Vil ikke ha gruveavfall i fjorden

Naturvernforbundet i Finnmark reagerer krafig på NUSSIR ASA sine planer om å dumpe store mengder gruveavfall i Repparfjorden.

Laksefisker Repparfjorden
Foto: Allan Klo/NRK

– Virkningene av både slam, produksjonskjemikalier, mineraler og metaller er som regel store og negative. Virkningene vil være alvorlige når en planlegger å dumpe store mengder gruveavfall i en nasjonal laksefjord som Repparfjorden, sier leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Gunnar Reinholdtsen.

– Mangler og feil konklusjoner

Gunnar Reinholdtsen

Leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Gunnar Reinholdtsen mener at dumping av gruveavfall i Repparfjorden ikke kan godtas.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Gruveselskapet NUSSIR ASA planlegger å starte opp med gruvevirksomhet ved Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune. Reguleringsplanen med konsekvensutredning har nå vært ute på høring. Naturvernforbundet i Finnmark mener det er en rekke mangler og feil konklusjoner i utredningen.

Forbundet mener at NUSSIR må finne en annen måte å deponere gruveavfallet på. De må også finne andre måter å utnytte ressursene de tar ut av fjellet på.

– De har i utredningen pekt på en rekke muligheter, men de har ikke gått videre med å volumfeste og legge planer for hvordan de skal utnytte det. Vi mener at gruveavfallet må redeponeres i gruveganger og der de tar det ut, sier Reinholdtsen.

– Dumping av gruveavfall i den grunne Repparfjordern kan ikke godtas, sier Reinholdtsen.

– Norge blant verstingene

Reinholdtsen sier at i hele verden er det bare fem nasjoner som tillater at gruveindustrien får bruke hav og fjord som avfallsplass for restene etter mineralutvinning.

– Norge er altså blant verstingene, og der bør vi ikke være, sier Reinholdtsen.

Naturvernforbundet er ikke mot gruvedrift, men mener at man må minimalisere de negative effektene av gruvedrift.

– Det er det vi mener at de ikke er lagt gode nok planer for i dette tilfellet, sier Reinholdtsen.