Hopp til innhold

Lagmannsretten: Ikke ulovlig for russere å fly drone i Norge

Lagmannsretten vil løslate den russiske forretningsmannen Andrey Yakunin. Begrunnelsen er at loven ikke rammer russere som flyr drone i Norge. PST har anket avgjørelsen.

Andrey Yakunin (innfelt) og båten hans i Hammerfest

ARRESTERT: Andrey Yakunin ble 17. oktober arrestert i Hammerfest, der båten hans la til kai om morgenen dagen før.

Foto: ALLAN KLO, NRK / PRIVAT

Andrey Yakunin (47) ble arrestert i Hammerfest 17. oktober. Han ble siktet og varetektsfengslet for å ha flydd drone på Svalbard, i strid med sanksjonene mot Russland.

Men torsdag sa Hålogaland lagmannsrett at sanksjonsloven ikke rammer flyging med drone.

– Flertallets vurdering var at det ikke forelå noe straffbart forhold. Vi er veldig fornøyd med å se at lagmannsretten er enig med oss, sier forsvarer Bernt Heiberg til NRK.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste som har ansvaret for etterforskningen. De anket avgjørelsen, og Yakunin blir holdt i varetekt til Høyesterett har sett på saken.

– Uriktig og uheldig avgjørelse

NRK møtte forsvarer til Yakunin, Bernt Heiberg og advokat Jens Bernhard Herstad, utenfor Tromsø fengsel, like etter at de fikk beskjed om at PST anket.

– Etter vårt syn er det en uriktig og en veldig uheldig avgjørelse, sier forsvarer til Jakunin, Bernt Heiberg, om anken til PST.

– I en situasjon der ankeinstansen har funnet ut av at en handling ikke er straffbar, så bør vedkommende løslates umiddelbart.

Advokat Bernt Heiberg og advokat Jens Bernhard Herstad.

Forsvarer til Yakunin, Bernt Heiberg og advokat Jens Bernhard Herstad.

Foto: Aurora Berg / NRK

Milliardær

Yakunin har sittet fengslet i Tromsø. Han er den tredje av fire russere som er pågrepet med drone i Norge siden 11. oktober og varetektsfengslet.

Andrey Yakunin har ifølge siktelsen fløyet ulovlig mens han har vært på ferie på Svalbard.

Han ble varetektsfengslet i Hammerfest 18. oktober, men anket kjennelsen.

Yakunin har en antatt formue på nærmere 3 milliarder kroner. Det skriver ForumDaily, som siterer avisa Delovoy Peterburg.

Han kunne ta seg råd til å hente inn flere advokater i tillegg til sin offentlig oppnevnte forsvarer. Bernt Heiberg og John Christian Elden fra Elden Advokatfirma skrev en omfattende anke som NRK har fått innsyn i.

Advokatene Bernt Heiberg og John Christian Elden

Bernt Heiberg og John Christian Elden fra Elden Advokatfirma har angrepet fengslingen av Yakunin fra flere innfallsvinkler.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De angriper arrestasjonen på tre punkter:

En drone er ikke et luftfartøy

De mener for det første at droner ikke er omfattet av flyforbudet. Forbudet gjelder «luftfartøy», og det ordet har ikke noen klar definisjon. Droner havner på begge sider av streken, alt etter hva de brukes til.

Forsvarerne siterer et brev fra Luftfartstilsynet som sier at droner ikke regnes som luftfartøy når de brukes til rekreasjonsflyging.

Ifølge lagmannsretten er begrepet luftfartøy i utgangspunktet definert vidt nok til at droner er inkludert.

Men i sanksjonsforskriften er definisjonen likevel snevret inn. To av tre dommere slår fast: «Med en slik kvalifisering av hvilke luftfartøy som omfattes, faller de aktuelle dronene som er benyttet av siktede i denne saken klart utenfor forbudet i sanksjonsforskriften», skriver de.

En britisk statsborger kan ikke straffes som russer

Advokatene påpeker også at Yakunin har britisk statsborgerskap i tillegg til det russiske. Stortinget har ikke vurdert om personer med dobbelt statsborgerskap skal rammes av sanksjonene, påpeker forsvarerne.

Hvis det var meningen, ville sanksjonene også ramme nordmenn som har russisk statsborgerskap i tillegg til det norske.

Forsvarerne konkluderer med at sanksjonsloven kun rammer folk med en tettere tilknytning til Russland.

Sanksjonene bryter med Svalbardtraktaten

Det siste er at sanksjonene ikke kan gjelde på Svalbard. Det ville bryte mot Svalbardtraktaten, som krever likebehandling av alle som har sluttet seg til den. Både Storbritannia og Russland har signert, påpeker advokatene.

På dette punktet har de fått motbør fra professor og folkerettsekspert Geir Ulfstein. Han har sagt til NRK at traktaten ikke gjelder luftfart.

Retten har ikke tatt stilling til de to siste argumentene, fordi den uansett kommer fram til at droner ikke er omfattet av sanksjonene.

Kartet viser droneobservasjoner nært viktig infrastruktur som flyplasser, militære anlegg og olje- og gassfelt siden 15. september. Kun observasjoner som kan stedfestes med en viss nøyaktighet er inkludert i kartet.

Grafikk: Susanne Stubberud Rom/NRK

Kartet viser droneobservasjoner nært viktig infrastruktur som flyplasser, militære anlegg og olje- og gassfelt siden 15. september. Kun observasjoner som kan stedfestes med en viss nøyaktighet er inkludert i kartet.

Grafikk: Susanne Stubberud Rom/NRK

Professor-støtte

Flere jurister ved Universitetet i Oslo, deriblant to professorer, har skrevet kronikk i Bergens Tidende der de hevder at russere ikke kan straffeforfølges for å fly drone i Norge.

De legger blant annet vekt på at droner ikke er tydelige definert som luftfartøy, og derfor ikke omfattet av sanksjonene – altså det samme som lagmannsretten kom fram til.

Dermed vil det bryte mot Grunnloven å straffe dem for droneflygning.

Problemet ble mat for Høyesterett allerede før PST anket Yakunin-saken. En annen russer som ble fengslet i Gulating lagmannsrett denne uken, har nemlig bestemt seg for å anke videre.

Dommerne i Gulating går ikke nærmere inn på om dronebruk er en type luftfart som er rammet av sanksjonene. Mannens forsvarer tok heller ikke opp dette, ut fra det som kommer fram i kjennelsen.

Tidsnød i retten

Anken til Høyesterett kan utløse et litt spesielt sirkus i domstolene – hvis ikke avgjørelsen kommer fredag.

Varetektsfengslingen av Yakunin utløper mandag. Da har ikke anken lenger noen rettslig interesse.

Hvis PST ønsker å framstille ham for forlenget varetektsfengsling, kan hele prosessen starte på nytt i tingretten, med nye anker til lagmannsretten og Høyesterett.

Dette er russerne som er tatt med drone:

11. oktober: En 50-åring ble tatt på grensa ved Storskog. Han ble først varetektsfengslet for to uker, og blir framstilt for forlenget varetekt torsdag.

14. oktober: En 51-åring pågrepet på Tromsø lufthavn. Varetektsfengslet for to uker, anken avvist av lagmannsretten.

17. oktober: Forretningsmannen Andrey Yakunin (47) ble arrestert i Hammerfest. Fengslet for to uker, men anket.

20. oktober: En russer i 30-årene ble pågrepet i Ullensvang. Han er varetektsfengslet av lagmannsretten og har anket til Høyesterett.