Hopp til innhold

Elden om droneforbud: – Ikke spesifisert at det gjelder på Svalbard

Påtalemyndigheten vil ha 120 dagers fengsel for britisk-russiske Andrey Yakunin. John Christian Elden mener en slik tolkning av loven vil ramme russere og ikke det russiske regimet.

Bildet viser Andrey Yakunin under hans Svalbard-tur i august 2022. Det var der han fløy med drone, som han senere også ble arrestert for i Hammerfest.

Andrey Yakunin har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet i Hammerfest i oktober etter seiltur på Svalbard.

Foto: Elden Advokatfirma AS / Privat

Yakunin er tiltalt for brudd på sanksjonene som forbyr russiske statsborgere å fly droner i norsk luftrom.

Han hevder selv at han ikke var klar over reglene, og anser seg selv for å ha mest tilknytning til Storbritannia.

Påtalemyndigheten mener det ikke skal frita han fra straff, fordi han burde ha sjekket dette opp og at det er opp til den norske stat å bedømme hvilken nasjonalitet som skal legges til grunn.

– Alle varsellampene burde ringt, sa aktor Kristin Røhne i sin prosedyre.

Yakunin filmet med droner på Svalbard tidligere i høst. Videoen som ble laget på den turen kan du se lenger ned i saken.

Større sammenheng

Påtalemyndigheten mener man ikke kan se på alvorligheten i handlingen isolert sett, men i en større sammenheng.

Aktor poengterte at informasjon fra dronevideoer kan brukes til å forberede og planlegge en eventuell sabotasje fra russisk side.

– For å hindre russisk etterretning i Norge, må en bestemmelse også ramme turister. Da vil du klare å fange opp en turist som er på oppdrag for russisk etterretning, sa aktor Røhne.

– Et unntak for turister ville ha undergravd forskriften fullstendig.

Kristin Røhne

Statsadvokat Kristin Røhne mener unntak for russiske turister vil undergrave effekten av sanksjonene.

Foto: Pål Hansen / NRK

Elden mener det rammer den vanlige russer

Yakunins forsvarer, John Christian Elden, mener påtalemyndigheten tolker sanksjonslovens formål feil.

Yakunin er ikke kriminell, men må straffes fordi han er russer. Det er slik jeg oppfatter påtalemyndigheten.

Han mener påtalemyndigheten skyver EU foran seg når de la ned påstand om 120 dagers fengsel.

– Jeg har ikke hørt noen argumenter gjennom denne saken som tilsier hvorfor det er et slikt behov, annet at man skyver foran seg at EU har vedtatt at det er sånn, sier Elden.

– Slik er det ikke, det er en feiltolkning.

John Christian Elden

John Christian Elden mener regelverket for bruk av drone i Norge er alt for komplisert for den jevne russer eller brite å forstå.

Foto: Pål Hansen / NRK

Elden trekker frem at dersom Yakunin ikke hadde valgt å beholde sitt russiske statsborgerskap, så ville han ikke sittet på tiltalebenken.

– Vi sier altså at han må velge mellom å kunne ta dronebilder på ferie eller å kunne besøke moren sin og gå i tantens begravelse i Russland, sier Elden.

– Fordi han har valgt det siste, så må han i fengsel.

Elden mener en slik tolkning av loven rammer den vanlige russer, og ikke det russiske regimet.

– Han har laget en norgesreklame for Svalbard som både Norge Rundt og andre er sjalu på. Og for det mener påtalemyndigheten at han må sitte fire måneder i fengsel, sier han.

Han mener en slik tolkning av loven på ingen måte rammer det russiske regimets mulighet for ytterligere aggresjon mot Ukraina, men i stedet skaper mistillit mot vesten hos den vanlige russer.

Aktor viste denne dronevideoen i rettssaken mot den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin. Yakunin er tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge.

Aktor viste denne dronevideoen i rettssaken mot den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin. Yakunin er tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge.

– Yakunin må frifinnes

Påtalemyndigheten er klar på at sanksjonene for russiske statsborgere også gjelder på Svalbard.

– Det er ingen tvil om at sanksjonslover vedtatt av regjeringa også gjelder på Svalbard, sier Kristin Røhne.

