Hopp til innhold

– Blir slutt på filming av isbjørn på Svalbard

Regjeringen vil ha større avstand mellom mennesker og isbjørner. Det skaper trøbbel for de som lever av å filme «kongen av Arktis».

Jason Roberts

Filmskaper Jason Roberts har bodd på Svalbard i flere tiår, og hatt mange møter med isbjørn. Bildet er fra tidligere på 2000-tallet.

Foto: PolarX

– Jeg har bodd på Svalbard i snart 35 år. Min «passion» har i alle år vært isbjørn. Jeg har filmet isbjørn hele mitt voksne liv.

Det sier Jason Roberts, administrerende direktør i PolarX. Selskapet har jobbet med logistikk og filmproduksjon på Svalbard siden 1991.

De har jobbet med flere store produksjoner, flere av dem er naturdokumentarer.

Noen av dem er: BBCs «Planet Earth», «Earth», «Frozen Planet», «Blue Planet II» og «The Hunt».

I februar skjerpa regjeringa miljøreglene på Svalbard. Første gang forslaget kom på bordet krevde reiselivet på Svalbard at regjeringen skulle trekke tilbake forslaget.

Film- og tvproduksjon på Svalbard

Bilde fra en av produksjonene til PolarX.

Foto: PolarX

Formålet med de nye reglene er å ta bedre vare på større villmarksområder, og redusere belastningen på natur og dyreliv.

Men det var noen deler av regelverket som skulle til videre behandling i Stortinget: Bruk av droner i utvalgte fuglefjell, spørsmål om gebyr og isbjørn.

– Om forslaget går gjennom, blir det slutt på filming av isbjørn på Svalbard, sier filmskaperen.

Mener folk er flink til å holde avstand

– For meg er 300 eller 500 meter det samme, når det gjelder avstanden til isbjørn. Det vil knuse selskapet mitt, som hovedsakelig filmer isbjørn.

Han frykter at bedriften med 15 ansatte, må flyttes til et annet sted i Arktis.

Isbjørn som sett gjennom kikkert på 500 meters avstand, illustrasjon.

Slik kan en stor hannbjørn se ut i en vanlig prismekikkert, på 500 meters avstand. Størrelsesforholdet er matematisk beregnet, med utgangspunkt i at isbjørnen har en skulderhøyde på 1,6 meter, og at kikkerten har en synsvinkel på 6,5 grader.

Illustrasjon: Christian Kråkenes / NRK

På spørsmål om det ikke finnes andre løsninger for å fortsatt kunne filme isbjørn, peker han på at avstanden er for stor.

– Vi bruker en lang linse, men 300 eller 500 meter, det blir litt for langt.

Roberts mener at dette ikke vil påvirke de andre filmene og TV-seriene som spilles inn på Svalbard, kun naturfilmer.

JRPX1389

Bilde fra en av produksjonene til PolarX.

Foto: PolarX

Han anslår at det filmes mellom tre og fem store naturfilmer i året på Svalbard.

– Slik det står i dag, har vi i Norge de strengeste reglene når det gjelder isbjørn.

– På Svalbard har vi en nulltoleranse for forstyrrelser. Jeg ser ingen behov for å endre loven, slik den står, sier Roberts.

Jason Roberts

– Alle vil se en isbjørn på en trygg avstand, men det går ikke an å oppleve en isbjørn på 300–500 meters avstand.

Foto: PolarX

I dag sier Svalbardmiljøloven paragraf 30 blant annet dette om isbjørn: «Det er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.»

– Vi tar godt vare på isbjørnen. Den er godt beskyttet på Svalbard. Tallet på isbjørn som blir skutt i selvforsvar, har bare gått nedover.

Men er folk flink nok til å holde avstand til isbjørnen?

– Ja, folk er flinke til å holde avstand. Selvfølgelig er det noen som kommer nærmere, men vi stenger ikke hovedveien i Tromsø fordi noen fyllekjørte i går.

Isbjørnene reagerer ulikt

Jon Aars er en av verdens fremste isbjørnforskere, og jobber ved Norsk polarinstitutt.

Aars ønsker ikke å si noe om lovendringer, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag om isbjørn og påvirkning fra menneskelig aktivitet.

Han sier at de vet mest om påvirking fra snøskuterferdsel.

– Noen isbjørner vil løpe av gårde når en snøskuter er én til tre kilometer unna. Binner med små unger er mest sensitiv.

Isbjørnforsker Jon Aars.

– Generelt så er de nok en god del mindre redd for folk som går til fots, da. De reagerer mye på lyd fra snøskutere.

Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Aars sier at de vet lite om hvordan isbjørn reagerer på båtferdsel, men han sier de har grunn til å tro at isbjørnene er mindre sensitive når de er ute på sjøen og har mer oversikt.

Isbjørnene reagerer ulikt på ulike lyder, slik som oss mennesker. Noen står kanskje bare og ser på deg, enten du er til fots, i lufta eller til sjøs. Andre vil kanskje bare løpe av gårde.

Spørsmålet er hvordan det påvirker bjørnene utover bare at de løper. Det mest alvorlige er kanskje om det hindrer dem for eksempel i å jakte på isen, og særlig på våren, sier Aars.

Reagerer på kriminaliseringen

Ronny Brunvoll er reiselivssjef på Svalbard.

Han mener at forslaget til de nye miljøreglene, og da også det som gjelder isbjørn, vil gjøre det vanskeligere å drive med reiseliv på Svalbard.

– Det begrenser muligheten vi har til å oppleve naturen, og ta oss rundt i området.

Reiselivssjefen mener at det ikke er forslaget knyttet til avstanden du må holde til isbjørnen, som er det verste.

– Det verste er kriminaliseringen av det som er normal atferd i ute terrenget.

Om du bryter loven, kan du risikere opp mot fem år i fengsel.

Ronny Brunvoll

– Det er avstanden til isbjørnen i seg selv, men totaliteten som jeg er veldig urolig for, sier reiselivssjefen.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Han sier de er usikker på om grensa på 300 eller 500 meter er nødvendig, og viser til dagens lovverk, som han mener fungerer godt.

Men det kan være situasjoner som en ikke klarer å fange opp, der folk er altfor nært?

– Jeg kan forstå det, ut ifra det jeg har sett i sosiale medier, fra enkelte. Men det store bildet viser at de fleste bedriftene driver svært ansvarlig.

– Prinsippet om å ikke forstyrre dyrelivet står sterkt. Det er alltid noen som skal tøye grenser, men vi mener at disse burde vært mulig å ta innenfor gjeldende regelverk.

Mener det fortsatt er mulig å filme isbjørn

Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget skal være klar tirsdag.

Isbjørnen er fredet, og vi ser at det er behov for å beskytte isbjørnen mot den samlede belastningen fra menneskelig aktivitet og klimaendringene. På grunn av den økte turismen blir det stadig flere møter mellom isbjørn og mennesker.

Det skriver Kjersti Bjørnstad (Sp), statssekretær i Klima- og miljødepartementet i en e-post til NRK, om hvorfor det er nødvendig å skjerpe miljøreglene på Svalbard.

Avstandskravet vil gjelder for alle – også for naturfilmfotografer. Det vil fortsatt være mulig å filme isbjørn så lenge man holder nødvendig avstand.

Det vil også være mulig å søke om unntak. Sysselmesteren kan gi tillatelse til filming på kortere avstand dersom særlige grunner tilsier det.

Pressebilde av Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima og Miljødepartementet.

– Forslaget tar utgangspunkt i eksisterende kunnskap om hvordan isbjørnens leveområder og mattilgang har endret seg og da særlig som følge av klimaendringene, skriver Bjørnstad i e-posten til NRK.

Foto: TROND ISAKSEN / © FOTO TROND ISAKSEN

Statssekretæren mener at dagens regler ikke er tilstrekkelig for å regulere den økte aktiviteten på Svalbard.

Sysselmesteren har rapportert at det særlig har vært vanskelig å bevise når en isbjørn blir forstyrret. En tydelig og klarere regel med et konkret avstandskrav vil lette og effektivisere håndhevingen for Sysselmesteren.

Bjørnstad sier det ikke vil være straffbart å komme uforvarende og uforskyldt på isbjørn.

Men i en slik situasjon er det viktig at man trekker seg rolig tilbake slik at man kommer på lovlig avstand. Strafferammen i loven gjelder brudd på svalbardmiljøloven generelt og ikke isbjørn spesielt.

– Slutt på Svalbard på utstillingsvindu

Filmskaperen på Svalbard, som nå frykter at naturfilmer ikke lengre vil lages på Svalbard, viser også til filmene til David Attenborough.

Han har laget flere fra Svalbard, som går tilbake til 70-tallet. Attenborough står blant annet bak «Life on Earth».

– Etter alle disse årene, der vi har vist Svalbard fram til hele verden, det blir det slutt på nå. Det blir ikke mulig å filme naturfilmer på Svalbard.

– Ja, vi kan filme fjell og is, men folk vil se isbjørnen. Isbjørnen er en maskot for klimaendringer.

Les også Her forsvinner isbjørnselfien!

Isbjørnselfien som forsvant i dypet