskride dette beløpet.

– Men dette er forhold fra 2015–2019. Var regelverket det samme da?

– Det er et komplisert spørsmål. Dommen i EU-domstolen endrer jo ikke jusen, den tolker jusen slik den er. Men det skal sies at før 2018 trodde de fleste jurister at det var lov å gå noe over utlyst verdi.

– Helseplattformen har i Adresseavisen svart at de er usikker på om overskridelsen er ulovlig. Hvor sikker er du på at dette er ulovlig?

– Helt sikker.

Robert Myhre

Juseksperten mener Helseplattformens overskridelser knyttet til konsulentbruk er et klart lovbrudd.

Foto: Privat

Tidligere avdekking kunne ført til full stans

Juseksperten sier en avdekking av et lovbrudd sannsynligvis ikke vil få noen konsekvenser. Bortsett fra at det kan få administrative følger for de ansvarlige personene.

Hadde lovbruddet blir avdekket på et tidligere tidspunkt derimot, så ville de kunne fått store følger, mener Myhre.

– Det kunne endt med rettssak, stans i hele gjennomføringen og bøter. Problemet nå er at det har gått for lang tid, sier han.

Adresseavisen skriver at Helse Midt-Norge, som er medeier i Helseplattformen, og som har inngått rammeavtalen, var godt kjent med EU-dommen. De skriver også at da Helseplattformen ble gjort kjent med dommen så skal de ikke ha gjort noe for å finne ut om de hadde begått lovbrudd.

På spørsmål om intern kjennskap til EU-dommen, kommunikasjon mellom Helse-Midt og Helseplattformen og hvem som har ansvar for å viderebringe slik informasjon til styret, viser Garåsen til at det blir feil å kommentere før granskingen er klar.

– Vi kan ikke drive å spekulere i dette, sier han.

Les også: Ansatte ville utsette Helseplattformen – ble ikke hørt av kommunen

Rita Ottervik står i en gang i rådhuset i Trondheim, og ser inn i kameraet.
Rita Ottervik står i en gang i rådhuset i Trondheim, og ser inn i kameraet.

Ikke gunstig for omdømmet

Styrelederen vil ikke svare på hvor krevende situasjonen er for Helseplattformen, og mener omfanget av saken først må avdekkes gjennom gransking.

Alle lovbrudd er svært krevende og skal absolutt ikke forkomme, sier Garåsen.

– Tror du disse opplysningene som har fremkommet kan påvirke Helseplattformens omdømme?

– Det er klart at den type saker ikke er gunstig for omdømmet. Men vi følge opp dette, sier Garåsen.

NRK har vært i kontakt med Ernst & Young som ikke ønsker å kommentere saken, og som viser til oppdragsgiver Helseplattformen.

Les også: Nå skal Britt Elin (50) og andre i Trondheim få tilgang til hele pasientjournalen på mobilen

Brukerrepresentant
Brukerrepresentant