NRK Meny
Normal

17 år for drap og likskjending

Sør-Trøndelag tingrett finner det bevist at en 25 år gammel mann fra Rissa er skyldig i drapet, og for å ha skjendet henne.

Tiltalte i Studentdrapssaken i Sør-Trøndelag tingrett

Under hele domsavsigelsen satt den tiltalte 25-åringen med hodet i hendene og så ned i bordet.

Foto: Illustrasjon: Knut Løvås / NRK

– Vi er veldig fornøyd med at tingretten har kommet til samme resultat som oss, sier aktor Per Morten Skjetne.

25-åringen er i tillegg dømt til å betale avdødes pårørende erstatning etter de krav som er reist, som er 300.000 kroner i erstatning pluss 116.000 kroner til dekning av foreldrenes utgifter. Han dømmes ikke til å betale saksomkostninger.

Christian Wiig var onsdag opptatt med en rettssak på Oppdal, men han sier til NRK at han har snakket med den titalte 25-åringen samme morgen. De ble da enige om at tiltalte skal ta betenkningstid uansett hva utfallet blir.

Skyldig etter tiltalen

Retten mener det er bevist at 25-åringen tok kvelertak på den kvinnelige musikkstudenten, og slo minst tre slag med en rødvinsflaske mot hennes hode.

Deretter mener retten det er bevist at han klippet av henne klærne og blottla avdødes kropp.

Mens hun lå på gulvet skar han henne to ganger i halsen. Det var dette som førte til døden.

Full straffeansvar

Retten har dermed fulgt aktors påstand om at tiltalte har fullt straffeansvar fordi han tok amfetaminet og pillene frivillig.

Forsvarer Christian Wiigs påstand om at tiltalte var i en forvirringstilstand på grunn av blandingsrusen er dermed avvist.

Under hele domsavsigelsen satt den tiltalte 25-åringen med hodet i hendene og så ned i bordet.

Statsadvokat Per Morten Schjetne.

Statsadvokat Per Morten Schjetne påsto at tiltalte var strafferetnslig ansvarlig, noe retten mener er bevist.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRk

Tvil om likskjending

Retten sier videre i dommen at den ikke kan si om den seksuelle skjendingen av avdøde skjedde før eller etter at hun var død.

Tingretten har vurdert bevisene til at de ikke gir grunnlag for å si hvorvidt avdøde var død da han forgrep seg på henne. Men uansett var hun i en tilstand hun ikke kunne ta vare på seg selv. Retten mener derfor 25-åringen må dømmes etter straffelovens paragraf 143 om likskjending.

– Ifølge bevisene er det ikke uventet at han ble dømt for likskjending, mener aktor Skjetne.

Den tiltaltes forsvarer Christian Wiig sa i sin prosedyre at tiltalte ikke kan dømmes for likskjending fordi aktor ikke kunne utelukke at dette skjedde før 29-åringen var død.

– Denne tvilen skal komme tiltalte til gode, la Wiig stor vekt på i sin sluttprosedyre.

Under rettssaken pekte Wiig på at statsadvokat Per Morten Schjetne ble instruert fra riksadvokat Tor Aksel Bush om å legge til tiltaltepunktet om likskjending. Dette skjedde i en påtegning fra riksadvokaten 5. mai, noe som førte til at rettssaken ble flyttet fra mai til slutten av august.

Kniven som ble funnet i leiligheten med avdødes blod på.

Retten mener det er bevist at denne kniven, som ble funnet i leiligheten med avdødes blod på er drapsvåpenet.

Foto: Politiet / NRK

Grovt skjerpende

Tingretten har sett vekk fra slike juridiske spissfindigheter som Wiig har lagt opp til. Retten mener oppførselen har vært planlagt.

Retten mener drapet har skjedd under skjerpende omstendigheter,som gir en strafferamme på fengsel i 21 år. Måten drapet har skjedd på veier derfor tungt i skjerpende retning.

Det at avdøde ikke har vært i stand til å ivareta seg selv og at han deretter har tiltvunget seg sex er så grovt det kan bli, ifølge rettens vurdering.

Ingen tilståelsesrabatt

Retten har kommet til at den tidlige tilståelsen ikke har hatt noen betydning for etterforskningen, så lenge tiltalte hele tiden har hevdet å ikke huske mye av det han er tiltalt for.

Han har likevel erkjent noe av det han er tiltalt for, og har ikke forsøkt å legge skylden på andre. Tiltalte får derfor fradrag på ett år. Han dømmes til 17 års fengsel, noe som er en streng straff ifølge stedfortredende forsvarer, Anniken Melgård.

– Dette er en streng utmåling. Vi synes deler av dommen er for tynn bevismessig, sier hun.

Dommen er ett år mindre enn aktor la ned påstand om.

– Klienten har hatt en tung dag. Nå har vi 14 dager til å vurdere en eventuell anke, sier Melgård.

Video fra Trøndelag

Håper å få åpnet elva i løpet av kvelden.
Slik gikk det med Mette Vollan i uværet.
Skiheisen i Vintervannskleiva åpen igjen.