Hopp til innhold

Helse Nord: Vil avvikle akuttkirurgi i Lofoten og Narvik «under tvil»

Helse Nord-ledelsen har tvilt seg frem til å fjerne akuttkirurgien i Lofoten og Narvik, men beholde den indremedisinske beredskapen. Det går frem av et lekket utkast som NRK har fått tilgang på.

Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal

Nordlandssykehuset på Gravdal i Lofoten kan miste akuttkirurgien, men beholde indremedisinsk akuttberedskap, ifølge en anbefaling fra Helse Nord-sjefen.

Foto: Tommy Johansen

I midten av november leverte til sammen fem arbeidsgrupper, satt ned av Helse Nord, sine anbefalinger til ny organisering av sykehusene i Nord-Norge.

Nå har Helse Nord-ledelsen sammenstilt konklusjonene til de fem arbeidsgruppene til en helhetlig rapport.

I rapporten anbefaler administrerende direktør, Marit Lind, å fjerne akuttkirurgien ved sykehusene i Lofoten og i Narvik.

«Administrerende direktør har under tvil landet på at min anbefaling vil være å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved både Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik. Hovedbegrunnelsen er å sikre framtidig bærekraft», heter det i rapporten.

Dette dokumentet skal nå drøftes med de tillitsvalgte.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim er tydelig på at dette bare er et drøftingsutkast.

Det skal diskuteres med ansattesorganisasjoner og med pasientorganisasjoner i Nord-Norge, før det legges fram en sak til styret.

– Det er nettopp et dokument som er lagt frem for at de ansatte og brukerne skal kunne gi sine svar og kunne gi sin mening til kjenne før administrerende direktør fremmer en sak for styret.

Skjalg Fjellheim

Skjalg Fjellheim er kommunikasjonsdirektør i Helse Nord.

Foto: Simen Wingstad / NRK

– Dette er et utkast, vil det bety at innholdet kan endre seg fra drøftingen med de tillitsvalgte og til rapporten lander på Helse Nord-styrebord?

– Det betyr det absolutt. Det er nettopp det som er hele poenget, at de ansatte og brukerne skal få komme med sine synspunkter før det fremmes en sak for styret.

– Administrerende direktør har under tvil landet på at sin anbefaling. Hva er det som er under tvil?

– Det betyr at administrerende direktør har vært i tvil om at dette var en riktig beslutning. Fordi det også vil medføre en ulempe for noen pasienter. Men som en del av helheten så mener vi at det var riktig å fremme dette som en sak til drøfting med de ansatte og brukerne.

Les også Møtes av demonstranter og elendig måling: – Skjønner at man er bekymret

Demonstrasjon mot foreslått sykehusnedlegging i Lofoten.

Beholder indremedisinsk akuttberedskap

Når det gjelder den indremedisinske akuttberedskapen, anbefaler Helse Nord-ledelsen å beholde den i Lofoten.

Bakgrunnen er at hovedandelen av de indremedisinske pasientene i stor grad er eldre og skrøpelige.

Marit Lind, adm.dir. i Helse Nord

Marit Lind er administrerende direktør i Helse Nord.

Foto: Helse Nord

«For disse pasientene, og da særlig de skrøpelige eldre, vil det bli svært belastende å måtte transporteres over lengre avstander, spesielt slik det er anbefalt mellom Lofoten og Vesterålen», står det videre i rapporten.

«Dette er hovedbegrunnelsen for at administrerende direktør, på tross av at det vil gi redusert økonomisk- og bemanningsmessig effekt i forhold til arbeidsgruppens flertallsanbefaling, ikke vil anbefale å ta ned de indremedisinske akuttfunksjonene på Gravdal og i Narvik», står det også i rapporten.

Les også Bygger nytt sykehus til milliarder – vurderer å kutte i tilbudet før det er ferdig

UNN Narvik sykehus

Nedgraderer fødeavdeling

I rapporten fra Helse Nord er det foreslått å gjøre endringer i fødetilbudet i både Lofoten og Narvik.

I Lofoten anbefaler Helse Nord-sjefen å avvikle keisersnittberedskapen i Lofoten, men at dagens fødestue videreføres.

I Narvik er det derimot foreslått å nedgradere dagens fødeavdeling til en fødestue.

UNN Narvik sykehus

Nye Narvik sykehus er under bygging for tiden, og når det åpner neste år, kan det være uten akuttkirurgi – men med akutt indremedisin.

Foto: UNN NARVIK

Dette mener Helse Nord-sjefen er en naturlig konsekvens av at man vil avvikle den akuttkirurgiske funksjonen.

«Det medfører en styrkning av fødeavdeling i Harstad, samtidig som sårbarheten knyttet til stabilisering, rekruttering og bærekraft reduseres», står det i rapporten.

Les også Arbeiderpartiet stuper i Lofoten etter sykehusbråket: – Ekstreme utslag

Fakkeltog i Lofoten mot sykehusnedleggelse

Tidligere sykehusdirektør i Lofoten: – Ikke uventet

– Dette er ikke uventet, sier tidligere sykehusdirektør i Lofoten, Steinar Pleym Pedersen.

Han mener at hele prosessen har vært styrt inn mot avvikling av akuttkirurgien i Lofoten og Narvik.

