– Ensomhet og mobbing er årsaken til at elever dropper ut

Stadig flere unge faller utenfor på grunn av psykiske problemer. – Tre av fire oppgir ensomhet og mobbing. Det er svært overraskende, sier forsker.

Tomme pulter

I undersøkelsen svarte nesten 75 prosent av ungdommene at de følte seg ensom, mens halvparten sa at de hadde opplevd å bli mobbet. Det er langt flere enn de som oppgir å ha lærevansker.

Foto: NRK

Cecilie Høj Anvik

Cecilie Høj Anvik har laget en rapport der unge med psykiske problemer forteller hvorfor de dropper ut. Og tittelen på rapporten er Ikke slipp meg. – Det var en av de unge som ga os denne, sier Høj Anvik.

Foto: Nordlandsforskning

– Ensomhet og mobbing er to hovedårsaker til at ungdom dropper ut av skolen, sier seniorforsker Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning.

Sammen med Annelin Gustavsen har hun skrevet en rapport der hun intervjuet ungdom i sårbare livssituasjoner. Der oppgir tre av fire elever at de føler seg ensom.

Anvik sier dette funnet overrasket henne.

– Vi trodde at dette handlet om forhold i den videregående skolen eller møtet med NAV. Men de ungdommene vi snakket med tok oss veldig raskt tilbake til barndom og oppvekst. Noen forteller at de ble holdt utenfor helt fra barnehagen. Det er sterke fortellinger. De viser at det er ikke bare den videregående skolen eller NAV som har utfordringer. Forebyggingen må begynne mye tidligere, sier Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning.

75 prosent følte ensomhet

I undersøkelsen svarte nesten 75 prosent av ungdommene at de følte seg ensom, mens halvparten sa at de hadde opplevd å bli mobbet. Det er langt flere enn de som oppgir å ha lærevansker.

– Spiseforstyrrelser og selvskading er uttrykk for at ungdommen har det vanskelig. Å droppe ut av skolen er også et slikt symptom, sier Høj Anvik.

Nordlandsforskning dybdeintervjuet ti ungdommer fra hele landet om deres livssituasjon og hverdagsliv. De utførte også en undersøkelse med 150 respondenter.

– Da ei jente skulle liste opp hva som var viktigst for henne, var det å bli sett av andre. Andre nevnte at mye flytting i barndommen, skilsmisse og mobbing hadde påvirket dem i negativ retning, sier Cecilie Høj Anvik.

Over 500 sluttet i Nordland

Tall fra Nordland fylkeskommunen viser at 5,8 prosent av elevene på de videregående skolene i fylket sluttet skoleåret 2011/2012. Da sluttet 596 av 10.189 elever.

– Mer samarbeid

Forskeren mener det er viktig at ulike offentlige hjelpetilbud samarbeider bedre for å kunne gi ungdom best mulig oppfølging, men at det også handler om å se de som står alene i skolegården.

– I oppveksten har du et stort behov for å bli sett av noen og snakke med noen.

Hun mener det offentlige hjelpeapparatet må samhandle mer:

– De forskjellige offentlige etatene som skal hindre at skoleelever dropper ut av skolen må samarbeide bedre. Det er for lite fokus på forebygging, sier Høj Andvik.

Rapporten er finansiert av mental helse og arbeids- og velferdsdirektoratet.