Hopp til innhold

Topphemmelige møter om fjelloven

Fire departementer har i desember møttes for å drøfte fjelloven for Nordland og Troms. Men de er tause om hva som er blitt diskutert.

Fjelloven

DER LOVEN IKKE GJELDER: I Sør-Norge gjelder fjelloven, i Finnmark gjelder finnmarksloven, mens i Nordland og Troms er det Statskog som bestemmer og tar betalt på statseid grunn.

Foto: NRK

NRK har også fått avslag på innsyn i saksdokumenter. Heller ikke forespørsel om delvis innsyn har foreløpig ført frem.

I en e-post skriver Ståle Nordang i Landbruksdepartementet blant annet:

Dokumentet det ble nektet innsyn i var en innkalling til et møte. Formålet var å diskutere oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om utredning av å "gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense".

Noen kommentarer ut over dette kan ikke Landbruks- og matdepartementet gi.

Helt taus

Det var november departement innkalte Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til møter om utredning av fjelloven i Nordland og Troms. I en dokumenttittel står det at møtet skulle være 04. desember.

Ingen av de tre andre departementene som ble innkalt til møte, ønske å kommentere møtenes innhold overfor NRK.

Det er satt ned ei arbeidsgruppe for å utrede fjelloven for Nordland og Troms.

Bardu: – Vant til å vente

Toralf Heimdal (Sp)

ENGASJERT ORDFØRER: Toralf Heimdal, her på statseid grunn i Bardu, er spent på utredningen og fortsatt forberedt på søksmål mot staten om ikke annet fører frem.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

En rekke kommuner i Nordland og Troms, blant annet Bardu, Storfjord, Saltdal og Beiarn, har i år fattet vedtak om å gjøre fjelloven gjeldende, selv om Landbruksdepartementet tidligere har sagt nei.

Heller ikke denne gangen har Landbruksdepartementet gitt etter. I juli sendte de et krast brev til nordnorske kommuner der de gjorde det klart at de ikke selv kan bestemme at fjelloven skal gjelde.

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu, sier det er positivt at fjelloven er på dagsorden i departementene.

– Men det skulle jo også bare mangle, da Stortinget har bedt om det, sier han.

Heimdal sier kommunen er spent på hva som kommer ut av utredningen:

– Når det gjelder fjelloven, så er vi veldig vant til å vente. Vi har hatt det på tapetet siden 1995. Vi er forberedt på at det skal komme noe nå innenfor vårsesjonen på Stortinget, og at vi får fortgang på saken.

Stortingsvedtak

NRK har i en rekke artikler rettet søkelyset på fjelloven. Dette er en lov som sørger for at lokalsamfunnene selv har stor råderett over land og vann der staten er grunneier. Men loven gjelder ikke i Nord-Norge. I dag er det derfor Statskog som både bestemmer og tar betalt på statseid grunn i Nordland og Troms.

I Stortingets anmodningsvedtak 8. juni 2017 het det:

"Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. Utredningen skal videre legge til grunn at gjeldende finnmarkslov videreføres innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder."

MER OM FJELLOVEN:

Flere nyheter fra Troms og Finnmark