Hopp til innhold

Straffes med bøter etter koronautbrudd på Hurtigruten

Selskapet, kapteinen og den ene skipslegen straffes med bøter, mens saken henlegges for øvrige involverte.

Hurtigruten MS Spitsbergen

Statsadvokaten gir Hurtigruten en bot på én million kroner etter koronautbruddet sommeren 2020.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

De får forelegg for to forskjellige typer overtredelser, skipssikkerhetsloven og smittevernloven. Disse overtredelsene hadde stort farepotensial knytta til smitte om bord og smitte ut til samfunnet, sier konstituert statsadvokat i Troms og Finnmark, Jørn Bremnes.

Påtalemyndigheten mener det er riktig å ilegge Hurtigruten en bot for dette, og mener ut fra overtredelsens art og alvorlighet at én million kroner er riktig bøtestraff.

Bremnes

Konstituert statsadvokat i Troms og Finnmark, Jørn Bremnes

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Mer enn 70 personer ble smittet i det omfattende smitteutbruddet på Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip MS «Roald Amundsen». Nå er saka ferdig etterforsket og avgjort:

  • Selskapet får en million kroner i bot.
  • Kapteinen ilegges en bot på 30.000 kroner for manglende varsling om mulig smitte til norske myndigheter.
  • Skipslegen på andre seilas ilegges en bot på 40.000 kroner for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell, samt manglende varsling til norske myndigheter.
  • Saken mot tre øvrige enkeltpersoner, henlegges

Man har vurdert at de strenge vilkårene for straff er ikke oppfylt for disse personene. For disse er straffesaken avgjort med henleggelse etter bevisets stilling. Dette er i praksis det samme som en frifinnelse i retten, og de skal behandles som uskyldige, sier Bremnes.

Politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen sier saken har reist en del problemstillinger som har vært nye under pandemien. Politiet har vært avhengige av hjelp fra både Sjøfartsdirektoratet og Statens helsetilsyn.

Underveis har vi opplevd at vi har hatt et godt samarbeid med hurtigruten, sier hun til NRK.

Store utbrudd

MS «Roald Amundsen» kom til havna i Tromsø fredag 31. juli 2020.

Skipet hadde da vært på en ukes cruise rundt Svalbard. Senere viste det seg at mange, både mannskap og reisende, var smittet av korona.

Passasjerene fikk gå i land som planlagt. Utbruddet ble en krevende situasjon for helsepersonell og ansatte i Tromsø kommune.

Politiet innledet etterforskning av selskapet i august 2020. 69 kommuner ble rammet av utbruddet på skipet. Det er ikke dokumentert om smitten spredte seg videre ut i samfunnet, etter at passasjerene kom hjem.

Politiet har arbeidet med saken ut fra straffelovens bestemmelser om smitteoverføring, ut fra smittevernloven og skipssikkerhetsloven.

Det er gjennomført vel 30 avhør av knapt 30 ansatte, passasjerer og andre med opplysninger i saken, og det er gjennomgått et omfattende materiale med beslaglagte e-poster fra Hurtigruten.

Dokumentasjon fra bl.a. Folkehelseinstituttet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Kystverket, Tromsø kommune, Hadsel kommune og Hurtigrutens eksterne granskingsrapport inngår også i etterforskningsmaterialet.

Etterforskningen har gitt oss et godt bilde av hendelsesforløpet, og vi har fått grundige vurderinger fra maritim ekspertise i Sjøfartsdirektoratet og medisinsk ekspertise i Statens helsetilsyn, sier konstituert statsadvokat Jørn Bremnes hos Troms og Finnmark statsadvokatembeter, som har påtaleavgjort saken.

Unnlot å sette inn tiltak

Fra onsdag 29. juli, to dager før anløp Tromsø havn, hadde rederiet flere uavhengige opplysninger som tilsa smitte av covid-19 om bord på «Roald Amundsen».

Ansatte i rederiet ble varslet av smittevernlege i Hadsel kommune om at skipet var sannsynlig smittested for en passasjer fra første seilas.

FHI anbefalte samme dag varsling av passasjerer, og det var samme dag anbefaling og/eller beslutning fra helsepersonell om bord om å teste to av mannskapet for covid-19, i tillegg var det to til av mannskapet som hadde symptomer forenlig med covid-19.

Til tross for dette unnlot rederiet å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter om dette.

Hvis rederiet hadde hatt på plass det sikkerhetsstyringssystemet som de etter loven skal ha, så burde summen av den informasjonen som rederiet satt på ha ført til tiltak, varsling og bedre oppfølging for å redusere risiko for videre smittespredning, understreker politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen.

Skal gå gjennom forelegget

Advokat Berit Reiss-Andersen, som representerer Hurtigruten Coastal AS, på følgende:

– Dette er et komplisert saksforhold, som reiser en rekke rettslige utfordringer. Derfor skal vi bruke helgen og de neste dagene på å gå gjennom detaljene i forelegget, og hva det betyr for selskapet.

– Vi kommer tilbake med flere kommentarer når vi og styret i Hurtigruten Coastal AS har konkludert.

NRK har vært i kontakt med advokaten til skipslegen, som har fått et forelegg på 40.000 kroner.

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentar, sier advokat Anders S. Amundsen i Legeforeningen til NRK.