– Her har man ikke lyttet til noen av de faglig dokumenterte innspillene som har kommet. Det har vært liten evne til å høre og ta med innspillene i vurderinga, sier Pedersen og legger til:

– Det står at hun «under tvil» har kommet til den konklusjonen. Det er forferdelig å høre at en administrerende direktør skal tvile seg frem til en anbefaling som kanskje skal ta knekken på store deler av Nord-Norge.

Steinar Pleym Pedersen

Steinar Pleym Pedersen var direktør for Lofoten sykehus frem til 2008. Han sier Helse Nord-ledelsens anbefalinger ikke var overraskende.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Pedersen er likevel positiv til fremtiden til sykehuset på Gravdal.

– Det er et langt lerret å bleke fortsatt, men jeg er ganske sikker på at Lofoten kommer til å bestå. Jeg ser ikke bort ifra at Lofoten kommer styrka ut av det her, fordi det er brukt knep og forståelse av statistikker som etter ny vurdering ikke er korrekt, sier Pedersen.

Anbefaler ett sykehus på Helgeland, men sier ikke noe om hvor

For Helgeland anbefaler Helse Nord-ledelsen å samle de tre akuttsykehusene som i dag ligger i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen til ett felles sykehus i regionen.

«Dette er sammenfallende med tidligere utredninger som er gjort», står det i rapporten.

Men hvor dette skal ligge, har ikke Helse Nord-sjefen landet på.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mosjøen.

Så sent som i 2020 besluttet helseminister Bent Høie (H) at man skulle gå fra tre akuttsykehus til to. Nå går Helse Nord-sjefen enda lenger, og anbefaler at man går fra tre sykehus til kun ett.

Foto: Helgelandssykehuset HF

«Lokalisering av et akuttsykehus på Helgeland kommer i neste fase, men det er administrerende direktørs vurdering at det fremtidige ene sykehuset på Helgeland må ha god tilgjengelighet for alle innbyggerne i foretakets opptaksområde.»

Mangelen på en avgjørelse rundt lokalisering av akuttsykehuset i regionen gjør også at arbeidsgruppenes anbefalinger om å samle Helgelands to distriktspsykiatrisk sentre på ett sted, ikke anbefales gjennomført før lokalisering er klar.

Kjerkol vil ikke kommentere

– Nå vil Helse Nord gi meg en anbefaling først på nyåret. Det er ikke riktig av meg å kommentere en lekkasje på dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK.

Kjerkol understreker at det har vært mye diskusjon rundt arbeidet til arbeidsgruppene.

– Helse Nord må gjøre en grundig jobb med å risikovurdere og kvalitetssikre anbefalingene de etter hvert sender til departementet. Vi skal ha en god akuttberedskap i Nord-Norge, det står også i Hurdalsplattformen.

Ingvild Kjerkol (Ap) ved sykehuset på Gravdal i Lofoten.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk på sykehuset på Gravdal i Lofoten i tirsdag.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Helse Nords oppdrag om å se på omstruktureringer, er det helseministeren som står for.

– Det vil bli en bred og lang høringsprosess, og ingen beslutninger vil tas uten at vi kjenner konsekvensene.

Kjerkol er tydelig på at den gode beredskapen kommer når man løser utfordringene med bemanning. Statsråden sier praksisen med overtid og innleie ikke gir god pasientsikkerhet og ikke er bærekraftig.

Høyre: – En prosess ute av kontroll

– Helseministeren har startet en prosess som fremstår å være fullstendig ute av kontroll.

Det sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Tone Wilhelmsen Trøen

Tone Wilhelmsen Trøen er helsepolitisk talsperson i Høyre.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

– Høyre mener at dagens sykehusstruktur med akuttfunksjoner må ligge fast og gikk til valg på at tiden for omkamper må være over. Det bidrar ikke til å beholde og rekruttere fagfolk til nord.

Hun mener en fjerning av akuttfunksjonene vil bidra til å skape større avstand til helsetjenesten og mindre beredskap.

SV: – Setter ulike deler opp mot hverandre

– Det er frustrerende å se hvordan regjeringen setter ulike deler av helsetilbudet i Nord opp mot hverandre, og slik setter innbyggeres trygghet på spill.

Det sier helsepolitisk talsperson og nestleder i SV, Marian Hussein.

Narvik Sykehus

Marian Hussein besøkte tidligere i høst sykehuset i Narvik. Nå ber hun Høyre om å stoppe prosessen i Stortinget.

Foto: Frida Brembo / NRK

Nå inviterer hun Høyre til å stoppe prosessen i Stortinget.

– Høyre sier i media at de motsetter seg regjeringens rasering av helsetilbudet i Nord. Det er mulig for Høyre å stanse regjeringens planer. Det kan de gjøre ved å stemme for SVs forslag om at «at ny sykehusstruktur i Helse Nord vedtas av Stortinget».

Avgjøres endelig til våren

Men det er langt fra sikkert at det blir som Helse Nord-ledelsen anbefaler.

Den helhetlige planen skal legges frem for styret over nyttår, og da skal styret vedta hva som skal sendes ut på offentlig høring.

Etter høringsrunden skal Helse Nord-ledelsen lese høringsinnspillene og gjøre eventuelle endringer.

Så skal saken legges frem for styret i Helse Nord til endelig vedtak. Deretter er det ventet at saken havner hos helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), som har siste ordet i saken.

Les også Mener løsningen på sykehuskrisa kan ligge i utlandet

Demonstrasjoner utenfor Gravdal sykehus 16 november.