Elden mener derimot at det ikke står spesifisert i sanksjonsforskriften som omhandler forbud mot droneflyging for russiske statsborgere – at loven gjelder på Svalbard.

– Man kan gjerne mene noe om hva som bør stå i lovteksten, men når det ikke står der så kan man ikke dømme etter det, sier Elden.

– Yakunin må frifinnes.

I sin dokumentasjon viste påtalemyndigheten til et brev sendt fra Utenriksdepartementet til politiet i Finnmark, som slo fast at Yakunin skulle behandles som russisk statsborger.

Dette mener Elden retten ikke kan legge til grunn, og trekker frem at han kun har blitt behandlet som britisk statsborger i Norge i forkant av pågripelsen.

– Hva en saksbehandler i UD måtte mene har ingen betydning. Her må retten gjøre sin egen vurdering, sier Elden.

Elden gjør gjør også et poeng om at dette regelverket er alt for komplisert for den jevne russer eller brite å forstå.

dronerettsak

Yakunins stiller med tre forsvarere i retten, i tillegg til flere PR-rådgivere.

Foto: Pål Hansen / NRK

Bernt Heiberg, som også er Yakunins forsvarer, brukte i overkant av en time av hans prosedyre på å gjennomgå Svalbardtraktatens opprinnelse, formål og virkeområde.

Hans konklusjon er at Yakunin ikke kan diskrimineres for å være verken brite eller russer, fordi både Russland og Storbritannia har skrevet under traktaten.

– Han har krav på å ikke ilegges andre restriksjoner enn hva som gjelder for norske borgere. Det hindrer Norge i å kunne straffeforfølge han fordi han har en annen nasjonalitet, sier Heiberg.

Heiberg gjør også et poeng av at Norge behandlet Yakunin som brite da han slapp inn i landet.

Han flyttet til England i 2008 og fikk britisk statsborgerskap i 2015. Han tilknytning til Russland er svak. Hans tilknytning til London er betydelig sterkere. Det har vært grundig dokumentert i retten, sier han.

Han har dermed krav på å bli behandlet som britisk, og dermed kan ikke dronene ansees som russisk eid.

Mener dronene ikke omfattes av sanksjonene

Yakunin ble pågrepet i Hammerfest 17. oktober.

Faren til forretningsmannen Yakunin hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Andrey Yakunin anser seg selv for å være en aktiv friluftsmann som liker å dele sine naturopplevelser med andre, gjennom blant annet dronebilder.

Før rettsbehandlingen denne uken, var ulike rettsinstanser uenige om grunnlaget for å holde Yakunin i varetekt.

Dette var noe både forsvarerne og påtalemyndigheten brukte i sin argumentasjon.

Påtalemyndigheten og forsvarerne er også uenig i om bruk små droner, som ble brukt av Yakunin, er omfattet av sanksjonene.

I retten la begge parter frem en grundig gjennomgang og tolkning av EU-regelverk, sanksjonsloven og retningslinjer fra luftfartsmyndighetene.

Bernt Heiberg og John Christian Elden fra Elden Advokatfirma har tidligere skrevet en omfattende anke av Yakunins fengsling, som NRK har omtalt.

Yakunins advokater la også ned påstand om frifinnelse i retten.

Les også Dronetiltalt var på jobbreise for russiske myndigheter: – Jeg ble veldig redd

Dronebilde tatt av den tiltalte mannen etter at han fløy med drone i Kirkenes.

Flere norsk-russere med drone

Elden trekker også frem at dersom britisk-russiske Yakunin dømmes, vil det også få konsekvenser for nordmenn som har dobbelt statsborgerskap.

– Det bor om lag 6000 personer i Norge som har norsk-russisk statsborgerskap, det er nok flere av dem som også har droner, sier Elden.

– Dette vil ramme de også, hvis vi legger påtalemyndighetens tolkning til grunn.

Dette ble heller ikke bestridt av påtalemyndigheten, da de redegjorde for sitt forslag til straffeutmåling.

Tidligere denne uken ble russiske Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj dømt til fengsel i 120 dager for ulovlig droneflygning.

Les også Samme straff for droneflyging som for terrorfinansiering

Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj