Hopp til innhold

Bekymret for pensjonen etter forhandlingsbrudd

Det ble brudd mellom arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene i arbeidslivet om særaldersgrensene i offentlig sektor. Sersjant Tomas Valur F. Thorleifsson er en av dem som nå bekymrer seg for hva slags pensjon han får.

Sjersjant Tomas Valur F. Thorleifsson

Sersjant Tomas Valur F. Thorleifsson sier han kan tape en firedel av pensjonen i forhold til det kolleger kan få.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Forhandlingene omfattet flere enn 170.000 ansatte i staten, kommunene og helseforetakene som har særaldersgrense, men de førte altså ikke frem. Politifolk, forsvarsansatte og brann- og redningspersonell er blant dem som blir rammet.

På Terningmoen i Elverum treffer NRK sersjant Tomas Valur F. Thorleifsson. Med en dårligere pensjon ser han en mer usikker økonomisk fremtid i møte.

Kan miste en firedel

– Hvis jeg velger å bli karriere ut i Forsvaret, kan jeg miste en firedel i forhold til de som går av med pensjon nå eller tidligere, sier han.

Han er 27 år gammel, men tenker allerede på pensjon.

– Det er viktig og smart å planlegge tidlig. Det er en faktor jeg tenker på når jeg vurderer om jeg skal bli i Forsvaret, sier Thorleifsson.

Han er én av mange offentlig ansatte som har lavere pensjonsalder enn andre arbeidstakere. Nå står de i fare for å miste en firedel av pensjonen når de blir 67 år.

Grunnen til særalderspensjonistene kommer dårlig ut, er at særordningene bare gjelder til de fyller 67 år. Deretter blir pensjonen regnet ut fra hvor mange år de har jobba, som altså er mindre enn andre yrkesgrupper.

I dag møttes regjeringen og partene i arbeidslivet til forhandlinger. De endte med at de fagorganiserte reiste seg fra bordet og gikk.

Skuffelse hos de organiserte

– I dag er vi skuffa. Vi har jobba i mange timer og dager for dette, så vi er skuffa. Staten la ikke nok penger på bordet, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

Kvinne portrett

LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Følsvik sier det i første omgang ikke vil få noen praktiske konsekvenser for den enkelte.

– Vi har sikret overgangsordninger, men det må nok flere runder til, for en løsning må komme på plass, sier hun.

Også Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund, er svært skuffet.

– Det er ikke heldig at det blir brudd, men tilbudet var milevis unna det vi kunne akseptere, sier han.

Skuffet er også Pål N. Arnesen som er leder i YS Stat.

– Dette er i brudd med forutsetningene for pensjonsreformen som vi ble enige om i 2018, mener han.

Både han og de to andre lederne mener dette vil ha stor betydning for videre rekruttering.

– Når er det nesten 200.000 arbeidstakere som ikke vet hva slags pensjon de får. Vi er opptatt av å finne en løsning for yngre årskull, så de vet at de kan få en pensjon å leve av, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hva som skjer videre, er usikkert, men saken vil ikke bli løftet inn i kommende lønns- og tariffoppgjør, ifølge Lied.

Mener staten la fram et rimelig tilbud

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen sier også at et brudd er uheldig, men at det ikke var mulig å bli enige.

– Vi la fram det vi mener var et godt og et rimelig tilbud, men partene valgte å gå, sier Isaksen.

Han vil ikke gå inn i detaljer i tilbudet, men sier at hans dør er åpen hvis partene vil gjenoppta samtalene.

– Mye står på spill

Som NRK omtalte tirsdag ønsker de nå å få kompensasjon for tapet, og onsdag møtte de regjeringa til forhandlinger om særaldersgrensene.

Sigve Bolstad virket offensiv på vei inn til onsdagens forhandlinger.

– Det er mye som står på spill. Vi er godt forberedt, og klare til å være tydelige i språket, sa han før de satte seg til bordet.

PF-leder Sigve Bolstad på vei inn i forhandlinger om pensjon

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund, på vei inn til forhandlinger med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) onsdag.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Særaldersgrensen for utegående politibetjenter er i utgangspunktet 60 år, men omtrent halvparten går av allerede som 57-åringer, noe som er mulig om man har arbeidet i minst 28 år.

På spørsmål om hva PF ønsket å oppnå ved forhandlingsbordet, svarte Bolstad slik:

– Vi har en klar mal, som vi har tenkt til å følge. Når det gjelder det som går på forhandlinger, skal vi ta det innenfor disse veggene, sa Bolstad.

– Stor helsebelastning

Forhandlingsleder for LO kommune, Mette Nord, forhandlet for om lag 100.000 arbeidstakere i kommunesektoren. Hennes medlemmer er primært helsefagarbeidere, sykepleiere og renholdere, men også brann- og redningspersonell.

– Det er krevende yrker med stor helsebelastning. Vi håper på å ivareta dem som arbeidstakere, men også de samfunnstjenestene som de enhver tid har ansvaret for, sa Nord.

Pål N. Arnesen er leder i YS Stat, som blant annet har offiserer i Forsvaret og ansatte i kriminalomsorgen blant sine medlemmer.

– I Forsvaret er det blant annet snakk om belastning, både psykisk og fysisk, knyttet til utenlandsoppdrag. Dette tilsier at man bør få gå av før man fyller 67 år. Vi vil ha særaldersgrenser, men er villige til å diskutere når de skal slå inn, sa Arnesen.

Forhandlingsmøtet med partene ble ledet av arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Sammen med ham satt også statssekretær Vegard Einan (H).

– Levealdersjusteringene som kom med pensjonsreformen, treffer også de som har særaldersgrense. Men de må forlate arbeidslivet mye tidligere enn de som har 70-årsgrense. Vi må finne måter å løse dette på, slik at det livsvarige pensjonsnivået ikke blir veldig lavt, sa Einan til NRK tirsdag.

Frp forventer innskjerpelser

Frp har fulgt forhandlingene med argusøyne, og har sagt at de på sin side forventet at partene sørger for kraftige innskjerpelser i særaldersgrensene.

– Pensjonsalderen bør være mest mulig lik for alle yrkesgrupper. En barnehageassistent har fratredelsesplikt når de er 70 år. Samtidig går for eksempel en statlig meteorologikonsulent av med full pensjon ved 63 år og ballettdansere ved 41 år. Ordningen med særaldersgrenser fremstår i dag som både tilfeldig og urettferdig, sa stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Som NRK omtalte i januar, så tar stortingsrepresentant for Høyre, Peter Frølich, til orde for å endre hele særaldersgrense-ordningen.

På Høyres landsmøte vil han foreslå på bytte «må» med «kan» for offentlige ansatte som i dag må slutte i jobben når de når særaldersgrensen satt av staten.

– Det er en utdatert regel. Folk som ønsker å jobbe lenge bør få lov til det. Jeg tror dette regelverket har ligget sånn i mange år uten at noen har ønsket å røre i det, sa Frølich til NRK i januar.

AKTUELT NÅ