Hopp til innhold

Statssekretær: – Kommunene må gi utskrivningsklare pasienter et bedre tilbud

Statssekretær Lisbeth Normann med klar beskjed til kommunene.

Pasient

Kommunene har ansvar for utskrivningsklare pasienter. Illustrasjonsbilde.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det er i statsbudsjettet satt av 1,2 milliarder kroner de neste fem årene for å hjelpe kommunene til å få opp kompetansen om helsebehovene til utskrivningsklare pasienter.

– Pasienter som bli skrevet ut av sykehus og som har komplekse pleiebehov må få oppfølgingsteam når de kommer tilbake til hjemkommunen, sier Lisbeth Normann, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.

Video Sykehusstreiken over - Lisbeth Normann

Lisbeth Normann er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Nyhetsspiller

Hun forteller at kommunene oppfordres til å organisere disse tjenestene på en annen måte enn i dag for å møte behovet til de mange utskrivningsklare pasientene som kommunene har ansvaret for når de kommer hjem. Normann kjenner ikke til situasjonen i Tromsø, men sier kommunene i hele landet skal stimuleres til å utvikle flerfaglige team med bredere kompetanse enn i dag.

Svekker helsetilbud på sykehus

Tromsø kommune er en av mange kommuner i landet som verken har sykehjemsplasser eller helsepersonell nok til å ta seg av utskrivningsklare pasienter. Ifølge Samhandlingsreformen har kommunene ansvar for disse personene når de er utskrevet fra sykehus, selv om de har store og komplekse pleiebehov.

I et bekymringsbrev fra UNN til Helse Nord og Fylkesmannen i Troms skriver ledelsen at antall utskrivningsklare pasienter de siste månedene har vært så mange at det svekker kvaliteten på pasientbehandlingen på sykehuset. Fylkesmannen i Troms har som en følge av bekymringsmeldingen åpnet tilsynssak.

– Har ingen kvikk fiks

Gunnhild Johansen

Byråd for helse og omsorg i Tromsø, Gunnhild Johansen.

Foto: NRK

Byråd for helse og omsorg i Tromsø, Gunnhild Johansen, sier de tar saken på største alvor, men at de ikke har en rask løsning på problemet.

Nå tar de kontakt med nabokommunene Karlsøy, Balsfjord og muligens Storfjord for å høre om det er mulig å leie korttidsplasser der.

NRK har tatt kontakt med to av kommunene, og begge stiller seg positive selv om de har egne utfordringer innen eldreomsorg. Karlsøy har allerede leid to sykehjemsplasser til Tromsø, som brukes til korttidsopphold for utskrevne pasienter som Tromsø ikke har kapasitet til å ta imot.

Må utdanne flere

– Vi ser at det er utfordringer i mange kommuner. Derfor har vi i statsbudsjettet i fjor og i år satt av penger til å hjelpe kommunene til å utdanne sykepleiere med bredere kompetanse enn i dag. Vi satte også av cirka ti millioner kroner i årets statsbudsjett til stimuleringstiltak der kommunene kan søke om penger til å se på samlokalisering av tjenestene sine, sier Lisbeth Normann.

Statssekretæren er likevel klar på at det er hjemkommunene som har ansvaret for pasienter som ikke lenger er innlagt på sykehus.

– Dette er en villet politikk, for folk vil jo gjerne ha trygge helsetjenester der de bor.