Hopp til innhold

Hemmeligholdte rapporter viser hvorfor Alta ikke fikk ekstra operasjonsstue

En ekstra operasjonsstue til Alta ble vraket fordi det kunne ødelegge for Hammerfest sykehus. Det viser de hemmeligholdte rapportene som Finnmarkssykehuset har holdt skjult.

Det er Altaposten som avslører hva som ligger i rapportene som ble utarbeidet i forbindelse med at en ny operasjonsstue skulle etableres i Alta.

Både Altaposten og NRK har forsøkt å få innsyn i rapportene i sin helhet, men kun fått tilsendt versjoner der alle konklusjoner og anbefalinger har vært sladdet.

I 2021 bevilget Stortinget 15 millioner som skulle gå til etablering av en ekstra operasjonsstue i Alta. Helse Nord ba Finnmarkssykehuset om å sette i gang.

Det ble opprettet to arbeidsgrupper. En som skulle utrede muligheten. Og en som skulle lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Konklusjonene til de to er fullstendig motstridende, viser Altapostens avsløringer.

Les også Fikk beskjed om å utrede operasjonsstue – nå holdes konklusjonen hemmelig

Klinikk Alta står i fare for å miste all ortopedisk virksomhet. Det vil si operasjon av ledd som eksempelvis knær og skuldre.

Motsatte konklusjoner

Konklusjonen fra arbeidsgruppa som skulle utrede dette, sier i hovedsak dette:

Alta bør utvikles til et dagkirurgisk senter, der man kan hente hjem pasienter fra UNN, og få nye pasienter. Særlig pasienter fra Nord-Troms.

I tillegg ble det foreslått at Klinikk Alta burde utføre tannbehandling i narkose, samt øyeinjeksjoner.

Arbeidsgruppa som skulle lage ROS-analysen kom frem til noe annet:

At man ikke bør legge mer kirurgi til Alta, fordi dette kan gå utover Hammerfest sykehus.

Analysegruppa viste særlig til at det kunne bli vanskelig å rekruttere personell til Hammerfest, dersom man måtte konkurrere med Alta.

Frykt for at pasientgrunnlaget blir for tynt var også vektlagt.

Les også Ble bedt om å hylle helsetilbudet i Alta – nå vil ledelsen fjerne det

Houman Charani er overlege og kirurg ved Finnmarkssykehuset.

Tillitsvalgte holdt utenfor

Foretakstillitsvalgt og ortoped i Finnmarkssykehuset, Thoralf Enge, har gjentatte ganger forsøkt å få innsyn i rapportene.

Han har lenge stusset over hvorfor ikke Finnmarkssykehuset ville ta i bruk pengene fra Stortinget til ny operasjonsstue i Finnmarks mest folkerike kommune.

Han er både rystet og skremt over avsløringene i Altaposten.

Thoralf Enge utenfor Hammerfest sykehus.

Thoralf Enge er foretakstillitsvalgt for Finnmarkssykehuset.

Foto: PER BANNE

– Hvordan de har klart å vri dette om til noe negativt er for meg helt ubegripelig. Og skremmende. De leser jo dette som fanden leser bibelen, sier han til NRK.

Enge opererer både ved sykehuset i Hammerfest og ved Klinikk Alta. Han mener bestemt det ville være en vinn-vinn-situasjon, om man bygde opp mer dagkirurgi i Alta.

– Da ville man som de første i Helse Nord klare å få slutt på ventelistene. Man kunne hentet hjem pasienter, som i dag går til private. Og man ville frigjort kapasitet ved Hammerfest sykehus, som kunne tatt seg av større traumeoperasjoner.

Administrerende direktør for Bergensklinikken, Ole Hope

Ole Hope er ny direktør for Finnmarkssykehuset og er helt klar på at dagkirurgien skal flyttes fra Klinikk Alta og til nye Hammerfest sykehus.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Vil styrke Hammerfest

Ikke bare har Finnmarkssykehuset valgt å droppe en ny operasjonsstue. Styret og direktør Ole Hope, ønsker i tillegg å bygge ned dagkirurgien i Alta.

Det vil si at kne- og skulderoperasjoner skal til Hammerfest.

– Hovedmålet er å styrke Hammerfest, sa Hope i styremøte 21. desember.

Houman Charani har tidligere sagt til NRK at dersom man legger ned dagkirurgien i Alta, så er man flere steg tilbake i forhold til å utvikle akuttilbud i Alta.

Houman Charani er overlege ved Finnmarkssykehuset og kirurg.

Houman Charani er overlege ved Finnmarkssykehuset og har kjempet for å beholde og bygge opp dagkirurgien i Alta.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Irene Ojala, leder i Pasientfokus og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener nedbygging av operasjonskapasiteten i Alta er helt bevisst.

– De frykter at man da er nærmere et akutt-tilbud, og fullverdig fødeavdeling, hevder Ojala.

