Hopp til innhold

– Utskrivningsklare pasienter har ligget her i flere måneder

Birgitte Nordgaard, seksjonsleder på geriatrisk seksjon på UNN, forteller om utskrivningsklare pasienter som blir liggende lenge på sykehuset. – De blir ikke friskere av å ligge her, sier hun.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Utskrivingsklare pasienter på UNN blir flyttet rundt på sykehuset fordi kommunene ikke har kapasitet til å gi dem et tilbud.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Birgitte Nordgaard, Seksjonssykepleier geriatrisk seksjon

Birgitte Nordgaard, seksjonsleder på geriatrisk seksjon, UNN.

Foto: Marita Andersen / NRK

Det er formiddag og på geriatrisk sengepost er det travelt. Av de 14 pasientene som ligger her nå er fem utskrivningsklare. Det er en situasjon seksjonslederen gjerne skulle vært foruten.

– Vi har veldig syke pasienter med mange diagnoser og sammensatte problemstillinger. I dette miljøet er det en betydelig infeksjonsfare, og de fleste pasientene her har et nedsatt immunforsvar. Dermed løper de en risiko ved å bli for lenge på sykehuset, sier Birgitte Nordgaard.

Hun mener at en godt utbygd kommunehelsetjeneste vil kunne ta imot utskrivningsklare pasienter og håndtere de samme oppgavene som ved en sengepost på sykehuset.

– Et forlenget sykehusopphold medfører som oftest dårligere helse for den geriatriske pasienten. Dermed øker sjansen for at pasienten legges inn på nytt og at sykdomsforløpet blir lenger enn nødvendig, sier Birgitte Nordgaard, som forteller om pasienter som har blitt liggende i flere måneder, selv om de er klare for å skrives ut.

Koster mye penger

Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 har kommuner betalt bøter fra dag én for utskrivningsklare pasienter de ikke kan ta imot.

Tall NRK har hentet inn viser at kommuner i nord har betalt 50 millioner kroner i dagbøter for utskrivningsklare pasienter de siste tre årene. Den største regninga fikk Tromsø kommune på over 31 millioner kroner. Nå er kommunen nødt til å gjøre flere enkeltrom om til dobbeltrom for at de skal klare å ta imot utskrivningsklare pasienter.

– Blir sykere av å bli

Nordgaard mener hun har sett geriatriske pasienter bli sykere av å ligge på sykehuset framfor å få det tilbudet de har behov for av pleie og omsorg hjemme, eller på et sykehjem.

– Vi får et press på oss når det ligger flere utskrivningsklare pasienter her og vi får inn flere akuttinnleggelser. De ferdigbehandlede pasientene blir flyttet rundt på avdelingen, eller til andre avdelinger. Da jobber vi etter «kapasitets-prinsippet», ikke med fokus på helse for den enkelte pasient. Det blir en motsatt helsepolitikk, sier Nordgaard.

Seksjonsleder ved geriatrisk avdeling, Birgitte Nordgaard, forteller om utskrivningsklare pasienter.

Krevende pasienter

En forskningsrapport fra IRIS Samfunnsforskning og NSMD, Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at pasientene som skrives ut av sykehusene i dag er langt sykere enn før Samhandlingsreformen.

  • Pasientene drar fra sykehuset med mer alvorlige og behandlingskrevende sykdomstilstander.
  • Terskelen for å få sykehjemsplass eller hjemmetjenester har blitt høgere.
  • Det faglige nivået ute i enkelte kommuner har fått et løft, men det er usikkert om det er tilstrekkelig til å håndtere variasjonene blant de utskrivningsklare pasientene.