Hopp til innhold

– Gruveprosjekt vil føre til havdød

Forsker mener at et planlagt gruveprosjekt i Finnmark kan føre til umiddelbar død for havbunnen i fjorden.

Gruvedrift i Kvalsund

Gruveselskapet Nussir ønsker å deponere overskuddsmaterialet på bunnen av Repparfjorden.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det planlagte gruvedeponiet i Repparfjorden vil føre til umiddelbar død for havbunnen i store deler av fjorden.

Det sier seniorforsker i havforskningsinstituttet, Jan Helge Fosså som beskriver utslippet som sterk forurensing.

– Dette utslippet representerer en ny, planlagt forurensning av et fjordsystem, sier Fosså.

Kobberproduksjon

Jan Helge Fosså

Jan Helge Fosså, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, mener utslippene i Repparfjorden kan føre til at torsken skyr store områder i fjorden.

Foto: NRK

Det er overskuddsmaterialet fra kobberproduksjonen som vil skape denne situasjonen, mener Fosså.

Gruveselskapet Nussir ønsker å deponere overskuddsmaterialet på bunnen av Repparfjorden.

– Det er så høye konsentrasjoner av tungmetaller at det vil bli akutt giftig, og akutt død i de delene som blir påvirket av disse utslippene. Det er fem til syv kvadratkilometer i hvert fall, så det er store områder, sier forskeren.

Og det vil gi konsekvenser utover selve havbunnen, mener Fosså.

– Det betyr at fisk som har brukt dette området til å finne mat, ikke vil finne mat der lengre. Det vil også påvirke gyteområdet for torsken, og kan føre til at den gyteklare fisken bare skyr hele området, sier han.

Havforskningsinstituttet er en av flere som har gitt en høringsuttalelse til gruveprosjektet.

Er ikke enig

Nussir-Gruve

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, mener Havforskningsinstituttet tar hardt i når de beregner miljøkonsekvensene.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, tviler på at konsekvensene blir slik.

– Havforskningsinstituttet har sett på en del av de områdene om er viktige for folk å sette seg inn i, og hvor det vil bli konsekvenser. Men vi synes at Havforskningsinstituttet tar litt kraftig i, i forhold det vi forventer av miljøkonsekvenser, sier Rushfeldt.