Hopp til innhold

Eksadvokater dømt til fengsel etter Nord-Norges største narkotikabeslag

Seks menn, blant dem to advokater, er i lagmannsretten funnet skyldige i den store narkotikasaken i Tromsø der det ble innført 87 kilo amfetamin til Norge. De to vurderer å anke.

Deler av beslaget

66 SMÅ PAKKER: Amfetaminet politiet fant var pakket inn i 66 små pakker. Alle inneholdt ett kilo amfetamin.

Foto: Politiet

En 50 år gammel advokat fra Tromsø, som ble frikjent i tingretten, er dømt til tre års fengsel. En 49 år gammel advokat, som i tingretten ble dømt til samfunnsstraff, er dømt til to års fengsel.

En 32 år gammel mann fra Tyskland har fått den strengeste straffen, på elleve år.

I Hålogaland lagmannsrett la aktor la ned påstand om åtte og et halvt år for de to advokatene som da var blitt eksadvokater. Aktor Hugo Henstein mener likevel dommen synes å være godt begrunnet, selv om han ikke har rukket å gå gjennom den i detalj.

Samtlige av de seks tiltalte er dømt til ubetinget fengsel.

– Dette er et betydelig skjerpelse fra dommen i tingretten. Selv om dommen i lagmannsretten på enkelte områder spriker fra vår oppfatning, synes vi bevisene i det vesentligste er beskrevet på en god måte. Vi er sånn sett tilfreds med dommen, sier Henstein.

Forsvarere og aktor

Statsadvokat Hugo Henstein (i midten) da ankesaken startet i august.

Foto: Petter Strøm / NRK

Enormt beslag

Rettssaken har foregått i Nord-Troms tingrett i fjor høst. Fem personer var da på tiltalebenken i en av de mest omfattende narkorettssakene i Nord-Norge. En tysker, en serber og tre nordmenn. Deriblant de to eksadvokatene fra Tromsø. Mennene sto tiltalt for innføring av til sammen 87 kilo amfetamin.

Det er det største beslaget i Nord-Norge noensinne.

I november kom dommen. Ankebehandlingen ble gjennomført i tiden fra 10. august til og med 10. september i år. De tiltalte møtte og forklarte seg. Det ble hørt til sammen 26 vitner.

Sjokkert og lettet

Hasle og Langenes

FORSVARERE: Jon Anders Hasle (til venstre) og Arild Langenes da saken gikk for tingretten i fjor høst.

Foto: Petter Strøm / NRK

Forsvarerne til de to eksadvokatene har vidt forskjellige fremstillinger av hvordan deres klienter tar dommen. Forsvareren for eksadvokaten som er dømt til tre års fengsel for medvirkning til grov narkotikakriminalitet, sier dommen fremstår grundig – men resultatet feil.

– Dette er et sjokk for vår klient. Det er overraskende for oss forsvarere også, sier en av hans forsvarere, Jon Anders Hasle.

Jan Christian Kranvik er en av forsvarerne for mannen som er dømt til to års fengsel. Han sier mannen er lettet.

– Han er lettet for å ha blitt hørt nok en gang. Han har vært sikker på sin sak hele veien, men det er klart det er en lettelse å få bekreftet sin versjon også i lagmannsretten, sier Kranvik.

Han viser til at mannen har helseproblemer. Han fikk hjerteinfarkt da han satt varetektsfengslet. Fylkeslegen har konkludert med at behandlingen han fikk ikke var forsvarlig.

– Når det gjelder reaksjonsformen, at det blir fengselsstraff i stedet for samfunnsstraff, tenker vi umiddelbart at lagmannsretten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til den spesielle situasjonen som foreligger.

Kan bli anket

Saken sprakk i oktober 2017. Det startet med at politiet da beslagla 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum. Nøyaktig tre år senere er totalt seks menn dømt.

Det er fortsatt for tidlig å si om saken ender i Høyesterett. Aktor Hugo Henstein sier de må se nærmere på dommen før de vet om de overfor riksadvokaten vil anbefale å godta eller anke dommen for noen av de tiltalte.

Forsvarer Jon Anders Hasle mener hans klient er uskyldig og dommen feil.

– Hva vi eventuelt kan angripe må vi vurdere, og se om det er grunnlag for å anke, sier han.

Forsvarer Jan Christian Kranvik sier det er naturlig å vurdere en anke.

– Min klient ble dømt til samfunnsstraff i tingretten. Det har han ikke fått i lagmannsretten. Det er derfor naturlig å vurdere en anke til høyesterett, sier han.

LES OGSÅ: