NAV inntar skolene i Norge for å hindre «dropouts»

NAV-veiledere har kommet inn i norske videregående skoler, for å få elevene til å bli der.

NAV inntar skolene

Elever som Jeanette Havnør Fenes og Mathilde Fjeldavli, kan enkelt opprette kontakt med NAV-veileder Eirin Endresen Ytreberg på skolen.

Foto: Elise Holdal / NRK

«NAV-veiledere i videregående skoler» heter prosjektet som er et forsøksprosjekt i Tromsø, Oslo, Stavanger og Jessheim. Målet med prosjektet er å hindre at elever faller fra undervisningen og bidra til at flere fullfører videregående opplæring.

I Tromsø startet det opp høsten 2013 på to skoler i byen, Breivika videregående skole og Tromsø Maritime skole.

– Nå jobber jeg på Breivika to dager i uken, hvor jeg både har kontortid og er inne i klassene. Fra høsten av skal jeg jobbe hundre prosent med dette. Grunnen til at NAV skal inn, er først og fremst for å jobbe med elever som står i fare for å droppe ut av skolen, sier NAV-veileder ved Breivika videregående, Eirin Endresen Ytreberg.

Prosjektet ble startet etter at en skole på Østlandet hadde hatt en NAV-veileder inne på skolen, og så gode resultater av det. Da ønsket Utdanningsdirektoratet å se om det ville ha en virkning.

– Glad vi har det på vår skole

Omtrent hver fjerde elev i videregående skoler dropper ut. Elev ved Breivika videregående skole, Mathilde Fjeldavli mener dette er en tjeneste det er behov for.

– Absolutt. Jeg kjenner folk som har fått hjelp av NAV for å komme seg tilbake til skolen. Nå når vi har de på skolen kan det være et godt tiltak for å forhindre at det skjer i utgangspunktet, sier Fjeldavli som går på helse og oppvekstfag på VG1.

Medelev Jeanette Havnør Fenes er enig.

– Det er viktig at NAV er her, fordi det er ganske mange som dropper ut av skolen eller andre tilfeller hvor det er nødvendig å ha NAV-veiledere her. Det er et veldig bra tilbud, og jeg er glad for at vi har det på vår skole, sier Fenes til NRK.

Elever Breivika videregående
Foto: Elise Holdal / NRK

Vil videreutvikle samarbeidet

«NAV-veiledere i videregående skoler» er et lavterskeltilbud som skal bidra til at de elevene som trenger råd og oppfølging skal få dette raskest mulig. I tillegg til elever som står i fare for å droppe ut, jobber NAV-veilederne opp mot Ny GIV-elever. Det er elever som er i en overgang mellom ungdomsskole og videregående skole.

– Det er mange ting jeg kan bistå med. Alt fra bosituasjon, økonomi, mye fravær eller sosiale forhold. Elever som står i fare for å droppe ut kan ha mange forskjellige utfordringer, som jeg kan hjelpe å finne en løsning på. Jeg kan bidra med informasjon om arbeidsliv og arbeidspraksis, sier NAV-veileder Eirin Endresen Ytreberg.

Rådgiver ved Breivika videregående skole, Britt Knutsen mener at det er mange problemstillinger som NAV kan være behjelpelige med.

– Elever kan bli gravide i løpet av skoleåret, og da er det betryggende at vi har NAV som kan bistå med den veiledningen de trenger i en slik situasjon. Mange av elevene som dropper ut er gjerne hybelboere, så det er også et fokusområde, forteller Knutsen.

Rådgiver Britt Knutsen

Britt Knutsen er rådgiver ved Breivika videregående skole. Hun er veldig fornøyd med samarbeidet med NAV.

Foto: Elise Holdal / NRK

I tillegg har Breivika for første året en innføringsklasse på skolen, og Knutsen synes NAV er til god hjelp med innføring om norsk arbeidsliv og kultur.

Ønske fra flere skoler

Rådgiver ved Breivika videregående skole, Britt Knutsen er glad for å få et styrket samarbeid mellom skolen og NAV.

– Vi har fått i gang et godt samarbeid. NAV deltar i våre ressursteam-møter, som består av tre rådgivere, helsesøster og spesialrådgiver ved skolen. I tillegg til ledelsen ved skolen og PPT. Jeg ser fram til å videreutvikle dette, forteller Knutsen til NRK.

Knutsen forteller at mange andre skoler som ikke har NAV inne ønsker kontaktpersoner og mer informasjon om mulige hjelpetiltak. Ungdomsskolene opplever at også de vil kunne være en målgruppe.

Forebygging fremfor reparering

Ifølge NAV kommer de fleste som har droppet ut av skolen i kontakt med NAV på et eller annet tidspunkt i livet. Målet nå er å forebygge, i stedet for å reparere.

– Vi opplever at hvis noen dropper ut av skolen, så kommer de innom NAV en eller annen gang. Derfor synes vi det er hensiktsmessig å være på skolen før de dropper ut. Det er mye lettere å snu tilbake før de har gått ut døren, enn når de allerede har forlatt, sier NAV-veileder Eirin Endresen Ytreberg.

Ytreberg er både inne i klassene og har kontortid slik at elevene kan komme innom.

– Det er svært viktig med utdannelse. Før kunne du droppe ut og likevel få deg en grei jobb. I dag er det veldeig vanskelig å få en jobb med god inntekt uten utdannelse, sier elev Jeanette Havnør Fenes.

NAV Eirin Ytreberg

NAV-veileder Eirin Endresen Ytreberg synes jobben hun gjør på Breivika videregående virker nyttig og er spennende.

Foto: Elise Holdal / NRK