Hopp til innhold

Ekspertgruppe mener anbud på luftambulanse er best – fylkesrådet vil ha offentlig drift

Fylkesrådet i Nordland vil ha offentlig drift av luftambulansene. De mener problemene rundt overtakelsen fra Babcock i 2019 viser hvorfor det offentlige må overta.

Luftambulanse

Fylkesrådet i Nordland tar nå til orde for at luftambulansene skal driftes av det offentlige.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Skal luftambulansen i Norge være på anbud? Eller skal den være offentlig i likhet med ambulansene på vei eller på vann.

Fylkesrådet i Nordland sier nå klart ifra at de ønsker ta luftambulansen skal være offentlig.

– Vi mener at dette bør over i offentlig regi. Dette er et område som ikke er egnet til å kjøre anbud på. Det så vi tydelig under overtakelsen i 2019. Det er vel det lengste bortfallet av akuttberedskap vi har hatt i Norge, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sier at det er et samlet fylkesråd som nå ønsker en offentlig luftambulansetjeneste.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Sommeren 2019 overtok Babcock Scandinavian Air Ambulance anbudet for luftambulansetjenester i Norge.

Før 2019 var det selskapet Lufttransport som hadde anbudet i en årrekke.

I forbindelse med overgangen til en ny operatør, oppstod flere utfordringer knyttet til personell og tekniske utfordringer med fly.

Dette er hovedårsaken til at fylkesrådet ønsker en offentlig luftambulansetjeneste.

Rapport anbefaler fortsatt anbudsutsetting

I fjor ba helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om en rapport for å utrede fremtidens organisering av luftambulansetjenesten.

Da rapporten var klar i mars, konkluderte de med at luftambulansetjenesten i Norge fortsatt bør drives av private, men at det må gjøres endringer for å sikre videreføring av arbeids- og lønnsnivå.

Rapporten er nå ute på høring. Det er her fylkesrådet nå går sin høringsuttalelse.

Tidligere har politiske parti som Arbeiderpartiet og Senterpartiet tatt til orde for offentlig drift. Det har også store deler av fagbevegelsen gjort.

Mener dagens ordningen fungerer godt

Gruppeleder Beate Bø Nilsen i Høyres fylkestingsgruppe i Nordland mener dagens ordning fungerer godt. Hun mener det ikke er noen grunn til å kjempe for en offentlig luftambulansetjeneste.

– Det man må se på er hva som skjer i overgangen fra en operatør til en annen..

Nilsen sier det ikke er viktigst om det er offentlig eller privat, men hvem som gjør jobben best.

– Når ekspertgruppen er så tydelig at de sier at den operative driften også i fremtiden blir ivaretatt av profesjonelle luftfartsorganisasjoner, skal vi lytte til det. Det fungerer bra, du ser ikke den samme støyen i dag, sier hun.

«Verdens beste luftambulansetjenester»

I rapporten går det frem at flere innspill, og særlig fra helseforetakene, peker på at Norge har en av verdens beste luftambulansetjenester.

Daglig leder Ronny Repvik i Babcock Norge sier at de ikke legger seg opp i de politiske vurderingene rundt organisering.

Samtidig sier han at de med interesse har notert at ekspertutvalget karakteriserte dagens tjeneste som verdens beste.

– Vi registrerer at ekspertutvalget karakteriserte dagens tjeneste som verdens beste Siden pandemien startet har vi levert historisk høy beredskap, med i gjennomsnitt 97,4 prosent tilgjengelighet per måned, og det er vi svært stolte av, sier han til NRK.

– Grunnsteinen i akuttberedskapen

I 2019 ba Rødt, med støtte fra Ap og Sp, staten om å overta ansvaret for drift av ambulanseflyene fordi de mente beredskapen var for dårlig.

Samme år stormet det rundt selskapet som har dagens anbud på luftambulansetjenester, Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA).

Selv om barnesykdommene er et tilbakelagt stadium, er ikke fylkesrådsleder fornøyd.

– Luftambulansetjenesten er grunnsteinen i akuttberedskapen, særlig i Nord-Norge og i distriktene. Da man skulle overføre dette til en ny operatør, så man at det ikke fungerte. Vi hadde en lang periode hvor vi i realiteten var uten beredskapen befolkningen har krav på, sier Norvoll.

I 2020 gjorde InFact en meningsmåling for NRK om hva folket mener. Den viser et klart flertall for at staten skal overta luftambulansetjenesten.