Hopp til innhold

Lagmannsretten: Andrey Yakunin holdes videre fengslet

Kjennelsen fra lagmannsretten falt onsdag kveld. Retten mener blant annet at Yakunin har forklart seg uriktig om sitt russiske pass.

Andrey Yakunin (innfelt) og båten hans i Hammerfest

FENGSLES VIDERE: Andrey Yakunin ble 17. oktober arrestert i Hammerfest, der båten hans la til kai morgenen dagen før. Retten mener blant annet at Yakunin har forklart seg uriktig om sitt russiske pass, og frykter at han vil forlate Norge om han løslates.

Foto: ALLAN KLO, NRK / PRIVAT

Onsdag overprøvde Hålogaland lagmannsrett kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett, der Andrey Yakunin ble begjært løslatt.

I den ferske kjennelsen heter det at Yakunin må sitte i varetekt i fire nye uker. Retten frykter at han skal forlate landet, og begrunner derfor fengslingen med blant annet unndragelsesfare.

Droneflygeren ble arrestert i Hammerfest 17. oktober, etter å ha fløyet med drone under en tur til Svalbard med yachten «Firebird».

Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma, som er blant Yakunins forsvarere, forteller at de vil gjøre et grundig arbeid med den nye kjennelsen.

– Vi har mottatt kjennelsen i kveld og registrerer at lagmannsretten har besluttet å varetektsfengsle Yakunin frem til hovedforhandlingen 29. november. Vi skal nå gå nøye gjennom lagmannsrettens argumentasjon, sier han til NRK.

Advokatene Bernt Heiberg og John Christian Elden

Bernt Heiberg og John Christian Elden fra Elden Advokatfirma har angrepet fengslingen av Yakunin fra flere innfallsvinkler.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Har forklart seg uriktig om passet

I kjennelsen står det at Yakunin ved to anledninger har forklart seg uriktig om sitt russiske pass:

«Det fremstår som påfallende at siktede viste bilde av et utløpt russisk pass, benektet at han hadde gyldig russisk pass med seg, og uttrykte at han var glad for at hans russiske pass ble funnet, selv om det var en overraskelse for han.»

Retten slår også fast at Yakunin har forklart seg motstridende om sine reiser til Russland. Mens det i anmeldelsen står at oligark-sønnen ikke har vært i Russland siden før koronapandemien, fortalte han i avhør at han reiste til Moskva i desember 2021.

Videre fremkommer det at tingretten og lagmannsretten er uenige om hvordan man skal tolke Svalbardtraktaten. Yakunin ble pågrepet i Hammerfest, men selve droneflyvingen fant sted på Svalbard.

Et av spørsmålene domstolene har vært uenige om er hvordan sanksjonsloven skal tolkes i lys av traktaten.

Yakunin har en antatt formue på nærmere 3 milliarder kroner. Det skriver ForumDaily, som siterer avisa Delovoy Peterburg.

Bernt Heiberg og John Christian Elden fra Elden Advokatfirma har tidligere skrevet en omfattende anke av fengslingen, som NRK har omtalt.

Kart som viser droneobservasjoner i Norge. Det er mange observasjoner på Vestlandet og på olje- og gassfelt i Nordsjøen. Det er markert fire observasjoner der noen er siktet for droneflyvning i henholdsvis Oslo, Kirkenes, Hardanger og Svalbard.

Kartet viser droneobservasjoner nært viktig infrastruktur som flyplasser, militære anlegg og olje- og gassfelt siden 15. september. Kun observasjoner som kan stedfestes med en viss nøyaktighet er inkludert i kartet.

Grafikk: Susanne Stubberud rom

Kartet viser droneobservasjoner nært viktig infrastruktur som flyplasser, militære anlegg og olje- og gassfelt siden 15. september. Kun observasjoner som kan stedfestes med en viss nøyaktighet er inkludert i kartet.

Grafikk: Susanne Stubberud Rom

Skulle slippe ut av varetekt

Yakunin ble siktet og varetektsfengslet for å ha flydd drone på Svalbard, i strid med sanksjonene mot Russland. Han er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin.

Men forrige torsdag sa Hålogaland lagmannsrett at sanksjonsloven ikke rammer flyging med drone. Dermed skulle Yakunin slippe ut av varetekt.

Men så ble saken anket til Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet Hålogaland lagmannsretts kjennelse om løslatelse av Andrey Yakunin.

Men mandag utløp den opprinnelige kjennelsen om varetektsfengsling.

PST ønsket å forlenge denne frem til saken skal gå for retten 29. november. Men de fikk ikke medhold fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Tingretten sier det er usikkert om sanksjonsforskriften er i strid med Svalbardtraktaten. På grunn av denne usikkerheten, mener tingretten at det er en uforholdsmessig stor frihetsberøvelse å holde Yakunin varetektsfengslet.

– Tingretten har i en grundig kjennelse kommet til at saken reiser vanskelige juridiske problemer, som trolig ikke vil avgjøres på flere år. Retten følger vår argumentasjon på alle punkter, sa Yakunins forsvarer, advokat Bernt Heiberg.

Advokat Bernt Heiberg og advokat Jens Bernhard Herstad.

Yakunins advokater Bernt Heiberg og Jens Bernhard Herstad mener PSTs anke var en veldig uheldig avgjørelse.

Foto: Aurora Berg / NRK

Flere anker fra PST

PST anket tingrettens kjennelse til lagmannsretten. Dermed måtte Yakunin sitte i varetekt til anken var behandlet.

NRK møtte Yakunins advokater utenfor Tromsø fengsel, like etter at de fikk beskjed om at PST anket.

– Etter vårt syn er det en uriktig og en veldig uheldig avgjørelse, sa Heiberg om anken.

– I en situasjon der ankeinstansen har funnet ut av at en handling ikke er straffbar, så bør vedkommende løslates umiddelbart.

Dette er russerne som er tatt med droner:

11. oktober: En 50-åring ble tatt på grensa ved Storskog. Han ble først varetektsfengslet for to uker, og blir framstilt for forlenget varetekt torsdag.

14. oktober: En 51-åring ble pågrepet på Tromsø lufthavn. Varetektsfengslet for to uker, anken avvist av lagmannsretten.

17. oktober: Forretningsmannen Andrey Yakunin (47) ble arrestert i Hammerfest. Fengslet for to uker, men anket.

20. oktober: En russer i 30-årene ble pågrepet i Ullensvang. Han er varetektsfengslet av lagmannsretten og har anket til Høyesterett.

Les også Drone-siktet russer til NRK: – Dette rammer Norges rykte

Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj