Hopp til innhold

Helse Nord må leie jetfly fra Danmark

På grunn av den forverrede koronasituasjonen i Nord-Norge må Helse Nord ty til alternative løsninger. Nå leier de inn et jetfly fra Danmark for å sikre pasienttransport.

Smuuth Care Air Ambulance

Jetflyet eies av det danske selskapet Smuuth Care Air Ambulance.

Foto: Luftambulansetjenesten

– Det er rett og slett et press på kapasiteten for lufttransport. Det merker legevakttjenestene der ute.

Det sier Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark legeforening.

Pasienter som normalt ville bli lagt inn på sitt lokalsykehus i Hammerfest må nå transporteres til andre sykehus.

Det fører til et økt transportbehov for pasientene, uavhengig om de er koronasyke eller ikke. I tillegg blir avstanden mellom legevakt og sykehus større.

– I Finnmark, og i distriktene, lever man alltid med knappe ressurser og må prioritere de mest syke og fordele ressursene på best mulig måte. Den største utfordringen nå er at istedenfor å ha relativt kort transport til lokalsykehuset, blir transporten mye lengre når pasientene må fraktes til for eksempel Tromsø eller Kirkenes, sier Røsbø.

Derfor har Helse Nord nå besluttet å leie inn et jetfly fra det danske selskapet Smuuth Care Air Ambulance. Flyet vil være i beredskap frem til 26. oktober og skal ha base Alta.

Det danske jetflyet har kapasitet til å transportere tre bårer.

Leier inn jetfly fra Danmark

– På mandag hadde de noen problemstillinger med transport av pasienter knytta til legevakt og vi har hatt noe begrensninger i kapasitet i natt og derfor ser vi at vi trenger å styrke kapasiteten, sier Helse Nord-direktør Cecilie Daae.

Jetflyet drar fra Danmark onsdag ettermiddag. Det skal først innom UNN i Tromsø for å teste besetningen for covid-19, før det reiser videre til Alta.

Det er Luftambulansetjenesten (LAT HF) som håndterer kontrakten med jetflyet og Helse Nord som tar regninga, opplyser Helse Nord.

I tillegg jobber Helse Nord med å oppbemanne dagflyet som er i Alta slik at det kan operere på nattetid.

Cecilie Daae

Helse Nord-direktør Cecilie Daae bekrefter at det er leid inn et jetfly fra Danmark.

Foto: Bente H Johansen / NRK

Daae trekker også frem at Helse Nord har et innleid kortbanefly fra Widerøe som står i beredskap tjuefire timer i døgnet, og som er øremerket koronapasienter.

– Hvis du legger til de ressursene som hovedredningssentralen besitter så mener vi at vi har rustet opp kapasitet en og tilgjengelighet nå.

Helse Nord jobber også med å fordele pasienter mellom de forskjellige sykehusene i Finnmark. Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset vil også kunne bidra dersom det er behov for å flytte pasienter.

Sa opp kontrakt med covid-helikopter for to uker siden

I midten av september meldte luftambulansen om at det ikke lenger er behov for et ekstra øremerket covid-19 helikopter. Kontrakten gikk derfor ut 7. oktober.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch, reagerer på at det to uker senere nå må leies inn et ekstra ambulansefly.

– Jeg stiller store spørsmålstegn ved det man gjør nå fordi det er bare to uker siden man sa opp helikopterkontrakten med det koronahelikopteret som stod i Tromsø og det koronahelikopteret kunne fly i så å si all slags vær, og det kunne lande på alle flyplasser i Troms og Finnmark, sier hun.

– Dette jetflyet kan ikke lande på alle flyplasser i Troms og Finnmark, det er bare på de største flyplassene. Det vil ikke være bra for beredskapen.

Sandra Borch, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av energi- og miljøkomiteen.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch, mener innleie av jetfly ikke er en god løsning for beredskapen i regionen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Administrerende direktør i Helse Nord Cecilie Daae mener imidlertid at innleien av det danske jetflyet er en god løsning.

– Jeg mener at dette er en meget god løsning i en situasjonen som er ganske uoversiktlig og som vil kunne ivareta en løsning for transport og eventuell evakuering av pasienter, både på lange avstander internt i regionen og ut av regionen. Så vil vi selvfølgelig også jobbe med andre typer løsninger dersom det skulle vise seg å bli nødvendig.

Samtidig sier Daae at det kan bli aktuelt å fly pasienter ut av regionen.

– Men det er også sånn at luftambulansetjenesten kartlegger andre ressurser dersom det skulle oppstå et større behov og i en slik situasjon vil helikopter bli vurdert som en løsning.

– Transport til sykehus kan være livreddende

Avstanden mellom Hammerfest og Tromsø er 211 km i luftlinje. Det tar rundt 40 minutter med fly. Distansen er omtrent like langt som det er mellom Oslo og Trondheim, eller Oslo og Bergen. Med bil er det omtrent 520 kilometer mellom Hammerfest og Tromsø, og det tar over syv timer å kjøre.

Flyttingen av pasienter blir en kabal som må løses og situasjonen på sykehuset i Hammerfest ender opp med å ramme hele Troms og Finnmark.

– Når pasientene ikke lengre kan tas imot i Hammerfest berøres Kirkenes som har et mye mindre sykehus, og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som er mye lenger unna, sier Røsbø.

Paul Olav Røsbø

Paul Olav Røsbø er leder i Finnmark legeforening. Han sier det er et stort press på kapasiteten for lufttransport.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Er det tilfeller der dette har fått alvorlige konsekvenser for pasientene?

– Det kjenner jeg ikke til og det er uansett ikke noe jeg kan gå detaljert inn i, sier Røsbø.

– Men det kan være potensielt alvorlig. Transport til sykehus kan være livreddende i enkelte situasjoner. Hvis transporten blir lengre, eller det er vanskeligere å få tak i, så vil det oppleves som ganske stressende.