Hopp til innhold

Færre kvinner vil bli fiskere, frykter trakassering er grunnen

Fiske- og fangstlinjene har mistet nesten halvparten av de kvinnelige søkerne. Men 18 år gamle Kornelia Uteng Sand stortrives på sjøen.

Kornelia Uteng Sand. Fisker.

40 prosent færre kvinner søkte seg til fiske og fangst-linjen på videregående skoler i år. Kornelia (18) har selv gått på denne linjen.

Foto: Privat

– Jeg har det kjempefint. Det er veldig godt samhold om bord, uforutsigbar arbeidshverdag og mye frisk luft, sier Kornelia Uteng Sand.

Hun jobber som fisker på Husøy i Senja kommune, og har gått fiske- og fangstlinjen på videregående.

Kornelia Uteng Sand har vokst opp i en familie og et miljø som har drevet med fiske, og det var ingen tvil om at det var det hun også skulle gjøre.

Men ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det kan ta tid før Sand får flere kvinnelige kollegaer.

Kornelia Uteng Sand. Fisker.

Karoline (18) håper på flere kvinnelige kollegaer.

Foto: Privat

Les også Her kan ungene tjene 100.000 kroner på én vinter

tungeunger

40 prosent færre kvinnelige søkere

I år søkte nesten 40 prosent færre kvinner seg til den ene linjen fiske og fangst, som 13 videregående skoler i landet tilbyr. Det er en nedgang på 15 søkere.

26 kvinner søkte i år. I fjor søkte 41 kvinner. Fiskeribladet omtalte saken først.

Det er et veldig fint yrke, og jeg skulle ønske at det var flere jenter som søkte, sier Sand.

I fjor var nesten hver syvende søker en kvinne. I år var litt over hver tiende søker en kvinne, blant de totalt 274 søkerne.

Den andre linjen med fiske og fangst hadde en liten økning av kvinnelige søkere, med seks flere i år, enn i fjor.

Vil ha flere lærlingplasser

Alice Roseth Helleberg er fisker og leder av organisasjonen Hun Fisker som ble stiftet i november.

Helleberg mener det er vanskelig å få jobb og lærlingplass i næringen, og at det kan bidra til nedgang i søkertall.

– Får du ikke jobb vil du se etter andre retninger der du er mer garantert å få jobb. Om det er fisker du vil bli, ser du kanskje mot fagbrev i matros eller akvakultur.

Alice Roseth Helleberg

Leder av Hun Fisker sier at de nå skal jobbe med å skape et nettverk for kvinner i fiskerinæringen. – Vi skal jobbe med å synliggjøre flere kvinnene i fiskerinæringen.

Foto: Privat

Akvakultur hadde i år en økning av kvinnelige søkere på 40 prosent, fra 85 til 119.

På matros-linjen var det òg en økning blant kvinnelige søkere på 35 prosent, fra 26 til 35.

Helleberg mener at det må tilrettelegges for flere læringsplasser om flere fiskere skal inn i yrket.

Les også Sisilie (27) skuffet over rapport om fiskeri og kvinner: – Slår inn åpne dører

Sisilie Skagen Johnsen

Peker på historier om trakassering

Hanna Bakke-Jensen, rådgiver i Norges Fiskarlag, skulle ønske at flere kvinner søkte.

Hun sier at tallene var overraskende, men ikke dramatisk basert på utviklingen de siste årene.

Hanne Bakke-Jensen, rådgiver i Norsk Fiskarlag.

Næringen er en trygg og god næring, og det må vi vise, sier Bakke Jensen.

Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

– Jeg frykter at jenter har tenkt at det er en næring de ikke vil inn i etter å ha hørt historier om trakassering fra i høst.

Susanne Mortensen startet et oppgjør i fiskerinæringen med en kronikk i oktober.

Der beskrev Mortensen en arbeidshverdag preget av trakassering, og hun anbefalte ingen kvinner å bli fiskere.

Gjør en minst like god jobb

Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), sier det er synd at så få kvinner søker seg til fiskeriene.

De som er der gjør selvfølgelig en minst like god jobb som gutta, selv om de er i mindretall.

Norges kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Trettebergstuen mener at kjønnsbalanse er noe alle bransjer bør etterstrebe, både fordi det er rett og lurt.

Foto: Amalie Bernhus Årtun / NRK

Trettebergstuen roser de kvinnelige fiskerne som sier ifra, og sier at arbeidslivet skal være trygt og likestilt og fritt for vold, trakassering og hets.

Nå skal Mortensen og flere andre jobbe for kvinners interesser og rettigheter til sjøs.

Arbeidet deres blir svært viktig for at damer skal kunne tørre å søke seg til fiskeribransjen, sier kultur- og likestillingsministeren.

Les også Unge kvinner kan bli tilbudt jobb på fiskebåt mot seksuelle tjenester

Ida Marie Grape er fisker i Troms

Mener pensum bør endres

Siri Gerrard er professor ved UiT – Norges arktiske universitet og jobber ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Hun har tidligere forsket på diskriminering i fiskerinæringen, og tror ikke at fokuset på trakassering i næringen er årsaken til nedgangen i søkertallene.

Forskeren mener at det er for få historier om kvinnelige fiskere, og lite informasjon i skolen. Hun mener at pensumet må endres.

– Jeg har i flere år sagt at det må inn mer pensum om kvinners arbeidsforhold i små og store båter og i oppdrettsnæringa.

Professor Siri Gerrard på sitt kontor i Alta

Gerrard på UiT mener at næringen må jobbe med rekruttering og legge større vekt på at næringen er en attraktiv arbeidsplass for kvinner og menn. 

Foto: Marte Lindi

Les også Mener kvinner må ta mer initiativ for å bli fiskere

Reidar Nilsen vil ha flere kvinner inn i fiskerinæringen.

Ønsker bedre kjønnsfordeling

Ifølge fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) ble det registrert 32 flere kvinnelige fiskere i 2021.

Nå kommer det flere konkrete prosjekter som skal fremme likestilling. Skjæran deler ut over 2 millioner kroner til likestillingsarbeid i fiskerinæringen.

Skjæran sier at nedgangen i kvinnelige søkere er en trend de ønsker å snu, og at de må jobbe med å få flere jenter til å velge fiske og fangst-faget.

– Når vi skal tiltrekke oss de klareste hodene og flinkeste hendene må vi rekruttere fra hele befolkningen, sier han.

Fiskeri- og havbruksministeren trekker fram at selv om færre jenter har søkt seg til studieretningen, er det flere kvinner som søker læreplass.

Rydder opp

Fiskeri- og havbruksministeren sier myndighetene og næringen må forene kreftene for å styrke rekrutteringen. De ser en økning i antall kvinner som har fisker som sitt hovedyrke.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

– Gode muligheter for rekruttering

Siden 2012 har kvinnelige lærlinger økt fra 4,9 prosent til 12,9 prosent i 2022.

Bakke-Jensen i Norges Fiskarlag mener de har gode muligheter for å kunne rekruttere flere kvinner.

Hun mener at det nå er viktig at bransjen jobber for at nedgangen i kvinnelige søkere ikke blir en trend.

– Næringen tjener godt på fiskere av begge kjønn, og det største ønske er en bedre kjønnsfordeling.