Statsadvokat om politietterforskning av Hurtigruten:– Unik sak

Hurtigruten har fortsatt status som mistenkt i politietterforskningen av koronasmitten på MS «Roald Amundsen». 20 personer er avhørt, og et omfattende datamateriale gjennomgås av politiet.

Roald Amundsen

Politiet etterforsker utbruddet av koronasmitte på ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen».

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Foretaket har fortsatt status som mistenkt, men det er for tidlig å kommentere enkeltpersoners status i saken. Slik det ser ut nå, vil det fortsatt gå flere uker før politiet kan avslutte sitt arbeid.

Det sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt.

Politiet har gjennomført rundt 20 avhør og det gjennomgås et omfattende datamateriale med elektronisk kommunikasjon.

– Saken etterforskes for å avklare om foretaket eller enkeltpersoner kan ha overtrådt bestemmelser i straffeloven om smittevern, sier politiadvokaten.

Politiet ser også på Sjøfartsdirektoratets gjennomgang av saken. I tillegg ser de på Hurtigrutens egen gransking, og avventer Fylkeslegens gjennomgang.

– Unik

Det er enda ikke klart om Hurtigruten kommer til å måtte betale bøter for å ha brutt smittevernloven.

Lars Fause er statsadvokat i Troms og Finnmark. Han sier han ikke kjenner til at foretak har fått bøter i høyere rettsinstanser på grunn av brudd på smittevernloven før.

– Sånn sett er denne saken unik, sier Fause.

Selv om saken er unik, etterforskes den som andre saker. Når politiet er ferdig å etterforske, skal det gjøres ei rettslig vurdering.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause

Statsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, avgjør om Hurtigruten skal påtales etter at politietterforskningen er gjennomført.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det må det foretas en grundig vurdering av hvordan bevisene ligger an før vi kan konkludere, sier statsadvokaten.

Spørsmålet er om noen på vegne av Hurtigruten har brutt loven. Det må også avgjøres om det foreligger skyld. Og om det er riktig å ilegge selskapet bot.

– Hvis ingen enkeltpersoner som har handlet på vegne av foretaket har gjort noe galt, så blir det heller ingen sak mot foretaket, sier statsadvokaten.

– Kan enkeltpersoner få straff i denne saken?

– Vi vet at politiet ser på det, og det må man komme tilbake til når etterforskningssvaret foreligger, sier Fause.

Hurtigruten vil ikke kommentere før etterforskningen er ferdig.

– Politiets oppdatering på status i saken er som forventet og kjent for Hurtigruten. Det er ikke riktig av Hurtigruten Cruise å gi kommentarer til etterforskningen før politiets konklusjon foreligger.

Det skriver Hurtigruten sin forsvarer, Berit Reiss-Andersen, i en e-post til NRK.