Hopp til innhold

Fortviler over lederflukt i Hæren: – Utfordrende situasjon

Hæren sliter med å holde på både yngre og eldre offiserer. Hovedtillitsvalgt advarer mot utviklingen.

Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund.

Hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Nygaard, mener Hæren vil slite dersom de ikke får gjort noe med det han sier er stort frafall av offiserer.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi opplever en utfordrende situasjon der folk slutter tidlig. I tillegg er det et nytt fenomen nå, og det er at vi taper folk i middelsjiktet – løytnanter, kapteiner, majorer som velger å forlate Hæren i langt større grad enn tidligere, sier hovedtillitsvalgt i Norges offiser- og spesialistforbund, Pål Nygaard.

Mange er attraktive arbeidstakere også utenfor Forsvaret, og flere velger nå å forlate Hæren til fordel for stillinger i næringslivet og offentlig forvaltning, ifølge Nygaard.

I tillegg til de yngre offiserene, bytter også stadig flere av de mest erfarne lederne beite, forteller han.

– Vi har en utfordrende personellsituasjon i hele Hæren. Spesielt nå når de mest erfarne slutter. Det er jo disse som skal være med på å lære opp yngre befal og offiserer. Så det er klart at når denne gruppen slutter, er ikke det bærekraftig over tid, sier Nygaard.

Rapport om Forsvaret: Avslører store feil og mangler

– Verre enn før

Det har aldri vært uvanlig at ansatte går fra Forsvaret over til det sivile. Men noe er annerledes nå, mener Nygaard.

– Vi merker en negativ trend langt sterkere enn før. Her må det tas grep. Både lønn og pensjon må opp.

Han mener også usikkerhet rundt nye investeringer og satsinger, ikke gjør saken enklere.

– Når forsvarssjefen før jul begynner å så tvil om hvorvidt vi skal kjøpe og vedlikeholde stridsvogner. Det skaper ikke ro, sier Nygaard.

– Vi vasker ut kompetansen og tilsetter folk i stillinger som, ut ifra utdannelse og fartstid, ikke skal bekle de type stillingene som de i langt større grad enn tidligere gjør.

– Får kvalifiserte søkere

Oberstløytnant Eirik Hognestad sitter med hovedansvaret for personell og bemanning i Hæren. Han er ikke helt enig med Nygaards perspektiv.

– I hovedsak er det flere kvalifiserte søkere på de aller fleste sjefsstillinger i Hæren.

Samtidig vedgår Hognestad at det innenfor enkelte fagområder er vanskeligere å få tak i de riktige kandidatene enn tidligere.

– Der miljøene er mindre, og der det kreves spesifikk utdanning og erfaring. Der er det færre med ønskelig kompetanse og erfaring å ta av.

– Vi skulle gjerne hatt flere offiserer og befal på det vi kaller midlere nivå.

Hognestad peker blant annet på at lederutdanningene i Forsvaret tar lang tid, som en årsak til dette.

– For 10–15 år siden var det færre under utdanning i Forsvaret. Dette kommer til effekt nå, sier han.

Nygaard sier på sin side at han ikke ønsker å «male fanden på veggen», men mener dagens situasjon bør få varsellampene til å blinke.

– Det er ikke er bærekraftig i lengden slik det er nå, hvor vi mister middelsjiktet av offiserer og befal.

Les også HV-sjef slår alarm: – Vi trenger materiell nå!

Mangler utstyr

– Forsvaret er en god lederutdanning

Undersøkelser viser at unge arbeidstakere vil ha gode ledere, de vil bli sett, oppleve at de har en verdi og har muligheten til å utvikle seg, forteller hodejeger Gro Møllerstad i Møllerstad rekruttering.

Lønn er alltid interessant for en arbeidstaker, men undersøkelser viser at lønn ikke er det mest utslagsgivende for folk jobbtrivsel.

Hun peker på at Forsvaret gir en god lederutdanning. Det er nok noe av forklaringen på at disse menneskene blir attraktive i det sivile arbeidsliv, sier hun.

Men det at folk slutter i Forsvaret i en tidlig alder kan definitivt også handle om Forsvaret kan beordre arbeidstakerne til å flytte på seg geografisk. For å gjøre en karriere må man være villig til det.

Ansatte i Forsvaret har, som folk flest, ektefeller og partnere. Det er ikke alltid enkelt å få med seg hele familien med på stadig flyttinger i 2023.

Gro Møllerstad, partner og styrelder Hodejegerne

– Selv om de vet at de skal beordres, og det ligger implisitt i at de velger Forsvaret som yrkesvei, så er det ikke like enkelt å få med familien på stadig flyttinger, sier hodejeger Gro Møllerstad i Møllerstad rekruttering.

Foto: Hodejegerne