Hopp til innhold

Frykter pasientflukt fra Finnmark

Kirurg Houman Charani fortviler over det han mener er en forhastet beslutning om å legge ned dagkirurgien i Finnmark største by. – Fatalt for langsiktig drift, sier han.

Houman Charani er overlege ved Finnmarkssykehuset og kirurg.

Houman Charani er overlege ved Finnmarkssykehuset. Nå er han bekymret over det han mener raserer et godt pasienttilbud i Finnmark.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Helse Nord står i en omstillingsprosess bestilt av helseministeren, grunnet økonomisk underskudd og mangel på helsepersonell.

Nå skal hver stein løftes på for å finne ut hvordan man kan snu utviklingen.

Fem arbeidsgrupper har i løpet av få måneder lagt frem sine forslag til løsninger.

I et av forslagene ligger det at det dagkirurgiske tilbudet i Alta, Finnmarks desidert mest folkerike kommune, skal fjernes.

Les også Helse Nord: Vil avvikle akuttkirurgi i Lofoten og Narvik «under tvil»

Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal

I tillegg foreslår en av gruppene å fjerne akuttfunksjoner i Lofoten og Narvik. Et forslag Helse Nord vil gå god for, ifølge et lekket dokument NRK har fått tilgang til.

– Jeg frykter at alt fokuset rundt Lofoten og Narvik gjør at det som skjer i Alta ikke får noe oppmerksomhet og bare kan fjernes med et pennestrøk, sier kirurg Houman Charani.

Houman Charani er overlege og kirurg ved Finnmarkssykehuset.

Forsvinner dagkirurgien, forsvinner et fagmiljø det har tatt årevis å bygge opp, sier kirurg Houman Charani.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Grunnen til at han nå er ekstra bekymret er at Finnmarksykehuset, slik Altaposten omtalte først, har bestemt seg for å hoppe bukk over Helse Nords egen prosess.

De vil ta opp saken i styremøte allerede 21. desember. Før Helse Nord har behandlet saken og har hatt forslaget ute på høring.

– Jeg skjønner at direktøren i Finnmarkssykehuset har fått beskjed om å redusere kostnader til enhver pris, og bruke alle snarveier for å få budsjettet i balanse. Men det må finnes litt konsekvenstenking ved siden av diverse kreative forslag, sier Charani.

Han har jobbet ved sykehuset i Hammerfest i over tjue år, de siste 18 årene har han ambulert mellom Hammerfest sykehus og Klinikk Alta.

Han er en av nøkkelpersonene for oppbyggingen av operasjonstilbudet i Alta.

For oss som har bygd opp dette og drevet det i mange år, så er veldig kortsiktig tenking med fatale konsekvenser for langsiktig drift. Husk det gror sakte i Finnmark og vi må ta vare på det som har slått rot, sier Charani.

Målet med å legge ned dagkirurgien i Alta og flytte operasjonene til Hammerfest og Kirkenes, er å spare 14 millioner.

– I denne beregningen har de ikke tatt med pasientlekkasjen som dette vil medføre, sier Charani.

– Effektiv pasientbehandling

Finnmarkssykehuset vil ikke kommentere saken før etter styremøte. De viser til styrepapirene, som nå ligger offentlig på foretakets nettside.

Dagkirurgien i Alta baserer seg på operasjoner av knær, skuldre og andre ledd.

Et tilbud som er bygget opp over de siste 18 årene, og som ifølge Charani har vist seg å være svært effektiv, med tanke på kortere ventelister og mindre belastning på pasienter som slipper lang reisevei.

– Ideen med å bygge opp et dagkirurgisk tilbud, var at pasienten skulle kunne reise frem og tilbake samme dag. En titt på statistikken på dagkirurgien i Hammerfest, viser at en stor del av pasientene blir innlagt over natten, fordi det er vanskelig å komme seg dit, sier han.

Klinikk Alta står i fare for å miste all ortopedisk virksomhet. Det vil si operasjon av ledd som eksempelvis knær og skuldre.

Klinikk Alta står i fare for å miste all ortopedisk virksomhet. Det vil si operasjon av ledd som eksempelvis knær og skuldre.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Han forteller at strykprosenten, antall avlyste operasjoner, i Hammerfest er betydelig høyre på grunn av akuttberedskapen, som skaper uforutsigbarhet i driften.

