Direktorat snur i omstridt gruvesak

Fiskeridirektoratet snur og vil stoppe sjødeponi av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Det begeistrer SV, mens gruveselskapet kaller norske myndigheter for useriøse.

Gruvedrift i Kvalsund

Gruvedriften i Kvalsund i Finnmark ønsker seg sjødeponi for å deponere gruveavfall i fjorden. Fiskeridirektoratet har kommet med innsigelser til planene i etterkant av høringsrundene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I går ble det klart at Fiskeridirektoratet går imot å tillate gruveselskapet Nussir å deponere gruveavfall i Repparfjorden.

Gruveselskapet reagerer derimot kraftig på at direktoratet kommer med innsigelsen nå, to måneder etter at høringsrunden rundt sjødeponiet er avsluttet.

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, mener at dette får Norge til å fremstå useriøs som gruvenasjon.

– Som nasjon som skal invitere utenlandsk kapital og norsk kapital, så havner vi langt ned på listen hvis dette blir standard, sier han.

Omstridte planer

Nussir-Gruve

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, mener at dette får Norge til å fremstå useriøs som gruvenasjon.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Gruveselskapet Nussir sine planer om å deponere gruveavfall har vært meget omstridte.

Men i høringsrunden som ble avsluttet i september kom Fiskeridirektoratet bare med en såkalt kritisk merknad til planene.

Nå, to måneder etter høringsrunden, har de ombestemt seg og krever at planene ikke gjennomføres uten en grundigere utredning.

Og på tross av gruveselskapets frustrasjon over helomvendingen, mener regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet at de står i sin fulle rett til å komme med innsigelsen to måneder på overtid.

– Veldig mange er kritisk til at man skal dumpe en masse i havet. Vår rolle er å ivareta fiskeriinteressene, fiskerne og fiskens ve og vel, sier han.

Overrasket over snuoperasjon

Gruveområder i Kvalsund

Nussirs planlagte gruveområder ovenfor Repparfjorden.

Foto: Kart: Finnmarkseiendommen
Johnny Ingebrigtsen

Sv-politiker i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen.

Foto: Knut Åserud

SV-politiker og fisker Johnny Ingebrigtsen er enig i at innsigelsen kommer seint, men mener at budskapet er gledelig.

– Jeg er litt overrasket over at det kommer en innsigelse på overtid. Men jeg synes det er bedre at fornuften kommer på overtid enn aldri. Dette er bra for fiskerne og folkene som lever av havet, sier han.

– Administrerende direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir kaller det useriøst, hva mener du om det?

– Det forstår jeg ikke. At man har brukt lengre tid fordi man er på gale veier, det forstår jeg ikke er useriøst. Vi som lever av havet har stusset over den første merknaden, derfor er vi veldig glad for den innsigelsen som nå har kommet, sier han.

– Gruveselskapet sier at et nei til sjødeponi kan føre til at prosjektet ryker og at 100 millioner i investeringer ryker. Hva tenker du om det?

– Jeg oppfatter det som trusler. Her skal man utvinne naturen på en slik måte at man skal ødelegge naturen. Og gruvedriften skal bare vare i et antall år, mens fiskeriene og livene på kysten skal vare evig. Er det slik at det koster for mye, så får det bare være, sier han.

– Hva med disse arbeidsplassene som man nå kan gå glipp av?

– Jeg vil gjerne ha arbeidsplassene som dette medfører, men vi skal ikke glemme historien. Jeg har selv fisket i Repparfjorden. Det var et viktig økonomisk grunnlag, med rike fiskerier den gang. Det har vært viktig, og det er viktig, sier SV-politikeren.

Kvalsundgruven i Repparfjorden

Kvalsundgruven i Repparfjorden, hvor det har vært planer om å benytte seg av sjødeponi.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK