Hopp til innhold

Ansatte ville utsette Helseplattformen – ble ikke hørt av kommunen

Samme dag som tillitsvalgte sterkt advarte mot det, beslutta kommuneledelsen i Trondheim å innføre den omstridte Helseplattformen 7. mai.

Rita Ottervik står i en gang i rådhuset i Trondheim, og ser inn i kameraet.

PÅ KOLLISJONSKURS: Trondheim kommune og ordfører Rita Ottervik er på kollisjonskurs med egne ansatte. Innfører det prestisjetunge journalsystemet Helseplattformen selv om tillitsvalgte har varslet i en bekymringsmelding at systemet har store tekniske svakheter.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vi er bekymra for pasientsikkerheten, og journalsystemet har store tekniske svakheter.

Det skriver hovedtillitsvalgte i Trondheim kommune og verneombudene i en felles bekymringsmelding til kommuneledelsen, og som NRK har fått tilgang til.

Bekymringsmeldingen om innføringen av Helseplattformen ble sendt fredag til ordfører Rita Ottervik og kommunedirektør Morten Wolden.

Journalsystemet for pasientopplysninger skulle opprinnelig tas i bruk 1. mai ved St. Olavs hospital og i Trondheim kommune, men milliardprosjektet har møtt motbør i innspurten.

Styret ved St. Olavs hospital utsatte denne uka innføringen – helt til høsten.

Les også: Sykehusansatte krever milliardprosjekt utsatt til høsten

St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital

Wenche Dehli, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli hevder organisasjonen er motivert og klar for å ta i bruk Helseplattformen, noe som stemmer dårlig overens med signalene fra tillitsvalgte i en bekymringsmelding.

Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

Trosser egne ansatte

Nå roper altså de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene i Trondheim kommune varsko over at kommunen vil innføre Helseplattformen nå i mai.

Etter å ha uttrykt sin bekymring muntlig i flere møter, så de tillitsvalgte i seg nødt til å sende bekymringsmeldingen skriftlig.

Dette for å være sikker på at den nådde frem til beslutningstagerne før endelig beslutning ble tatt, står det blant annet i bekymringsmeldingen.

Likevel la Trondheim kommune ut en pressemelding fredag ettermiddag, om at de har vedtatt å innføre Helseplattformen 7. mai.

– Risikovurderingene som er gjennomført trygger oss på at vi kan innføre Helseplattformen 7. mai slik vi har ønsket.

Det sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli i pressemeldingen.

– Organisasjonen har planlagt for oppstart nå, og jeg opplever at vi har en motivert organisasjon som er klar til å ta i bruk Helseplattformen og som er glad for at oppstartsdato er endelig avklart.

NRK forklarar

Kva er Helseplattforma?

Kva er Helseplattforma?

Det er eit digitalt system for journalføring som etter planen skal bli tatt i bruk i Helse Midt.

Alle sjukehusa i regionen skal bruke systemet og alle kommunar er invitert inn. Målet er at det skal bli lettare å samarbeide om helsa di.

Ein journal er der legen skriv ned informasjon om deg som pasient. Der kan du lese kva medisinar du går på, eller når du var hos legen sist.

Kvifor treng vi Helseplattforma?

I dag så har fastlegen din og sjukehuset kvar sine journalar for deg. Det kan skape problem om du hamnar på sjukehus, då vil ikkje legen der kunne sjå informasjon som fastlegen din har skrive.

Helseplattforma er eit felles system for alle som fører journal. Det vil seie at uansett kvar du hamnar i Midt-Noreg, så skal dei som behandlar deg få tilgang på same informasjon.

Kvifor gjeld Helseplattforma berre for Midt-Noreg?

Helse Midt fekk i oppdrag å teste ut regjeringa sitt mål, nemleg «éin innbyggjar, éin journal».

Denne gongen hadde både kommunane og sjukehusa i Midt-Noreg behov for eit nytt journalsystem. Dermed gjekk dei saman for å få til eit system som fungerer for alle partar og som følgjer pasienten.

Arbeidet med nytt journalsystem for Helse Midt starta i 2012.

Kva gjer resten av Noreg?

