Hopp til innhold

Knusende rapport om ambulanseflytjenesten i Nord-Norge: – Dette er alvorlige funn

Statens helsetilsyn har avdekket en rekke lovbrudd hos Ambulanseflytjenesten over hele landet. Det rammer de tre nordligste fylkene i landet hardt.

Helseminister Bent Høie

ALVORLIGE FUNN: Helseminister Bent Høie sier t dette er en veldig viktig rapport som påpeker svakheter som han forventer at helseregionene retter opp.

Foto: Kamilla Marie Johnsen

Helsetilsynet kom mandag med en knusende rapport om ambulanseflytjenesten i Nord-Norge.

«Statens helsetilsyn har kommet til at de regionale helseforetakene ikke har sørget for forsvarlige og koordinerte ambulanseflytjenester for pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp,» skriver Helsetilsynet.

Og: «I tilsynet fant vi at pasienter med tidskritiske tilstander med behov for rask transport har fått forsinket transport på grunn av forhold innenfor tjenestens kontroll. Helsetjenesten var derfor ikke forsvarlig.»

Avdekket en rekke lovbrudd

På grunn av store avstander er mange pasienter i nord avhengig av transport med luftambulanse for å komme seg til sykehus.

I rapporten har Helsetilsynet sett på 43 tilfeldig utvalgte pasienttransporter med ambulansefly. 20 av dem var akuttoppdrag. Disse oppdragene skal iverksettes innen 60 minutter fra varsling hos Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Beech B250. Babcock sitt fly.

KNUSENDE: I en fersk rapport fra Helsetilsynet slås det fast at luftambulansetjenesten ikke gir innbyggerne i Nord-Norge et forsvarlig helsetilbud.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det er AMK i Tromsø som koordinerer ambulanseflyene i hele landet.

Helsetilsynets gjennomgang viser at det i 13 av 20 tilfeller tok over 60 minutter fra AMK i Tromsø ble varslet til flyet lettet.

I rapporten avdekker helsetilsynet en rekke lovbrudd. Dette er brudd på spesialisthelsetjenesteloven, helseforetaksloven, akuttmedisinforskriften og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Disse lovbruddene omfatter alle de regionale helseforetakene i landet.

Høie ber helseforetakene rydde opp

– Dette er viktige og alvorlige funn som jeg kommer til å be helseregionenene om å ta tak i manglene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK.

Samtidig mener han det er positivt at operatørbyttet i 2017 ikke er årsaken til feilene og manglene ved ambulanseflytjenesten.

Da Babcock Scandinavian AirAmbulance AS overtok driften av ambulanseflyene haglet kritikken. Flere fly sto på bakke og piloter fryktet for jobben. Situasjonen ble senere omtalt som luftambulansekrisen.

– Mange trodde de kom til å finne utfordringer ved operatørbyttet, men dette handler om hvordan tjenesten er organisert på i helseregionene og koordinering av tjenesten, sier Høie.

I rapporten står det at ambulanseflytjenesten har normalisert seg etter operatørskiftet. Samtidig påpeker Helsetilsynet at operatørskiftet førte med seg forsinkelser og uforutsigbarhet. Samt at helseforetakene ikke var forberedt på utfordrignene ved et operatørskifte.

Helsetilsynet skriver også at det ligger utenfor deres mandat å vurdere spørsmål knyttet til gjeldende modell for driften av flyvirksomheten.

Redd ansvaret forvitrer

– Dette tilsynet og luftambulansekrisa i 2019 viser at det offentlige må ta ansvar for å drive luftambulansetjenesten.

Det sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson i Troms og Finnmark, Marta Hofsøy.

I 2018 haglet kritikken etter at Babcock Scandinavian AirAmbulance AS overtok driften av ambulanseflyene og flere fly sto på bakken. Også da ba Arbeiderpartiet og Senterpartiet staten om å overta ansvaret for tjenesten.

Marta Hofsøy

OFFENTLIG DRIFT: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på fylkestinget i Troms og Finnmark, Marta Hofsøy, sier de vil prioritere offentlig overtakelse av luftambulansetjenesten dersom det blir regjeringsskifte.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Når det er snakk om liv og helse må vi være sikre på at tilbudet er trygt og godt. Det er et offentlig ansvar å drive dette, politikere må kunne stilles til ansvar og befolkinnga må vite hvem det er som egentlig sitter med ansvaret, mener Hofsøy.

– Er det ikke politikernes ansvar nå også?

– Det er selvføglelig politikere som har ansvaret nå også, men jeg er redd for at ansvaret forvitrer. Det er et problem at helseministeren nektet å kalle det en krise når luftambulansekrisa pågikk som verst.

Bent Høie mener Arbeiderpartiets krav om offentlig drift av ambulansefly er ideologisk begrunna og ikke har noe med rapporten å gjøre.

– Dette handler ikke om operatørbyttet. Det handler om hvordan det offentlige helsetjenesten organiserer tilbudet på. Å skifte operatør ville ikke ha løst dette, mener Høie.

Men Ap får støtte fra helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson. Han mener flyambulanse-saken i Nord-Norge er en krise som enda ikke har har tatt slutt.

– Kommersialiseringen av luftambulansen burde aldri skjedd. Vi kan ikke sette sårbare og livsnødvendige tjenester på spill. Vi må ta flyambulansetjenester tilbake i offentlig regi, sier Wilkinson.

SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

PÅGÅENDE KRISE: Stortingsrepresentant for SV, Nicholas Wilkinson, er enig med Arbeiderpartiet og vil ha luftambulansetjenesten tilbake i offentlig regi.

Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

Har startet arbeidet

Det er de regionale helseforetakene som eier, organiserer og finansierer luftambulansetjenesten med både helikopter og fly i Norge.

Direktør i Helse nord RHF, Cecilie Daae, sier Helsetilsynet har gjort en god gjennomgang som viser alvorlige funn.

– Det er helt konkrete områder tilsynet påpeker som kan bli bedre. Ved at Helsetilsynet er så konkrete som de er, gir det oss et godt grunnlag for å arbeide direkte med områder som bør forbedres, for eksempel i overgangen mellom ulike aktører i tjenesten, skriver Daae i en e-post til NRK.

Videre skriver hun at de er i gang med arbeidet for å forbedre tjenesten i samarbeid med de tre andre helseregionene og Luftambulansetjenesten.

– Luftambulansetjenesten er et fellesskap som utøves av mange aktører med ulike ansvarsområder. Det er krevende, men på ingen måte umulig, å få alle tannhjulene i luftambulansetjenesten til å fungere sammen, skriver Daae videre.

Cecilie Daae

HAR STARTET ARBEIDET: Helsetilsynets rapport vil være grunnlaget for Helse nord sitt videre arbeid med Luftambulansetjenesten, sier direktør i Helse nord, Cecilie Daae.

Foto: Bente H Johansen / NRK