Hopp til innhold

Dronetiltalte Andrey Yakunin i retten igjen: Nekter nok en gang straffskyld

Straffesaken mot den britisk-russiske forretningsmannen har vært oppe flere ganger i retten. Yakunin erklærte seg torsdag ikke skyldig – igjen.

Andrey Yakunin om bord seilbåten Firebird.

Andrey Yakunin flytta fra Russland i 2008 og har både britisk og russisk statsborgerskap. Nå skal retten avgjøre om hans russiske statsborgerskap skal legges til grunn når de skal avgjøre om hans droneflyging på Svalbard var ulovlig.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Saken mot forretningsmannen Andrey Yakunin behandles torsdag og fredag på nytt i Nord-Troms og Senja tingrett. Høyesterett opphevet frifinnelsen av forretningsmannen.

Rettens administrator startet med å opplyse at en av meddommerne har en bror som er ansatt i Eldens advokatfirma.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent ba om en pause for å vurdere om påtalemyndigheten mener at meddommeren er inhabil i saken.

Det ble tatt til følge. Det ble innkalt inn ny meddommer før retten fortsatte behandlinga.

Åse Karin Johannessen og Jan Fredrik Glent.

Aktor Jan Fredrik Glent (t.h.) og bisitter for aktor Inger Lise Johannessen.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Erklærte seg ikke skyldig

Et drøyt år etter Nord-Troms og Senja tingrett frikjente britisk-russiske Andrey Yakunin for å ha fløyet drone på Svalbard, er han denne uka tilbake til samme tingrett i Tromsø.

Da retten ble satt igjen, erklærte Yakunin seg ikke skyldig.

Les også Dronetiltalte Yakunin: – Jeg håper vi klarer å rette opp i denne feilen

Andrey Yakunin om bord seilbåten Firebird

Hans forklaring fra forrige tingrettsbehandling ble spilt av.

Både aktor og forsvarer ønsket å stille noen ekstra spørsmål til tiltalte. Yakunin måtte derfor innta vitneboksen.

– Det er godt å være tilbake i Tromsø. Men jeg hadde ønsket at omstendighetene var annerledes.

Det sa Andrey Yakunin til NRK torsdag. Utover dette ville han ikke gi noe intervju.

Yakunin er tiltalt for å ha brutt sanksjonsforskriftene – som forbyr russiske statsborgere å fly drone i Norge. Rettssaken handler først og fremst om juridiske spørsmål.

Dronebruk og nasjonalitet er to av dem.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent sa i retten at droner kan brukes til sabotasje, terror, kriminalitet, spionasje.

Han la vekt på at Svalbardtraktaten gir Norge suverenitet over Svalbard. Derfor mener aktoratet at Andrey Yakunin var omfattet av forbudet for russiske statsborgere å fly droner i Norge.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Tilbake til start

Det var sommeren 2022 at Andrey Yakunin fløy drone under en seiltur på Svalbard.

Yakunin hevder selv at han ikke var klar over sanksjonsreglene for droneflygning. Han anser seg selv for å ha mest tilknytning til Storbritannia. Politiet fant likevel et russisk pass på seilbåten hans, «Firebird».

Yakunin er også sønn av en russisk forretningsmann som hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Bernt Heiberg og Jon Christian Elden.

Forsvarerne til Andrey Yakunin, Bernt Heiberg og John Christian Elden.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Forsvaret mener at Svalbardtraktaten også slår fast at alle statsborgere, fra land som har skrevet under traktaten, skal likebehandles.

Yakunins forsvarer John Christian Elden mener hans klient ikke var omfattet av sanksjonen.

– Han slapp inn og ble passkontrollert i Norge som britisk statsborger. Det er et av mange spørsmål som gjør at vi mener denne saken må føre til frifinnelse, sier forsvarer han til NRK.

Han sier de mener det er på det rene at Yakunin brukte en rekreasjonsdrone til fritidsformål som ikke bør være omfattet av sanksjoner.

Dersom forsvaret får medhold i sin fortolkning av Svalbardtraktaten vil de gi store konsekvenser for fortolkning av traktaten, sa aktor i retten i dag.

Les også Elden om droneforbud: – Ikke spesifisert at det gjelder på Svalbard

Bildet viser Andrey Yakunin under hans Svalbard-tur i august 2022. Det var der han fløy med drone, som han senere også ble arrestert for i Hammerfest.

Sanksjonsregler sentralt

I tidligere rettsrunder har både tingretten og Hålogaland lagmannsrett mente at droner ikke er omfattet av flyforbudet som er ilagt russiske statsborgere, og frikjente Yakunin.

Påtalemyndigheten anket saken til Høyesterett, som på sin side kom fram til at droner må anses som luftfartøy og at det dermed er ulovlig for russiske statsborgere å fly drone i Norge og på Svalbard.

Høyesterett diskuterte kun spørsmålet om hvorvidt en drone defineres som luftfartøy etter norsk lov. Dette vil ikke bli et tema i tingretten denne uka.

– Vår anførsel er at han har holdt seg innenfor rammene av norsk og internasjonal lov ved bruk av dronen til rekreasjonsformål, sa Elden til NRK torsdag.

Jan Fredrik Glent

Statsadvokat Jan Fredrik Glent.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

For påtalemyndigheten er det viktig å få gjennomslag for deres syn på sanksjonslovgivningene.

– Det er klart at de svalbardmessige spørsmålene er prinsipielle og vil få store konsekvenser om de får medhold, noe vi mener de ikke skal, sa statsadvokat Glent.

Han viser til at Yakunins forsvarere tolker Svalbardtraktaten utvidende. Dersom de får rettens medhold i ei utvida tolkning, vil andre lettere kunne påberope seg den i framtidige tilfeller.

Kan få konsekvenser for flere

Høyesteretts avgjørelse om at droner er luftfartøy, kan få konsekvenser for flere enn den britisk-russiske milliardæren. Til sammen fire russere har blitt tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge. Alle fire har senere blitt frikjent eller løslatt.

11. oktober 2022: En 50-åring ble tatt på grensa ved Storskog.

14. oktober 2022: En 51-åring pågrepet på Tromsø lufthavn.

17. oktober 2022: Forretningsmannen Andrey Yakunin (47) ble arrestert i Hammerfest.

20. oktober 2022: En russer i 30-årene ble pågrepet i Ullensvang.

Les også 15 turister utvist i 2023 – ny teknologi avslører drone-syndere

Drone Ishavskatedralen