Høie utelukker ikke statlig luftambulansetjeneste

Men han vil først vente på ekspertenes dom. Jonas Gahr Støre (Ap) mener nå at ambulanseflytjenesten ikke burde vært satt ut på anbud.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie vil vente på ekspertgruppens endelige råd, før han vil gå for en statlig overtakelse av luftambulansetjenesten.

Foto: NRK

– Luftambulansen er en tjeneste som hører hjemme i sykehusene. Det er i praksis sykehusene på vinger. Å ta denne tjenesten ut av sykehusene er en dårlig idé, sier Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet.

I fjor sommer overtok Babcock ansvaret for flyambulansen i Norge. Overgangen har gått langt fra smertefritt. Lav beredskap, fly som har stått på bakken på grunn av tekniske feil, og flere tilsynssaker er bare noen eksempler.

– Bare spekulasjoner

I Stortinget spørretime onsdag redegjorde helseminister Bent Høie for situasjonen.

Høie fortalte at de foreløpig ikke har en full oversikt over hva utfordringene har kostet, ettersom de fortsatt har aktive ekstratiltak.

– Det som er avgjørende for meg nå er å styrke tilbudet og å gjenopprette befolkningens tillit. Det økonomiske kommer i andre rekke, sier Høie.

Han mener videre at spørsmålet om situasjonen hadde vært annerledes med en annen operatør, kun blir spekulasjoner.

Høie vil heller ikke utelukke at statlig overtakelse til slutt kan bli svaret.

– Jeg utelukker ingenting. Det er derfor vi har nedsatt en ekspertgruppe. Men jeg tror det er lurt å vente på ekspertgruppens råd før vi tar den diskusjonen, sier han.

Høie lover videre å følge situasjonen tett, hele tiden vurdere om det er behov å sette inn ekstra tiltak.

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre på besøk i Finnmark. Han sier de vil jobbe for at staten skal ta over luftambulansen, dersom Arbeiderpartiet kommer til makten etter neste stortingsvalg.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Kontrakt i mange år

Flere av opposisjonspartiene har talt for at ambulanseflyene må være et statlig ansvar.

Onsdag er altså Ap-lederen tydelig på at dersom de kommer til makten etter neste stortingsvalg, vil de jobbe for nettopp en slik løsning.

Det var VG som først omtalte saken.

Kontrakten til Babcock går frem til 2025, med muligheter for en forlengelse til 2030.

– Vi skal respektere kontraktene, og skal gjøre dette på en ryddig måte. Men dette kan samfunnet ta et valg på, og vi mener det valget bør være at sykehusene får ansvaret for tjenesten.

Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Flyverforbundet og Fagforbundet er enig i at tjenesten bør være styrt av staten.

Britt Larsen Mehmi

Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi, er fornøyd med at Jonas Gahr Støre hører på dem.

Foto: NRK

Mener det er viktig å gi de ansatte ro og trygghet

Anbudssystemet medfører til at personellet blir usikre på sine arbeidsforhold.

Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi, mener det tar vekk fokus på det luftambulansepersonellet skal ha fokus på.

Siden 2018 har kommuneoverlegen sett at blant annet luftambulansetjenesten har blitt påvirket av anbudsrunden på grunn av usikkerheten omkring jobbframtiden.

– Det er viktig å få avsluttet anbudssystemet på denne tjenesten, som er så samfunnskritisk, sier Britt Larsen Mehmi.

Vil ha gransking

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere den fremtidige driften av luftambulansen. Ekspertutvalget har ikke tatt med synspunktene til Norsk Flygerforbund i utredningen, noe Gahr Støre mener er en svakhet.

– Men vi skal ta med det som kommer frem i utredningen i vårt arbeid, sier han.

Arbeiderpartiet vil også ha en statlig gransking av prosessen rundt Babcocks overtakelse av flyambulansen.

– Det er normalt etter det vi har opplevd. Anbudsprosessen og selve overgangen hadde store svakheter. Vi må lære av det som har skjedd, sier Støre.

– Så mener vi som sagt at vi ikke trenger slike anbudsprosesser i fremtiden, som stykker opp tjenesten og skaper usikkerhet.

Se hva som kom frem i spørretimen her:

– Blir det bedre?

Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen viste til anbudskonkurransen da hun gikk på talerstolen etter Høie.

I begrunnelsen for at Babcock trakk det lengste strået i konkurransen står det at deres tilbud kommer sist på kvalitet blant anbudene, men best ut på pris.

Blant annet fordi Babcocks tilbud hadde færrest ekstrapiloter og reservefly.

– Er helseministeren enig i dette i dag, at den prismessige fordelen i Babcocks tilbud oppveier den reduserte kvaliteten, spurte Toppe.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i næringskomiteen mener flyambulansetjenesten har vært i konstant krise siden Babcock overtok. Og han savner tydelige svar fra Høie.

– Hva er de økonomiske konsekvensene for staten? Hva er konsekvensene for helseforetakene? Og hva er konsekvensene for Babcock, spør Fylkesnes.

– Og når skal vi få en reell vurdering av anbudsprosessen, der regjeringen gikk bort fra ekspertenes anbefaling om virksomhetsoverdragelse og gikk for den billigste løsningen?

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) sitter i helse- og omsorgskomiteen. Hun brukte tiden på talerstolen til å skryte av arbeidet Høie og regjeringen har gjort i denne saken.

– Alle tiltakene som er satt inn viser at regjeringen har tatt problematikken og sikkerheten til befolkningen i Finnmark på alvor, sier Gundersen, som er usikker på om situasjonen vil bli bedre, dersom staten tar over tjenesten.

– Luftambulansen har vært driftet av private selskaper siden oppstarten i 1988. Staten har ingen erfaring med å drive en sånn tjeneste, så vi ser ingen grunn til å bygge opp et statlig selskap for ambulansefly og – helikopter, sier hun.