– I Alta kan man regne antall innleggelser over natten på en hånd i løpet at 18 års operativ virksomhet. Strykprosenten har vært under 1 prosent i Alta på 1600 operasjoner siden 2006.

– Det er definisjonen på en bærekraftig dagkirurgisk enhet, sier kirurgen.

– Ikke kapasitet i Hammerfest

Foretakstillitsvalgt og ortoped i Finnmarkssykehuset, Thoralf Enge, deler Charanis bekymring over hastebehandlingen til Finnmarkssykehuset.

– Jeg mener at Finnmarkssykehuset prøver å ta en snarvei, fordi de ikke vil ha noen stor diskusjon om dette, sier Enge.

– Hvis dette vedtas, så er det en gavepakke til Aleris.

Thoralf Enge utenfor Hammerfest sykehus.

Thoralf Enge er foretakstillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset. Han er redd for at pasientene vil dra til Tromsø hvis tilbudet i Alta forsvinner.

Foto: PER BANNE

I dag kan pasientene i Norge velge hvor de vil opereres. Om en pasient fra Kautokeino vil til Tromsø, så betaler like fullt Finnmarkssykehuset for operasjonen.

– Legges tilbudet i Alta ned, vil ventetidene øke betraktelig i Hammerfest og Kirkenes. Det betyr at langt flere pasienter sannsynligvis vil velge UNN eller det private Aleris i Tromsø i stedet, sier Enge.

Les også Må spare over 300.000 hver dag – ønsketenkning, mener tillitsvalgte

OMKAMP: Nok ein gong er framtida usikker for intensivberedskapen ved Kirkenes sykehus.

Charani mener forslaget er lite gjennomtenkt.

– Verken Hammerfest eller Kirkenes har kapasitet til å ta alle operasjoner som i dag gjøres i Alta. I tillegg mener vi det er best at Kirkenes og Hammerfest tar seg av akutte operasjoner og større traumer, sier Charani.

– Tar seg til rette over demokratiet

– Alta har et stort privat næringsliv innenfor bygg- og anlegg. Bedriftsledere vil aldri la ansatte gå med eksempelvis et håndleddsbrudd å vente på operasjon. De vil reise rett til private klinikker.

Det spår Irene Ojala, stortingsrepresentant for Pasientfokus og medlem i helsekomiteen.

– Jeg tenker at Finnmarksykehuset tar seg til rette over demokratiet. Noe de burde stilles til ansvar for. Dette vil ikke bare ødelegge tilbud for dagkirurgi i Alta, men i hele Finnmark, sier Ojala.

Irene Ojala sitter på Stortinget for Pasientreiser. Hun er svært kritisk til at Finnmarkssykehuset foregriper Helse Nords behandling av dagkirurgien i Alta.

rene Ojala sitter på Stortinget for Pasientreiser. Hun er svært kritisk til at Finnmarkssykehuset foregriper Helse Nords behandling av dagkirurgien i Alta.

Foto: Privat

– Skulle bygges opp

I mangel på sykehus har etablering av Klinikk Alta kommet som et plaster på såret til befolkningen i denne regionen, som også omfatter Kautokeino.

I Hurdalsplattformen står det at tilbudet ved klinikken skal utvides.

– Klinikk Alta skulle bygges opp, ikke slik som nå, at vi fratas et så viktig tilbud for innbyggerne, sier Houman Charani.

Statssekretær i Helse – og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, sier til NRK at de i statsbudsjettet for 2024 har foreslått en bevilgning på 25 millioner kroner til videreutvikling av spesialisthelsetjenestene ved Klinikk Alta.

– Spesielt prioritert er tiltak for å hindre unødig reisevei for eldre og kronisk syke, sier Bekeng.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Irene Ojala mener det hjelper lite å få midler til å bygge opp i ene enden, når man fjerner tilbud i den andre enden.

– Det virker ikke som om vi skal få til noe her i Alta, sier hun.

Les også Born i Finnmark kan risikere å ende opp på sjukehus i Bodø grunna plassmangel

Finnmarkssykehuset Hammerfest