Hopp til innhold

Pasienter får ikke lenger cannabismedisin – ministeren skylder på manglende forskning

Flere titalls pasienter får nå beskjed om at de ikke lenger får cannabis som smertelindring. Helse- og omsorgsministeren skylder på manglende forskning, men vil ikke bidra med penger.

Geir Roger Moen røyker en joint, med medisinsk cannabis.

Geir Roger Moen og andre smertepasienter har fått cannabis-nekt. Fra nå av er det primært pasienter som er med i studier som vil få denne typen medisin.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Geir Roger Moen og andre smertepasienter har fått cannabis-nekt. Fra nå av er det primært pasienter som er med i studier som vil få denne typen medisin.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

– Selvfølgelig må vi forske mer. Men jeg tror vi allerede vet mer enn nok til at man må kunne tilby flere cannabispreparater i Norge, sier partileder i MDG, Arild Hermstad.

Hermstad understreker at han ikke ser på cannabismedisin som noen «quickfix som kurerer alt».

– Men vi vet at det er ganske mange som har nytte av det. Dette er mennesker som i dag ofte lever i et smertehelvete, og som har det vondt hver eneste dag. Og da må Norge slutte å gjøre det fryktelig vanskelig for de å få tilgang til det.

Arild Hermstad

– Regelverket er altfor rigid og basert på dårlig og utdatert kunnskap, sier partileder i MDG, Arild Hermstad.

Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

I vinter skrev NRK om Geir Roger Moen som hadde fått et brev der det stod at han ikke lenger ville få cannabis som smertelindring.

– Det er utrolig vanskelig og frustrerende. Jeg klarer ikke forklare hvor tungt det er, sier Moen.

Nå viser det seg at Moen ikke er den eneste som har fått denne beskjeden.

Geir Roger Moen får tilbakebetalt nær 200.000 kroner for medisin han har lagt ut for selv, som sykehuset egentlig skulle ha betalt for. Portrettfoto.

«Etter oppstart av cannabis økte livskvalitet til 50 prosent og generelt smertereduksjon til 50 prosent», står det i pasientjournalen til Geir Roger Moen.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Cannabis-stans

Etter det NRK vet, har Helse Sør-Øst har avsluttet behandling med medisinsk cannabis for flere av sine pasienter – med umiddelbar virkning.

– Vestre Viken vil framover utelukkende tilby medisinsk bruk av cannabis gjennom kliniske studier, skriver rådgiver i Vestre Viken, Iris Njaastad, til NRK.

– Alle pasienter som er inne til behandling blir nøye vurdert og får beskjed muntlig hvis de ikke lenger fyller kriteriene for å fortsette behandlingen de får, skriver fagdirektør ved Akershus universitetssykehus, Pål Wiik, til NRK.

Cannabis-stansen har kommet etter at det er blitt klart at det er helseforetakene som må betale for slik behandling, og ikke pasientene selv.

– Inntrykk av at det ryddes opp

Stortingsrepresentant for Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, sendte tidligere i vinter et skriftlig spørsmål til Ingvild Kjerkol (Ap) om hva helse- og omsorgsministeren vil gjøre for å sikre at pasienter med behov for cannabis som medisin får en ansvarlig og forutsigbar behandling.

Ingvild Wetrhus Thorsvik

Venstre vedtok i høst at de vil prøve ut cannabis-salg i kommuner som ønsker det. 

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Kjerkol svarer at det er «et mål om å gi pasienter likeverdig tilgang til utprøvende behandling».

Men det er ikke lik behandling. Det finnes ingen nasjonal føring for hvordan søknader om behandling med medisinsk cannabis skal vurderes.

Ingvild Kjerkol

– Hovedregelen er at utprøvende behandling skal tilbys gjennom kliniske studier, skriver Ingvild Kjerkol (Ap) i sitt svar til Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

NRK har skrevet om hvordan pasienter forskjellsbehandles ut ifra hvor i landet de befinner seg, da sykehusene i ulik grad har tilbudt og betalt for cannabismedisin som smertelindring til sine pasienter.

– Vårt inntrykk er at helseforetakene rydder opp i dette, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

– Men at NRK har satt fokus på dette, gjør også at vi ser at dette ryddearbeidet må fortsette, sier Bekeng.

