Hopp til innhold

«Cannabis-lege» har fått legeautorisasjonen sin begrenset

Lege Aina Mumbi mener Norge har en gammeldags holdning til bruk av cannabis til medisinske formål.

Aina Mumbi

Lege Aina Mumbi, som i flere år hjulpet nordmenn med å få cannabis på resept av leger i Nederland, har fått legeautorisasjonen sin begrenset.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Hun er kjent under kallenavnet «Cannabis-legen» fordi hun i flere år har gått inn for en mer omfattende bruk av cannabis til medisinske formål.

Mumbi er fagansvarlig ved Eikaklinikken i Oslo, og har vært legevaktvikar i Åmot kommune i Innlandet 2016-2018.

Nå mener Helsetilsynet at hun har brutt lovverket etter at hun har hjulpet til med import av cannabis til pasienter, ved hjelp av legeattester.

Vedtaket betyr at hun ikke kan jobbe som lege uten å være ansatt av en annen lege, som har riktig type spesialisering.

I denne aktuelle saken fra Helsetilsynet er det virksomheten ved hennes private klinikk som er undersøkt, ikke Eikaklinikken

– Jeg har ikke sovet i natt. Hele livet mitt er snudd opp ned etter det som nå har skjedd, sier Aina Mumbi.

Medisinsk cannabis, Bedrolite

Dette er av flere typer cannabis til medisinsk bruk.

Foto: Knut-Sverre Horn / Knut-Sverre Horn

Ingen kommentar fra Helsetilsynet

Fungerende avdelingsdirektør Vigdis Malt Marøy i Helsetilsynet sier at de ikke vil kommentere saken.

Hun bekrefter samtidig at de har gitt «utsatt iverksettelse av vedtak» fram til 14. mars.

Meningen er at dette skal gi Eikaklinikken tid til å «innrette seg», av hensyn til oppfølging av pasienter.

medisinsk cannabis

Cannabis til medisinsk bruk.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

Mener regelverket hindrer mange i å få behandling

Det er i overkant av 1100 personer som får cannabismedisin i Norge. Dermed er cannabis fortsatt lite brukt som medisin her til lands.

Men stadig flere smertepasienter vil ha det. Det er blitt mer og mer vanlig i land som Danmark, Nederland og Canada, og dermed vil nordmenn også gjerne prøve.

Selv om klinikken har tid fram til 14. mars, er Mumbi likevel bekymret for hva som skjer med pasientene hun har hatt ansvaret for.

Ved klinikken får 81 rusavhengige helsehjelp.

– Mange av disse har ikke så mange andre steder å få hjelp, sier hun.

– Har ikke du nå utfordret regelverket?

– Det må man kunne si. Jeg fikk en beskjed her om dagen fra en kollega at jeg måtte slutte med sivil ulydighet overfor Helsetilsynet.

Aina Mumbi

Mumbi innrømmer at hun ikke har fulgt tidligere pålegg fra Statsforvalteren i Innlandet. – Jeg har likevel vurdert at min måte å gjøre det på er riktig, sier hun.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Mumbi mener det norske regelverket for medisinsk bruk av cannabis hindrer mange pasienter i å få behandling som de kunne hatt nytte av.

– Vi kommer til å anke denne avgjørelsen, sier hun.

Anklager om overdreven cannabis-import

Det er kommet bekymringsmeldinger mot Mumbi, både fra politi og helsevesen.

I 2021 kom det melding fra politiet om at en av hennes pasienter hadde blitt tatt for ruskjøring, med 1,2 promille.

Helsetilsynet mener det skyldtes at pasienten hadde brukt cannabis fra Nederland, som hun hadde sørget for tollerklæring til.

Cannabis til medisinsk bruk

Dette er av flere typer cannabis til medisinsk bruk, som kan importeres fra Nederland.

Foto: Paal Wergeland / NRK

– 1,2 promille målt på en person som bruker cannabis er noe helt annet enn alkohol, svarer hun.

Hun mener denne omregningsmåten gir et feilaktig bilde, og at denne kjøringen ikke var uforsvarlig.

I to andre tilfeller var det overleger ved Sykehuset Innlandet i Gjøvik som tok kontakt. De fortalte at hun hadde hjulpet pasienter under legemiddelassistert behandling med å importere cannabis fra Nederland.

Helsetilsynet mener disse pasientene ikke hadde diagnoser som gir anledning til lovlig import av cannabis.

– Jeg mener at dette for det første ikke var ulovlig. For det andre er jeg helt uenig på medisinsk grunnlag, sier hun.

Støtteerklæringer fra pasienter

Samtidig er det også kommet to støtteerklæringer fra pasienter til fordel for Aina Mumbi.

Den ene sier at livet har forandret seg «virkelig til det bedre» etter bruk av medisinsk cannabis.

Eikaklinikken

Aina Mumbi får støtte fra pasienter som har fått medisinsk cannabis.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Den andre kontaktet Mumbi på grunn av fravær fra den opprinnelige fastlegen.

Pasienten sier at hun var den første legen som stilte spørsmål som man burde forvente at alle leger stiller til sine pasienter.

Videre mener pasienten at det altfor raskt blir opprettet tilsynssaker mot leger som tenker alternativt.

– Kun undersøkelser over telefon

Statsforvalteren i Innlandet har tidligere gått gjennom 24 av journalene hennes.

Her er noen av konklusjonene:

  • Mange av pasientene bruker vanedannende medisiner fra tidligere. Kartlegging av denne bruken er mangelfull.
  • Det er manglende kartlegging av psykiske lidelser, utover det pasienten selv oppgir. Ingen vurdering og begrunnelse for diagnoser.
  • Mange av pasientene var kun undersøkt over telefon, uten personlig oppmøte.

Mumbi sier at bruken av telefon skyldtes smittetiltak under koronaepidemien. Hun sier at hun etter epidemien har gått over til vanlige konsultasjoner i de tilfellene det er mulig.

Når det gjelder manglende kartlegging mener hun at det i stor grad er rettet opp siden 2022, og stiller seg uforstående til at dette nå er et poeng i saken.

Klinikk oppkalt etter profilert lege

Eikaklinikken, der Mumbi er fagansvarlig, ble startet opp seint i 2021.

Den kom i gang etter at den profilerte legen Sverre Eika brått døde samme høst. Han hadde et par år tidligere opprettet en gateklinikk for rusavhengige i Oslo.

Flere frivillige i samarbeid med foreningen Tryggere Ruspolitikk tok derfor initiativ til å opprette Eikaklinikken.

– Hva gjør du nå?

– Jeg vet fremdeles ikke. Det viktigste jeg jobber med nå, er å sikre tiltak for pasientene ved Eikaklinikken, sier Mumbi.

– Etter at det er kommet i orden, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Det må jeg tenke over når alt har roet seg.

Aina Mumbi

– Hele livet mitt er snudd opp ned etter vedtaket i Helsetilsynet, sier Aina Mumbi ved Eikaklinikken.

Foto: Alexander Nordby / NRK