Hopp til innhold

Staten anker dom som ville gitt ansatte i Forsvaret høyere pensjon: Frykter personellflukt

Seks måneder etter at trygderetten slo fast at forsvarsansatte har rett til pensjonsopptjening for enkelte tillegg ut over normal arbeidstid, anker Statens pensjonskasse saken. Tillitsvalgte frykter konsekvensene.

Pål B. Nygaard i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) står foran forsvarsbilder utstilt i Istindportalen på Bardufoss.

Hovedtillitsvalgt i Hæren og Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Pål B. Nygaard.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Mandag var siste mulighet for staten å anke dommen fra den utvidede trygderetten.

Forbundsleder i Norges offisers- og befalsforbund, Torbjørn Bongo, mottok beskjeden med skuffelse.

– Vi synes det er meget beklagelig. Det skaper usikkerhet blant de ansatte om arbeidsgiver er interessert i å finne en løsning. Og om man er villig til å jobbe for at de ansatte har en pensjon som er rimelig i forhold til den belastninga og inntekten de har hatt, sier han.

Torbjørn Bongo

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Pensjonsgivende eller ikke

Bakgrunnen for saken er at et medlem i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) gikk med støtte fra forbundet og LO til sak mot staten for å få pensjonsuttelling for alt han har tjent som følge av jobben sin om bord på et skip fram til han gikk av med pensjon i 2018.

Les også: Saksøker staten: – Det er et pensjonsran

Pål B. Nygaard foran lagrede MLRS-batterier
Pål B. Nygaard foran lagrede MLRS-batterier

Saken var oppe i trygderetten i 2022. Rettens avgjørelse var at vakt- og fartøytilleggene medlemmet hadde er pensjonsgivende etter det som er avtalt i hovedtariffavtalen. Dermed skal pensjonen også regnes ut ifra majoriteten av tilleggene han har hatt gjennom tjenesten.

Nå anker Statens pensjonskasse dommen, som trolig ville kostet staten rundt 250 millioner kroner årlig i ekstra pensjonsutgifter.

Vi kan bekrefte at vi har brakt saken inn for lagmannsretten. Vi er uenig i trygderettens kjennelse. Blant annet mener vi at fartøystillegg ikke er pensjonsgivende i Statens pensjonskasse, sier juridisk direktør i Statens pensjonskasse, Rune Huse Kristoffersen.

Les også: Bekymret for pensjonen etter forhandlingsbrudd

Sjersjant Tomas Valur F. Thorleifsson
Sjersjant Tomas Valur F. Thorleifsson

– Planlegges år i forveien

Pål B. Nygaard er Hærens hovedtillitsvalgte for NOF. Han sliter med å forstå at motparten mener at vakt, øving og seiling ikke skal gi forsvarsansatte trygderett.

– For noen utgjør de variable tilleggene nesten halvparten av det vi får utbetalt. Dette er merarbeid, men vi får ikke pensjonsmessig uttelling for det. Det oppleves særdeles urettferdig. Folk er rasende, forteller Nygaard.

Soldater under øvelsen Joint Viking

Soldater og befal har nylig hatt flere øvingsdøgn under Joint Viking.

Foto: Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret

De variable tilleggene er det en jobber utover en ordinær arbeidsdag. Det gis for blant annet øvingsdøgn og seilingsdøgn.

– Vi mener at øvelser og vakt- og seilingsdøgn planlegges år i forveien. Det settes av midler til det. Det er ikke oppdukkende overtid. Det er kjernevirksomhet som Forsvaret driver med, sier Nygaard.

Les også: Krigen i Ukraina preger årets storøvelse: – Joint Viking viktigere enn noen gang

Skarpskytter under øvelsen Joint Viking
Skarpskytter under øvelsen Joint Viking

Frykter at flere slutter

Norges offisers- og befalsforbund frykter at rettsprosessen vil ta tid.

– Jeg frykter at vi kan oppleve at flere ansatte kommer til å slutte tidligere mens vi venter, sier Bongo.

Forbundslederen sier han frykter en stor personellflukt om Statens pensjonskasse vinner fram i lagmannsretten.

– Om det ikke blir ei løsning, så risikerer Forsvarets ansatte å få en pensjon som er på 40 prosent eller mindre av inntektsnivået de har hatt, sier Bongo.

Les også: Fortviler over lederflukt i Hæren: – Utfordrende situasjon

Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund.
Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund.

Nygaard forteller at en årsak går igjen når han spør personell om hvorfor de forlater Forsvaret.

– Vi har allerede altfor mange som forlater Forsvaret. De går til arbeidsgivere som gir pensjonsuttelling på det man tjener, sier han.