– Å kjøpe bolig er som å spille bingo

Et elektrisk anlegg med feil og mangler kan bli dyrt for boligkjøper – men også livsfarlig. – Det er ingen krav til tilstandsrapport på el-anlegget, noe som er et stort problem landet over, sier ekspert på elsikkerhet.

Kjøpte hus med dårlig el-anlegg

Det er ingen krav til kvalitetssikring av det elektriske anlegget før et boligsalg. – Det betyr at boligkjøpere i tilnærmet alle tilfeller ikke vet noe om tilstanden på det tekniske anlegget i huset de kjøper, sier eltakstmann Jon Henrik Leere.

Foto: Privat

Familien Hussein fra Trondheim kjøpte bolig som var «lekker med høy standard». Etter kort tid oppdaget de store feil i det elektriske anlegget – feil som kan være livsfarlige.

– Dette er ikke en unik historie. Å kjøpe bolig er som å spille bingo, fastslår Jon Henrik Leere, nemkogodkjent eltakstmann og blant Norges fremste eksperter på elsikkerhet.

– I Norge er det ingen krav til kvalitetssikring av det elektriske anlegget før salg. Paradoksalt nok er el-anlegget noe av det mest sårbare i huset. Jeg ser det samme gang på gang, både i eldre og nye hus, forklarer Leere.

Etterlyser streng kontroll

Jon Henrik Leere

Eltakstmann Jon Henrik Leere har så langt i 2018 vært sakkyndig i seks rettssaker om boligtvister rundt det elektriske anlegget.

Foto: Privat

Så langt i 2018 har eltakstmannen vært sakkyndig i seks rettssaker. Senest i går kom en dom i Porsgrunn Tingrett, hvor boligkjøper fikk hevet kjøpet. Retten konkluderte med at det er farlig å bo i huset.

– Nå må myndighetene sette strenge krav til kontroll av elanlegg ved boligsalg. Og kontrollen må utføres av en uavhengig part, sier Leere.

Han har jobbet med elsikkerhet i 15 år, og har grunnlagt en skole med eltakstmannutdanning.

Du har egeninteresse. Overdriver du?

– På ingen måte. Jeg skulle ønske myndighetene ivaretok dette, så min rolle hadde vært unødvendig. Slik er det ikke.

For å minske risikoen ved boligkjøp, har Leere et råd han ber alle følge:

– Elektrisk arbeid gjort etter 1. januar 1999 skal leveres med samsvarseklæring, testdokumentasjon og risikovurdering. Hvis dette ikke er på plass – skygg banen! Jeg har vært borti mange saker hvor selgersiden ikke inkluderer dette fordi de vil skjule noe.

Kjøpet av drømmeboligen ble et mareritt for Said Kameran Hussein.

Forbrukernettverk får ukentlige henvendelser

Cathrine Aurora Woldstad er blant dem som står bak forbrukernettverket Stopp boligsvindel, etter at hun selv skal ha blitt lurt.

– Det var nærmest umulig å få bistand. For vår del kom hjelpen for sent, en situasjon vi jobber for at andre ikke skal havne i, sier Woldstad.

Stopp boligsvindel har over 5.000 medlemmer på Facebook, og er ukentlig i kontakt med boligkjøpere som føler seg lurt.

– Det er enkelt å selge bolig med feil og mangler i Norge. Vi ønsker å gjøre forbrukere mer opplyste ved å dele erfaringer og koble boligkjøpere med fagfolk.

Takseringsforbundet erkjenner problemet

Are Andenæs Huser

Are Andenæs Huser, administerende direktør i Norges taksteingsforbund, mener takstmenn i Norge har for få regler å forholde seg til. – De aller fleste er redelige, men dessverre ikke alle, sier han.

Foto: Nicolas Tourrenc

– Ja, det er for lett å selge boliger uten skikkelig tilstandsrapport, og stole på at forsikringsselskaper, advokater og tvisteløsningsordninger skal ordne opp i etterkant.

Det sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges takseringsforbund. Nå kjemper de for at kun redelige takstmenn skal få operere i Norge.

– Regjeringen må legge frem forslag til offentlige autorisasjonsordninger for takstmenn og regler for å bedre informasjonen i boligomsetningen. Boligkjøpere må få en tryggere fremtid.