NRK Meny
Normal

Får ikke lærlingplass – dropper ut av skolen

Mangel på lærlingplasser for helsefagarbeidere gjør at elever som skulle gått ut i en toårig læretid etter to år på skolen, heller må ta et tredje skoleår. Mange av dem dropper ut.

Sykehus

LO i Vest-Agder mener Sørlandet sykehus er for dårlige til å ta imot lærlinger i helsefagarbeid, og vil nå øke presset for å bedre situasjonen.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Elisabeth Haaversen

Distriktssekretær i LO Vest-Agder Elisabeth Haaversen har i lang tid ment at Sørlandets sykehus er for dårlige til å ta inn lærlinger i helsefagarbeid. Nå vil kun øke presset.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK
Nina Føreland

Organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus Nina Føreland sier sykehuset nå skal diskutere lærlingordningen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Distriktssekretær i LO Vest-Agder Elisabeth Haaversen mener Sørlandet sykehus er for dårlige til å ta imot lærlinger i helsefagarbeid, og vil nå øke presset for å bedre situasjonen.

– Jeg synes det er ille. Det er vanskelig for lærlingen. Det koster både samfunnet og lærlingen mye at de ikke får lærlingplass, sier Haaversen.

Elver som tar helsefag på videregående skole skal etter to år på skole ut som lærlinger i to år. Alternativet er å ta et tredje år på skolen som gir påbygning til studiekompetanse.

– Mange av dem som må ta et tredje år på skolen dropper ut. Da har samfunnet påkostet dem en utdanning som ingen får behov for, sier Haaversen.

– Et samfunnsansvar

Det er ikke første gang sykehuset blir kritisert av LO for ikke å ta inn nok lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeider.

Haaversen vil nå presse hardere på og har nå sendt et brev til fylkesordføreren i Vest-Agder Terje Damman der hun ber ham om å engasjere seg og gå i dialog med sykehuset.

– Jeg håper sykehuset tar til fornuft. Samfunnskontrakten er utarbeidet mellom parter i arbeidslivet og staten. Sykehuset er en statlig etat og må ta sin del av ansvaret for opplæring, sier Haaversen.

«Jeg synes det er ille. Det er vanskelig for lærlingen. Det koster både samfunnet og lærlingen mye at de ikke får lærlingplass»

Distriktssekretær i LO Vest-Agder Elisabeth Haaversen

Til sammenligning har de på Stavanger sykehus 57 lærlinger i helsefagarbeid.

Kun seks måneder

I dag tar ikke Sørlandet sykehus inn noen lærligner i så lange perioder som to år. De har imidlertid en prøveordning hvor elever kan være utplassert på sykehuset i en seks måneders periode.

– Vi er veldig godt fornøyd med dagens praksis, sier organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, Nina Føreland.

Likevel vil sykehusledelsen nå evaluere ordningen og vurdere om de vil ta inn elever som kan være på sykehuset i hele den to år lange læretiden.

– Sørlandet sykehus har ikke behov lærligner fra helsefag for å sikre egen rekruttering. Det vi derimot er opptatt av er å ta vår del av ansvaret for å sikre nok rekruttering av helsefagarbeidere til helsetjenesten totalt sett, sier Føreland.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus får nok en gang lærlingkritikk av LO.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Økende behov

«Det er bekymringsfullt dersom helsefagarbeidere dropper ut fordi de ikke får lærlingplass. Det vil vi gjerne være med å hindre»

Organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, Nina Føreland

Kommunesektoren har stort behov for helsefagarbeidere. Et behov som øker i årene fremover, mener Haaversen.

– Behovet blir enormt. Frem mot 2020 trenger vi tusenvis av nye arbeidere innen helse og omsorgssektoren, sier Haaversen.

Føreland sier Sørlandet sykehus nå vil se til andre sykehus og hvilke erfaringer man har med lærligner der.

– Det er bekymringsfullt hvis helsefagarbeidere dropper ut fordi de ikke får lærlingplass. Det vil vi gjerne være med å hindre. Vi vil nå innhente erfaringer fra andre helseforetak, sier Føreland.

Fylkesordføreren i Vest-Agder ønsker ikke å kommentere saken før han har lest brevet fra Haaversen.