Narkotiltalte advokater må ikke i fengsel

En av de tiltalte advokatene i den store narkotikasaken i Tromsø er frifunnet, og den andre er dømt til samfunnsstraff. Aktor i saken mener dommen har svakheter og feil, og vil vurdere anke.

Deler av beslaget

Dommen i saken mot fem menn som har stått tiltalt for innføring av til sammen 87 kilo amfetamin er klar.

Foto: Politiet

Rettssaken har foregått i Nord-Troms tingrett siden 30. september. Fem personer har vært på tiltalebenken i en av de mest omfattende narkorettssakene i Nord-Norge. En tysker, en serber og tre nordmenn, deriblant to eksadvokater fra Tromsø.

De har stått tiltalt for innføring av til sammen 87 kilo amfetamin.

Kun den antatte hovedmannen har innrømmet straffskyld for hele tiltalen.

Fredag kom dommen. En av de tiltalte advokatene er frifunnet, og den andre er dømt til samfunnsstraff knyttet til de forholdene han har erkjent.

De tre andre tiltalte har fått fengselsstraff.

Kan bli ny rettsrunde

Hugo Henstein som var aktor i saken sier til NRK at de skal vurdere om de skal innstille på anke.

– Vi mener dommen avviker på flere sentrale områder. Vi er av den oppfatning at dommen har en del svakheter, og enkelte feil som muligens har påvirket resultatet, sier Henstein.

Henstein sier de var overbevist om straffskyld, og at de mente bevisførselen støttet det.

– Domstolen har ment annerledes, og det tar vi til etterretning.

Han forteller at retten ikke har nevnt en del av det aktor mente var sentrale bevistema.

– Jeg kan ikke gå konkret inn på det. Men det er et vesentlig møte som ikke er nevnt i det hele tatt, i tillegg til flere e-poster som vi mener var svært sentral for vår vurdering. At det ikke er nevnt synes vi er oppsiktsvekkende.

Henstein sier de nå skal sette seg nærmere inn i premissene før de gir sin innstilling om eventuell anke til riksadvokaten.

Hugo Henstein

Hugo Henstein var aktor i saken. Han mener dommen har flere svakheter.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Fornøyd med samfunnsstraff

Da statsadvokat Kirsti Jullum Jensen la ned påstand i saken, krevde hun 8,5 og drøye 6 års fengsel for de to advokatene.

Den ene eksadvokaten innrømmer å ha solgt rundt to kilo amfetamin, men nekter for å ha hatt noe med de to store partiene å gjøre.

Han ble dømt til samfunnsstraff i 340 timer.

– Min klient er fornøyd med straffen. Han er dømt for det han har innrømmet, å ha kjøpt narkotika av en person. Men han er ikke dømt for å ha vært delaktig i en organisert gruppe som har innført 87 kilo amfetamin, sier mannens forsvarer Jan Christian Kvanvik.

– Bakgrunnen for at min klient blir idømt samfunnsstraff er de skadene han ble påført da han satt i varetekt, sier Kvanvik videre.

Jan Christian Kvanvik

Jan Christian Kvanvik forsvarer eksadvokaten som er dømt til samfunnsstraff.

Foto: Petter Strøm / NRK

Eksadvokaten fikk hjerteinfarkt da han satt varetektsfengslet. Fylkeslegen har konkludert med at behandlingen han fikk i forbindelse med infarktet ikke var forsvarlig.

– Som følger av denne behandlingen har min klient fått begrenset sin levetid. Retten har tatt utgangspunkt i det, når de har gitt han samfunnsstraff, sier Kvanvik.

– Enorm lettelse å bli frifunnet

Den andre eksadvokaten nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre. Han ble frikjent av tingretten.

– Det er først og fremst en enorm lettelse, både for han og familien. Det har vært et helvete i halvannet år, så han er veldig glad for resultatet, sier forsvarer Arild Langenes.

Han sier til NRK at tingretten er klar i sin konklusjon om at hans klient er uskyldig.

– Vi håper at det ikke blir anke, og at påtalemyndigheten respekterer det vi oppfatter som en klar dommen. Men det blir opp til dem, så vi forholder oss til det hvis det kommer.

Langenes sier hans klient også vil kreve sin autorisasjon som advokat hos tilsynsrådet.

Advokat Arild Langenes

Forsvarer Arild Langenes sier hans klient vil kreve tilbake advokatbevillingen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Tre andre dømt til fengsel

Den antatte hovedmannen, en tysk statsborger i 40-årene, er dømt til åtte års fengsel. De 636 dagene han satt i varetekt blir trukket fra straffen. Han må i tillegg tåle inndragning av drøye 2,3 millioner kroner.

Forsvarer Odd Rune Tostrup sier til NRK at hans klient er lettet og tilfreds med straffeutmålingen. Han forteller at de er uenig i det som handler om organisert nettverk, og at de aller helst skulle sett at straffen var et år lavere.

Den tiltalte serberen er dømt til ni år i fengsel. De 767 dagene han satt i varetekt blir trukket fra.

Hans forsvarer, Reidar Steinsvik vil foreløpig ikke kommentere dommen til media. Hans klient erkjente ikke straffskyld under rettssaken.

Tromsømannen som var tiltalt for å ha solgt 16 kilo amfetamin, fikk to og et halvt års fengsel. Ett og et halvt år er gjort betinget. Dette fordi mannen skal gjennom et såkalt narkotikaprogram. Han må også tåle inndragning av 380 000 kroner.

Forsvarer Sven Crogh sier hans klient er fornøyd, og lettet over å ha blitt trodd av retten.

– Vi mener dommen er riktig. Vi har alltid hevdet at tiltalebeslutningen var gal, og det har vi nå fått rettens medhold i.

Crogh forteller at de likevel er forberedt på ankesak.

– Det er allerede forhåndsberammet en sak i lagmannsretten. Men vi håper at påtalemyndigheten tar et steg tilbake og foretar en ny vurdering av bevissituasjonen i saken.

Advokat Sven Crogh

Forsvarer Sven Crogh er forberedt på ankesak.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Fortalte om hemmelig kokainmiljø

I den omfattende rettssaken har en av de narkotiltalte advokatene fortalt om et hemmelig kokainmiljø i Tromsø. Det ble også fortalt at de to tiltalte advokatene har sendt hverandre e-poster om det de kaller kvalitetsvin og om møter. Men de er uenige om hva det egentlig har handlet om.

Sikkerheten har også vært i fokus. Rettssaken måtte avbrytes etter at en tilhører skal ha ropt «fordømte tyster».