Hopp til innhold

– Vi aner ikke hvor stor isbjørnbestanden er nå

For første gang på ti år skal størrelsen på isbjørnbestanden i Barentshavet registreres.

Isbjørnunge

En av de små isbjørnungene som forskerne fant på Svalbard i vår. Neste år skal hele bestanden telles.

Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

jon aars og bjørnunge

Isbjørnforsker Jon Aars undersøker deler av isbjørnbestanden på Svalbard hver vår. Nå skal hele bestanden ved Barentshavet telles.

Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt (NP) får i neste års statsbudsjett 10 millioner kroner til en ny isbjørntelling på Svalbard og i Barentshavet.

Forrige og foreløpige eneste telling av isbjørnbestanden i Barentshav-området ble gjennomført av norsk og russiske forskere i 2004.

– Vi har egentlig ikke en veldig god idé om hva som har skjedd med isbjørnen i området siden 2004. Vi ønsker å finne ut om bestanden har økt, stagnert eller er nedgående. Spesielt på bakgrunn av at det har skjedd mye med leveområdene, sier isbjørnforsker Jon Aars ved NP.

Rammes av mindre havis

Også direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther gleder seg nå over at regjeringa finansierer en ny isbjørntelling over neste års statsbudsjett.

Han viser til at isbjørnen de siste årene har hatt mange utfordringer. Blant annet mener forskere at minkende havis rammer binner med unger spesielt hardt.

– Det har vært en periode preget av store klimaendringer, mindre is og antagelig et bortfall av habitat for isbjørnen. Det blir veldig spennende å telle igjen ti år etterpå, sier Winther.

Skal telle i én måned

I løpet av august 2015 skal forskere fra NP sammen med kolleger fra Russland bruke én måned på å telle isbjørnbestanden rundt Barentshavet.

Ved hjelp av helikopter fra Longyearbyen, og fra forskningsskipet Lance i Barentshavet, skal forskerne telle isbjørn i et område som ligger mellom russiske Franz Josef Land og Svalbard.

isbjørntelling

– Tellingen foregår ved at vi flyr rette linjer med helikopter med tre kilometers avstand, teller hvor mange dyr vi ser og måler hvor langt de er fra helikopteret. Selv om vi selvsagt ikke kan se alle isbjørnene kan vi bruke disse tellingene til å anslå hvor mange isbjørn det er per kvadratkilometer, sier Aars.

I 2004 telte forskerne 359 isbjørn, og anslo at den totale bestanden var på i underkant av 3000 dyr.

Selv om en slik telling ikke blir helt nøyaktig, gir den forskerne et estimat, som gjør det lettere å se om det er store endringer i bestanden over tid.

Fant færre isbjørnunger

I tillegg til å gi en oversikt over antall bjørn i bestanden, gir tellingen forskerne muligheten til å se hvordan det står til med aldersfordelingen blant isbjørn.

veiing isbjørn

I tillegg til den omfattende isbjørntellingen til høsten, vil NP fortsette med sine vårlige tokt for å fange og merke isbjørn på Svalbard.

Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Hvert år fanger og merker NP mellom 60 og 90 isbjørn på Svalbard. Vanligvis regner forskerne med å finne årsunger hos rundt én av tre binner. I år fant de bare fire årsunger blant binnene som ble fanget.

– Dette har også forskerne sett i Canada. Her har antallet bjørn vært bra, men det ser ut til å være mange færre nye unger enn det som skal til for å opprettholde bestanden. Det er et signal som vi bør være oppmerksomme på, sier Aars.

Dersom forskerne skulle finne en stor nedgang i bestanden neste år, er det vanskelig å vite hva som er årsaken, selv om den stadig minkende havisen er en naturlig mistenkt.

– Kan bli nødt til å ta grep

– Dersom det viser seg å være en stor nedgang i bestanden, kan det bety at myndighetene må gjøre noen grep forvaltningsmessig. I Barentshav-området, hvor isbjørnen ikke blir jaktet på, er det likevel begrenset hvilke tiltak myndigheten kan sette i gang, ut over å rope varsku, sier forskeren.

Den største kostnaden under isbjørntellingen er bruk av båt og helikopter, i tillegg til lønning av de mellom 15 og 20 ansatte som er involvert i prosjektet. NP regner med at de ti millionene de har blitt bevilget vil være nok til å dekke hele det omfattende telleprosjektet.

Under tellingen i 2004 fløy forskende til sammen 220 timer med helikopter. Det ble brukt en måned med båt og to uker med base i Longyearbyen.

Isbjørntellingen blir av Aars betegner som det største enkeltprosjektet NP gjennomfører i 2015.