Er lov – men vanskelig i praksis

Cannabis er regnet som såkalt utprøvende behandling for de fleste lidelser. Unntakene er ved multippel sklerose og ved enkelte former for epilepsi hos barn.

At en behandling er utprøvende, betyr at virkningen og sikkerheten ikke er godt nok dokumentert til at behandlingen kan være en del av det ordinære helsetilbudet.

I Norge åpner likevel regelverket for at legespesialister skal kunne forskrive denne behandlingen.

Men i og med at en rekke helseforetak nå utelukkende vil tilby cannabis gjennom studier, noe det ikke er satt av penger til, er det klart at behandlingen i praksis fortsatt ikke er tilgjengelig for pasienter flest i Norge.

Starter cannabis-studie

– Det handler om at man ønsker å tilby behandling som har effekt. Vi vet at Helse Sør-Øst ønsker et samarbeid i regionen om en klinisk studie, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Pressebilde av statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, peker på at regjeringen gir forskningspenger til helseforetakene over statsbudsjettet. Penger som helseforetakene selv velger hvordan de vil bruke. 

Foto: Esten Borgos / BORGOS FOTO AS

Målet er å sikre kunnskap om effekten av den behandlingen som gis.

Men Helse- og omsorgsdepartementet vil altså ikke gi noen penger til en slik studie.

– Det ligger ikke inne noen penger til dette. Vi pleier ikke å direktefinansiere forskning heller, sier Bekeng.

Dermed må legene på smerteklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) selv, på eget initiativ, fikse penger til å få gjennomført studien, dersom de skal kunne tilby pasienter cannabis for smerter fremover.

Til sammenligning valgte politikerne i Danmark å starte et pilotprosjekt i 2018 der alle fastleger hadde mulighet til å skrive ut cannabismedisin. Til prosjektet fulgte det med en refusjonsordning for pasientene, samt en pengepott til forskning for legene.

Les mer om europeiske land som har åpnet for bruk av medisinsk cannabis her.

Professor og smerteoverlege ved, OUS, Audun Stubhaug, bekrefter at han er i gang med å jobbe for å finne finansiering til en klinisk studie.

– Slike studier er under planlegging og vil kunne inkludere tidligere pasienter, sier Stubhaug.

Professor Audun Stubhaug, UIO

Professor og smerteoverlege, Audun Stubhaug, og kollegaene på OUS, har på eget initiativ tatt til orde for å starte opp en studie. Behandling med cannabispreparater som har mindre enn én prosent THC kan fortsatt forskrives av fastleger. 

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Vi vet allerede mer enn nok

– Vi må gjerne forske mer, men det må ikke brukes som en unnskyldning for å ikke endre dagens regelverk, sier partileder i MDG, Arild Hermstad.

– Regelverket er altfor rigid og basert på dårlig og utdatert kunnskap,

Også Venstre ønsker å gjøre det lettere for smertepasienter å få cannabis som medisin.

Ingvild Wetrhus Thorsvik sier hun frykter konsekvensene av innstrammingen som har kommet nå på nyåret.

– I tilfeller der folk tidligere har fått forskrevet cannabis og det har virket positivt, så ser vi nå at det er mange som ser seg nødt til å reise til Europa på egen regning for å skaffe disse medisinene.

– Og andre igjen vil oppsøke det illegale markedet for selvmedisinering, som er svært negativt, sier Wetrhus Thorsvik.

Geir Roger Moen røyker en joint med medisinsk cannabis, som han tar for sine kroniske smerter i beina.

Geir Roger Moen sluttet på opioider og sovemedisiner da han gikk over til cannabismedisin.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Geir Roger Moen, som har fått cannabis fordi han har slitt med nervesmerter etter flere mislykkede operasjoner i føttene, ser mørkt på fremtiden.

For to uker siden ble han oppringt av apoteket der han har hatt resept på cannabispreparater. Beskjeden han fikk, var at Ahus nå hadde trukket tilbake resepten.

– Plutselig ble min redsel for framtiden veldig sterk. Om en måned står jeg uten noen form for smertestillende. Så jeg må innrømme at jeg føler meg livredd.

Les også Sendt til sykehus med helikopter etter at fengselet tok medisinene hans

Remi Sørelvmo

Les også «Hjerteskjærende»: SV skuffet over justisministeren etter cannabis-nekt

Remi Sørelvmo