– En gledens dag for Kvalsund

Finnmark fylkeskommune vil bruke over to millioner statlige kroner på å skape ringvirkninger av Nussirs gruvesatsing i Kvalsund.

Roger Hansen

– Dette er et veldig spennende prosjekt som kan bli svært viktig for Kvalsund-regionen, sier fylkesråd Roger Hansen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Gjennom den nasjonale satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) har Finnmark fylkeskommune fått over to millioner kroner til å hjelpe Kvalsund kommune med å skape ringvirkninger av gruvesatsingen Nussir.

– Kvalsund kommune har selv etterlyst hjelp, og det skal de få, sier fylkesråd for næring i Finnmark fylkeskommune, Roger Hansen.

– En gledens dag

Fylkesråd Roger Hansen, tror det ligger stort potensiale i Kvalsund i årene som kommer:

– Det er en gledens dag for Kvalsund. De har jo slitt i motbakke, spesielt med det å klare å holde på befolkningen. Vi håper at dette kan være en spore for å komme seg videre.

– Gruvedrift ser ut til å bli et framtidig satsingsområde nå i Finnmark, og vi anser det så viktig at vi må være med å legge tilrette for dette, sier Roger Hansen til NRK.

Økt innbyggertall og nye jobber

Målet for prosjektet er blant annet å øke innbyggertallet i Kvalsund med to prosent hvert år, og at tre nye selskaper skal etableres i kommunen hvert år i prosjektperioden.

Vindmøllepark

I tillegg til en eventuell etablering av gruvedrift i Nussir, er det også store vindkraftplaner i Kvalsund, sier Roger Hansen.

Foto: Per Kristian Johansen / NRK

I tillegg har prosjektet som mål å bidra med 20 nye arbeidsplasser i Kvalsundregionen, utenom Nussir.

Regionale utviklingsmidler

Prosjektet som fylkeskommunen har fått nasjonale midler til, er utarbeidet i samarbeid med Kvalsund kommune og Vest-Finnmark regionråd, og disse skal også være med på finansieringssiden.

I tillegg vil fylkeskommunen i september avgjøre om de også skal gå inn i prosjektet med regionale utviklingsmidler. Det er Kvalsund kommune og Vest-Finnmark Regionråd som er prosjekteiere.

Hør saken på samisk her: