Hopp til innhold

Sisilie (27) skuffet over rapport som konkluderer med at «fiskeryrket er mannsdominert»

– Her har man brukt mye ressurser på noe som har vært klinkende klart hele veien.

Sisilie Skagen Johnsen

Sisilie Skagen Johnsen er en av få kvinnelige yrkesfiskere i Norge. Hun er skuffet over at Nofima-rapporten ikke kom opp med noe mer nytt enn at fiskeribransjen er mannsdominert.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Mandag presenterte regjeringen en ny rapport.

Den handler om hva som skal til for å øke andelen kvinner i fiskeriene.

Rapporten slår fast at en av hovedårsakene til at det er lav deltakelse av kvinnelige fiskere, er en «mannsdominert og til tider røff kultur».

– Jeg er skuffet over at de ikke kom med noe nytt. Med tanke på at de satt ned en stor gruppe for å utarbeide dette her, sier fisker og alenemor Sisilie Skagen Johnsen (27).

I rapporten pekes det også på at det er mer utfordrende for kvinner å kombinere yrket med ansvar for barn. Kvinners egne karrierevalg finner vi også som et hovedpunkt.

Johnsen stusser på at man tilsynelatende har brukt ganske mye tid ressurser på et prosjekt, for så å komme opp med konklusjoner som har vært «klinkende klart hele veien».

– Jeg er absolutt ikke overrasket. Det er jo det man ser. Mine ytringer har også vært basert på flere enn bare meg selv.

Sisilie Skagen Johnsen

Sisilie Skagen Johnsen har ikke lest hele rapporten fra ende til annen, men har fått med seg hovedkonklusjonene. Her ser vi henne i aksjon ute på fiske.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Grunnlag for ny strategi

Ytringene hun viser til har blant andre NRK gjengitt.

Johnsen er en av få damer som har yrket som fulltidsjobb. Da NRK møtte henne i begynnelsen av året, fortalte hun om noen av holdningene som hun blir møtt med:

– Folk spør meg heller hvor ungene er i stedet for hvor mye fisk jeg har fått. Mange synes det er uansvarlig å bli fisker etter at man har fått barn som kvinne, at vi burde ha en vanlig og stabil jobb på land.

Den ferske rapporten som nå ligger på bordet hos fiskeriministeren, har blitt til etter at Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har derfor Nofima utarbeidet rapporten «Bedre likestilling i fiskeriene».

– Innsikten fra rapporten skal vi ta med oss i arbeidet med en likestillingsstrategi for fiskeriene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Han deltok selv i et møte i januar i forbindelse i anledning arbeidet med rapporten. Den har altså vært under arbeid en stund.

Må en holdningsendring til

I pressemeldingen om rapporten, kommer det fram at andelen jenter som velger Fiske og fangst på videregående skole er på bare 11,3 prosent.

I de åpne fiskeriene er andelen kvinnelig fiskere på 4,3 prosent mens den er under 2,5 i de lukkede fiskeriene. Kvinnene kommer også senere inn i yrket og blir værende kortere.

Sisilie synes det er bra at temaet settes under lupen, selv om det virker til at man her har endt med å sparke opp åpne dører.

Hun opplever at flere er i ferd med å få øynene opp for fiskeyrker, blant annet takket være informasjon som deles på sosiale medier.

Hun mener også det er viktig at man har jenter som framsnakker yrket på utdanningsmesser.

– At det ikke bare er gutter som stiller opp.

– Det må en holdningsendring til, men det er ikke gjort over natta, sier Sisilie.

Sier noe viktig om en av landets største næringer

Odd Emil Ingebrigtsen sier til NRK de ønsker seg flere unge, tøffe fiskere som Sisilie.

Og forteller at rapporten skal brukes som underlag til ny strategi som etter planen legges fram i august.

– Sisilie mener dere slår inn åpne dører her?

– At hun kjenner seg igjen, tyder på at rapporten har truffet rett på konklusjonene.

– Hva kostet det å få laget rapporten?

– Ingenting. Nofima er jo en underliggende etat, som er eid 60 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet. De får et årlig tilskudd, så dette arbeidet var sånn sett en del av «fastlønna» deres, opplyser Ingebrigtsen.

For rapporten til Nofima forteller noe viktig om en av landets største næringer, mener han.

– Nemlig at fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner.

Hei, der!

Vet du om andre unge damer i mannsdominerte yrker? Kanskje du er en selv?

Jeg har tidligere blant annet skrevet om kokk og gründer Astrid (28) som tok over et viltmottak midt i et industriområde i Steigen.

...har du ellers ris eller ros i denne saken?

Skriv gjerne til meg.