I samarbeid med KS så vil resten av kommunane i Noreg ta i bruk «Felles kommunal journal (FKJ)». Til forskjell frå Helseplattforma som brukar ein leverandør, vil FKJ bestå av fleire leverandørar som snakkar saman.

I Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst vil dei utvikle allereie eit eksisterande system som dei har.

Krever grundig risikoanalyse

Dette står i sterk kontrast til beskrivelsene i bekymringsmeldingen fra de tillitsvalgte, som mener kommunen ikke er klar for igangsetting av Helseplattformen.

Der står det blant annet:

«Tillitsvalgte og verneombud er så bekymra for ansattes arbeidsmiljø og arbeidsbelastning og for pasientsikkerheten i kommunens tjenester i de kommende månedene, at vi med dette krever en grundig risikoanalyse på organisasjonens modenhet og ansattes arbeidsbelastning i forbindelse med iverksetting av Helseplattformen.»

Da styret ved St. Olav vedtok å utsette innføringen av Helseplattformen til høsten, skjedde det etter tilbakemeldinger fra de sykehusansatte.

Morten Wolden

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune har kalt inn til et hastemøte mandag, der ledelsen skal gå gjennom alle punktene i bekymringsmeldingen med de tillitsvalgte.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hastemøte på mandag

Det skal være et møte mellom administrasjonen og de tillitsvalgte i morgen. Da regner jeg med de konkrete bekymringene blir gjennomgått, skriver ordfører Rita Ottervik i en melding søndag ettermiddag.

Hun ønsker ikke gi ytterligere kommentarer før møtet.

Ifølge kommunedirektør Morten Wolden var pressemeldingen kommunen sendte ut fredag laget før de fikk bekymringsmeldingen.

Han sier de tar signalene fra de ansatte på største alvor.

– Vi går inn i møtet med de tillitsvalgte med åpent sinn, for å høre hvordan de underbygger punktene i bekymringsmeldingen.

Tross mange møter er det detaljer i bekymringsmeldingen fra de åtte fagforeningene og verneombudene som er nye for han.

Bekymringsmeldingen er sendt av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerne og Delta.

Styret i St. Olavs hospital møtes for å snakke om Helseplattformen

Styrevedtaket St. Olav gjorde om å utsette Helseplattformen har nok gjort ansatte i Trondheim kommune mer usikker, tror helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Vil trygge ansatte

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli står fast på at det er forsvarlig å gå i gang med Helseplattformen 7. mai.

Hun har stor forståelse for bekymringen hos de tillitsvalgte, særlig etter at St. Olav bestemte å utsette.

– Nå skal vi ha møte med alle tillitsvalgte og gå gjennom bekymringene de har. Vi ønsker å trygge dem mest mulig før vi tar systemet i bruk, sier Dehli til NRK.

Det er alltid usikkerhet ved å ta i bruk en ny løsning, mener Dehli.

– Det er jo typisk og, når du går i gang med noe nytt så blir det ekstra høy spenning.

Les også: Nå skal Britt Elin (50) og andre i Trondheim få tilgang til hele pasientjournalen på mobilen

Brukerrepresentant
Brukerrepresentant

Helseplattformen

Mange ansatte er kurset i Helseplattformen, mens andre ennå ikke har fått opplæringen som kreves da systemet blant annet ikke har vært ferdig laget, ifølge en bekymringsmelding sendt kommuneledelsen i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Stor uro

Ifølge bekymringsmeldingen er det nå stor uro blant de ansatte.

Mange forteller om store tekniske svakheter i systemet. Både i hjemmetjenesten, ved helsestasjonene og på legevakta.

Det er også store utfordringer med å få daglig drift av tjenester og nytt journalsystem til å passe sammen.

Svært mange ansatte har varslet at de ikke har fått god nok opplæring, da Helseplattformen ikke har vært ferdig bygget.

Kommunedirektør Wolden mener det er mulig å gjennomføre enda en risikovurdering innen 7. mai.

– Vi setter ikke i gang uten at vi er trygge på at det går bra, sier Wolden.

01.05.22: Tittelen i saken er endret etter publisering. Opprinnelig tittel var: «Ansatte tryglet om å få Helseplattformen utsatt – fikk nei fra ordføreren». Tittelen er endret fordi det var kommuneledelsen som fredag kunngjorde at de går videre med innføringen av Helseplattformen fra 7. mai.