En av seks dropper ut på grunn av psyken

Én av seks elever som dropper ut av videregående skole oppgir personlige årsaker og sykdom som grunn til at de slutter.

En av seks som slutter på videregående skole oppgir personlige årsaker og sykdom som grunn til at de slutter.

I en rapport fra Nordlands fylkeskommune kommer det frem at personlige årsaker og psykiske problemer er en av grunnene til at ungdom velger å droppe ut av videregående utdanning.

Et økende problem er ifølge skolene at elever slutter fordi de ikke takler skolehverdagen på grunn av psykiske problemer.

Vurderte å droppe ut

– Jeg syntes det var litt for tungt å starte på en ny linje. Jeg var usikker på hva jeg skulle bli, sier Aleksander Engstøm (17), som er elev ved Bodø videregående skole.

Engstrøm vurderte selv å droppe ut av videregående, men etter hvert ble prosessen lettere, og han bestemte seg for å bli.

– Du får mer informasjon om hvilken jobb du kan få deg, og hva du kan utdanne deg til å bli. Du får også mer praksis og arbeidserfaring, sier eleven til NRK.

I rapporten står det at 5,8 prosent av elevene på de vidergående skolene sluttet i skoleåret 2011/2012. Da sluttet 596 av 10189 elever.

Mener flere tiltak kan gjøres

Anne Finvik

Helsesøster Anne Finvik er et av de første ansiktene som tar i mot elever som sliter.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Engstrøm mener det at elever dropper ut av videregående kan ha flere årsaker.

– De har kanskje fått for lite informasjon om hva linja går ut på, og så er det tungt å starte opp. Kanskje de sliter med å komme seg opp om morgenen, sier han.

Eleven på Bodø videregående sier det er tiltak man kan gjøre for å få elevene til å stå ut det tre år lange løpet på videregående.

– Informer mer om hva linjene går ut på, og få til flere utplasseringsmuligheter, avslutter Aleksander Engstrøm.

Psykiske problemer

I alt faller én av tjue elever ut av videregående skole. Bak tallene i rapporten skjuler det seg en god del ungdom med lettere psykiske problemer.

I samme rapport fra fylkeskommunen går det fram at 93 elever sluttet på Bodø videregående skole i løpet av skoleåret 2011 og 2012. Og når elevene sliter, er det ofte helesøsteren de møter.

– Elevene kommer oftest hit med problemer som lettere depresjoner og angst, forteller helsesøster Anne Finvik.

Det er også flere årsaker til at elevene tropper opp på hennes kontor.

Jan Arvid Wollan

Jan Arvid Wollan, rektor ved Narvik videregående, sier de jobber for å snu antallet som dropper ut.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Ellers er det veldig variert. Det er problemer hjemme, det er spiseforstyrrelser, det er selvskading og flere sammensatte problemer. Mange har opplevd mobbing, og det preger dem jo videre, sier helsesøsteren.

For få ressurser

Finvik viser til at helsesøstre, som skal være der for elever med personlige og psykiske problemer, ofte har for mange elever å forholde seg til enn det de egentlig skal ha.

– Vi er vel 1400 elever, og de ressursene jeg har tilsier at jeg skal ha 800 elever, forteller helsesøsteren.

Finvik understreker at med mer penger eller folk kunne man satt igang tiltak for å hjelpe flere elever som har problemer.

– Hvis jeg hadde hatt flere ressurser kunne jeg brukt de på kartlegging og tatt inn elever før problemene ble for store, sier Anne Finvik.

Høyest frafall i Narvik

Mens fem prosent dropper ut av videregående skole i Nordland, er situasjonen en annen i Narvik.

Narvik videregående skole hadde det høyeste frafallet dette skoleåret, der i overkant av ni prosent av elevene slutta. Dette bekymrer rektor ved skolen, Jan Arvid Wollan.

– Det er jo noe vi ser veldig alvorlig på, sier Wollan til NRK.

Ved Narvik videregående har de nå satt igang tiltak for å snu den negative trenden.

– Det er faktisk ett av hovedsatsningsområdene våre å minke frafall mens vi øker gjennomføringen, sier rektor Jan Arvid Wollan.