Mener Alta er en ressurs

Thoralf Enge mener Alta egner seg svært godt som opplæringssted for operasjons- og anestesisykepleiere, samt LIS (turnusleger).

– Det virker som om de ser Alta som en ulempe. Men Alta er en ressurs, sier Enge.

I 2023 viste tallene til sykepleierutdanningen at Alta hadde 118 søkere til 18 plasser. I Hammerfest er det satt av 70 plasser. Her var det bare 12 søkere.

– Dette taler jo for seg, sier Irene Ojala.

Irene Ojala sitter på Stortinget for Pasientreiser. Hun er svært kritisk til at Finnmarkssykehuset foregriper Helse Nords behandling av dagkirurgien i Alta.

Irene Ojala sitter på Stortinget for Pasientreiser mener hemmeligholdet av konklusjonene er bevisst holdt tilbake av Finnmarkssykehuset.

Foto: Privat

– I forhold til rekruttering. Er det ikke naturlig at Finnmarkssykehuset vil beskytte Hammerfest, der de har bygget et sykehus til 2,3 milliarder?

– Sykehuset burde vært bygget der det bor mest folk. Når det ikke skjedde, bør de i alle fall bygge opp de videre tjenestene der befolkningsgrunnlaget er størst, sier Ojala.

Finnmarkssykehuset sliter med store underskudd og har enorme utgifter knyttet til vikarbruk. Ojala påpeker at dette betyr mindre penger til pasientbehandling.

– Når Finnmarkssykehuset må bruke enorme summer på å få vikarer til Hammerfest, så går det utover tilbudet til befolkningen i hele Finnmark, sier hun.

– Skremmende

Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker for Frp, var den som var fremst på ballen, da de 15 millionene til operasjonsstue ble kjempet frem.

Han har bare en ting å si om de hemmeligholdte rapportene fra Finnmarkssykehuset.

– Dette er skremmende og vitner om metoder fra land vi ikke liker å sammenligne oss med, sier Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker for Frp blir skremt av hemmeligholdet av rapportene.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, holder fast på at det ikke har vært galt å holde konklusjonene av arbeidsgruppenes arbeid skjult.

– Generelt forholder vi oss til at dokumenter som ikke er behandlet, er å definere som interne arbeidsdokument. Vurderingen støttes av departementet.

Les også Hastemøte om dagkirurgien: Ansatte ber styret tenke på dem som drar nytte av tilbudet

Hovedtillitsvalgt og sykepleier Eva J. Ytrehauge, kreftsykepleier Marte Lebesby og operasjonssykepleier Anette Liberg ved dagkirurgien på Klinikk Alta, frykter styret i Finnmarkssykehuset ikke skjønner konsekvensen av å legge ned tilbudet.

Avviser påstandene

Palm i Finnmarkssykehuset avviser at Finnmarkssykehuset bygger ned operasjonskapasiteten i Alta, fordi de er redde for å ta Alta et steg nærmere akutt- og fødetilbud.

– Det stemmer ikke. Utfordringen ligger i at det ikke er nok fagfolk til å dekke vaktlinjene. Dette er en nasjonal utfordring, og en utfordring som merkes først i Nord-Norge, sier han.

Eirik Palm

Kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset, Eirik Palm forteller at virkeligheten i sykehus-Norge har endret seg vesentlig, og til det verre, både økonomisk og bemanningsmessig.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Palm sier at Finnmarkssykehuset først og fremst må bygge robuste akuttlinjer ved de sykehusene de allerede har.

– Det innebærer at vi må ha høyest mulig aktivitet på disse for å sikre nok aktivitet for å opprettholde faglig kvalitet, tilstrekkelig trening og så god produktivitet som mulig, sier han.

Videre forteller han at aktiviteten i Alta skal økes gjennom 25 millioner bevilget fra Stortinget. Dette skjer ved at poliklinisk aktivitet flyttes fra Hammerfest til Alta.

– Slik at de som trenger gjentakende behandling, får dette på stedet, sier han.

Les også Krever tre sykehus i Finnmark: – 3 milliarder er småpenger sammenlignet med Follobanen

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta

15 millioner omdisponeres

Direktøren skal komme tilbake til styremøtet 27. februar med en ROS-analyse som tar for seg flytting av polikliniske tjenester fra Hammerfest til Alta, og tilbakeføring av ortopedisk dagkirurgi fra Alta til Hammerfest.

I styremøte før jul spurte foretakstillitsvalgte Enge om hvor det var blitt av de 15 millionene som skulle gå til en ny operasjonsstue.

Til det svarte direktør Hope:

– De skal få en god anvendelse. At de skal brukes til å få en strålende og høykvalitetsklinikk i Alta, det er det ingen tvil om.

Les også Kjerkols brannslukking

Helse og omsorgsministeren holder sykehustalen 2024